<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

To rådgivere – Forskning og utvikling (FoU) Nordland fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Nordland står framfor en ny æra i det grønne skiftet. Parisavtalen og EUs Green Deal har satt fart i den grønne omstillingen, noe som også gir nye og store muligheter innenfor forskning og innovasjon. Med fylket sine fornybare energiressurser, naturressurser og kompetanse er vi i en god posisjon til å kunne skape nye og innovative grønne løsninger. Dette gir grunnlag for økte eksportinntekter, nye kompetansearbeidsplasser og annen utvikling.

Nå styrker vi vårt fagmiljø ytterligere og gir deg muligheten til å være med å utvikle framtidens Nordland. 

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Følge opp Nordland fylkeskommunes arbeid innenfor FoU, kompetanse og innovasjon
 • Saksbehandling, rådgivning, veiledning og oppfølging knyttet til forskningspolitiske saker og tilskudd
 • I en av stillingene vil søknadsbehandling og oppfølging av prosjektporteføljen knyttet til Regionalt Forskningsfond Nordland være en sentral del av stillingen. Noe økonomiarbeid tilknyttet prosjektkontrakter må påberegnes.
 • Samarbeid og dialog med viktige aktører innenfor innovasjon og FoU 
 • Delta i oppfølgingen av fylkeskommunens strategiarbeid, herunder særlig innovasjonsstrategien
 • Arbeid med og forståelse for innovasjon knyttet til omstilling til lav- og nullutslippsløsninger i næringslivet 
 • Arbeid med større FoU-prosjekter i næringssektorer som er sentrale for Nordland
 • Formidling på aktuelle nettsider, nyhetsbrev og i sosiale medier
 • Andre arbeidsoppgaver som ligger under faggruppen, vil kunne tilkomme ved behov


Utdanning og erfaring:

 • Høyere utdanning på masternivå med tilknytning til relevante fagområder. Nyutdannede oppfordres til å søke.
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for søkere med bachelorgrad
 • Kjennskap til innovasjonssystemer relatert til stillingenes fag- og ansvarsområde
 • Kjennskap til og/eller kunnskap om det offentlige virkemiddelapparatet   
 • Kunnskap knyttet til nasjonale prosesser og erfaring med samspillet mellom næringsliv, offentlig sektor og FoU-aktører. 
 • Interesse for og erfaring med næringspolitisk arbeid kan være en fordel 
 • Innsikt i fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler  
 • God kompetanse innen digitale verktøy

Personlige egenskaper: 

 • Du har et blikk for samfunnsmessige utviklingstrekk og -muligheter  
 • Du er løsnings- og resultatorientert med gode analytiske evner   
 • Du har evne til å arbeide selvstendig  
 • Du samarbeider godt med andre
 • Du er en fleksibel og en positiv bidragsyter   
 • Du har gode skriftlige og muntlige framstillingsevner  
 • Du er strukturert og nøyaktig  

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.    

Sentrale nettsider og dokumenter: 


Som ansatt hos oss får du:   

 • Mulighet til å være med og påvirke nærings- og samfunnsutviklingen i Nordland inn i det grønne skiftet  
 • Samarbeide med dyktige kollegaer og en rekke eksterne aktører som har som mål å utvikle FoU-miljøene i Nordland  
 • Muligheten til å jobbe med det administrative og politiske nivået i fylket, og med spennende oppgaver i spennet mellom politikk og næringsliv.   
 • Utfordrende og varierte oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  
 • Seks måneder prøvetid   

Det må påregnes noe reisevirksomhet. Stillingene er for tiden underlagt faggruppe for Ressursutvikling og forskning.

Faggruppe for Ressursutvikling og forskning ligger i seksjon for næringsutvikling som i tillegg rommer faggruppe for Innovasjon og infrastruktur. Seksjonen omfatter fagområdene industri, energi, mineraler, landbruk, reiseliv og opplevelser, marine næringer, kommunal infrastruktur, bredbånd, FoU og kompetanse. Viktige ansvarsområder for seksjonen er; Samarbeid med sentrale aktører for næringsutvikling i Nordland, herunder det offentlige virkemiddelapparatet, kommuner, forsknings- og utviklingsaktører og næringsaktører.

Oppfølging av større utviklingsprosjekt hvor fylkeskommunen har en ledende eller viktig rolle, samt følge opp prioriteringer, strategier og planer.   

Søk stillingen: Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 


Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Om arbeidsgiveren
Nordland er et norsk fylke med administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til de svenske lenene Norrbottens län og Västerbottens län i Sverige. Nordland består av regionene Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Polarsirkelen går gjennom fylket. Fylket var tidligere kjent under navnet Nordlandenes amt. Det administrative ansvaret for Jan Mayen er fra 1995 tillagt Fylkesmannen i Nordland. Areal 38 327 km² Befolkning 234 996 (2008) Les mer om Nordland fylkeskommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 08
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 11
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 15
  2022
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
15 ledige stillinger

Se flere annonser

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Majorstuen består av en kirurgisk avdeling og et medisinsk
05.08.2022 Oslo
JR søker flere dyktige medarbeidere til kommende prosjekter. Vi søker etter personer som: Fokuserer på sikkerhet Er kvalitetsbevisste Har pågangsmot
03.04.2020 Hele Norge
Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste
24.06.2022 Oslo
Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste
24.06.2022 Oslo
Automation, Robotics and Cybernetics are important for safe control, monitoring of facilities, and for efficient operations and production in Equinor.
01.08.2022 Flere steder
Would you like to kickstart your career in a place where you can impact society, for good?
04.08.2022 Flere steder
By joining our team you will have the opportunity to work with tasks related to the Maintenance Management & Reliability
01.08.2022 Flere steder
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Trondheim
Vis alle 23.473 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Nordland fylkeskommune