<  
>  
Stillingsannonse

Det er ledig fast stilling som politibetjent ved politiets ATK-senter Politiet, Utrykningspolitiet

Søknadsfrist : 08.08.2022

Stillingsbeskrivelse

Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken.
Politiets ATK-senter er organisert som egen enhet i UP og har det nasjonale ansvaret for saksbehandling av fartsovertredelser registrert i automatisk trafikkontroll (ATK). Enheten er lokalisert på Farstad i Hustadvika kommune, har et stort fagmiljø med for tiden 35 ansatte, og vi søker nå etter flere medarbeidere.
Statens vegvesen er teknisk ansvarlig for etablering og vedlikehold av fotoboksene. Politiets ATK-senter er ansvarlig for den politimessige behandling av sakene, mens Statens Innkrevingssentral foretar innkreving av bøtekravene. 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre saksbehandling i ATK etter gjeldende lover og regelverk.
 • Utøve foreleggsmyndighet.
 • Være faglig ressursperson innenfor politimessige spørsmål i ATK-sammenheng.
 • Bistå saksbehandlerne i vanskelige saker – enten ved direkte rådgivning eller ved å overta saken og fullføre saksbehandlingen.
 • Bruk av politiets dataverktøy/dataregister i undersøkelser.
 • Besvarelse av telefonhenvendelser.
 • Bidra til faglig utvikling ved ATK-senteret.
 • Bistå med forefallende arbeid for å få driften av ATK-senteret til å gå på beste måte. 

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Politiskole/Politihøgskole
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk
 • Kunnskap om-  og kunne bruke politiets datasystemer / registre

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med avhør
 • Politioperativ erfaring
 • Kjennskap til politiets trafikksikkerhetsarbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne, engelsk

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Utdanningsretning

Utdanningsnivå

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og veiledningsevner
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Mål- og resultatorientert 
 • Systematisk med god ordenssans 
 • Løsningsorientert  

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

Utrykningspolitiet kan tilby en utfordrende og selvstendig stilling på en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen er plassert som politibetjent 1/2/3 i stillingskode (SKO 1457/1459/1461) og ansettelse/innplassering skjer ihht kompetansekriteriene. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, erfaring og ansiennitet.
 • Stillingen følger særavtale om arbeidstidsbestemmelser (ATB) for politiet og tilkommer en godtgjørelse som for tiden er på kr 37 243 pr år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (Logg inn for å se kontaktinformasjon)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Søknad og CV registreres i Webcruiter. Relevante vitnemål og attester legges ved.
Ansettelsen skjer på vilkår fastsatt i statsansatteloven og personalreglementet for politietaten. Prøvetid på seks måneder. 

Kontaktinformasjon

Vivi-Ann Torill Haukås, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Tove Storvik, politioverbetjent, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Hustadvegen 130
6444 Farstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:PolitietReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon07Stillingsprosent: 100%Fast stillingSøknadsfrist: 07.08.2022Om arbeidsgiverenUtrykningspolitiet (UP)
er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Utrykningspolitiet bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands- og beredskapsressurs for politidistriktene.

UP består av hovedadministrasjonen i Stavern, Politiets ATK-senter på Farstad og 5 UP-distrikter med distriktskontor og distriktsledelse rundt i landet. Vi er totalt 345 medarbeidere, hvorav 20 på hovedkontoret, 25 på Politiets ATK-senter og øvrige i de 5 UP-distriktene. 

Organisasjonskart og kontaktinformasjon kan du finne på: www.politi.no/up   

Besøk oss gjerne på Facebook 
www.facebook.com/utrykningspolitiet


Les mer om Politiet, Utrykningspolitiet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 08.08.2022

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Se flere annonser

Verdikjeden til Osland går i kretsløp frå rogn til regnbogeaure ut til marknaden. Vår aktivitet skapes av våre tilsette, men
28.06.2022
Vil du bli ein del av eit industrieventyr i Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal? Med spennande fagområder kan du bli
27.06.2022 Ullensvang
Har du interesse for bærekraftig mat og havbruk, og ønsker en spennende og variert start på karrieren?
27.06.2022 Høyanger
TL;DR: Kom og jobb som utvikler i et verdensledende skyselskap!Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du
23.11.2021 Oslo
Hvem ser vi etter? Vi søker konsulenter som trigges av å skape varige verdier for kunden. Realisering av gevinster er
24.11.2021 Bergen
Vi trenger deg som er nysgjerrig og som liker å jobbe i team. AF Gruppen er et ledende entreprenør- og
21.01.2022 Hele Norge
Vi er en av Norges ledende utleiere av byggekraner og har over 70-års erfaring som importør av Liebherr tårnkraner. Vi
28.02.2022 Lillestrøm
UCO Tromsø holder til i Gimleveien, men skal i løpet av året flytte inn i nye, flotte lokaler på Skattøra.
12.04.2022 Tromsø
Vis alle 29.678 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Politiet, Utrykningspolitiet