<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Jurist Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Juridisk og anskaffelser søker en medarbeider med kompetanse og interesse innen personvern til å jobbe med bl.a. dette rettsområdet.

Statens vegvesen er veimyndighet for riksveiene og har ansvar for å forvalte, utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveier. Vi skal utvikle et moderne, robust og klimasmart, enten det er fysisk eller digitalt, veisystem. Vår satsning på teknologi og digitalisering gjør at du hos oss vil få arbeide med spennende juridiske problemstillinger innen personvern, samtidig som du også vil kunne jobbe med andre rettsområder. Hos oss vil du være en del av et juridisk fagmiljø der du får jobbe sammen med flinke kollegaer.

Arbeidsområdet vårt spenner over et vidt spekter på det offentlig- og privatrettslige området, og hos oss vil du også jobbe med andre rettsområder. I tillegg til personvern jobber avdelingen særlig med:

 • forvaltningsrett
 • offentlige anskaffelser
 • kontrakts- og entrepriserett
 • erstatning i og utenfor kontraktsforhold, herunder naboloven
 • skjønns- og ekspropriasjonsrett
 • tingsrett

Avdelingen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning til Statens vegvesen sin organisasjon. Vi har ansvaret for å følge opp Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, både for forliksråd og domstolene. I saker som er brakt inn for domstolene forbereder vi saken for Regjeringsadvokaten. Juridisk og anskaffelser har også ansvaret for å behandle alle klager der Statens vegvesen er klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Juridisk og anskaffelser består av 11 jurister og er organisert i divisjonen Fellesfunksjoner. Avdelingen har i tillegg en anskaffelsesseksjon som består av 13 medarbeidere.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Juridisk rådgivning og enkeltsaksbehandling innen personvern, bl.a. utredning av behandlingsgrunnlag, utarbeidelse og kvalitetssikring av personvernrelaterte avtaler, gjennomføre interesseavveininger og bistå i å vurdere overføringer ut av EØS-området  
 • Oppfølgning av saker i Statens vegvesen sin rettssaksportefølje, herunder bidra til erfaringsoverføring fra rettssaksporteføljen til Statens vegvesen sin virksomhet
 • Rådgivning innen andre av avdelingens rettsområder
 • Foredrag og undervisning

Kvalifikasjonskrav

Det kreves juridisk embetseksamen (Cand.jur eller master i rettsvitenskap) med gode eksamensresultater. Vi ønsker at du har et godt juridisk skjønn, med evne til å reflektere rundt rettslige problemstillinger og se gode løsninger. Stillingen krever at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk, og evne til å forstå engelskspråklige rettskilder. Du bør ha erfaring eller interesse for personvern- og forvaltningsrett i sammenheng med digitalisering i en offentlig etat. I tillegg vil erfaring og interesse innenfor andre av avdelingens rettsområder være relevant.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger vekt på at du:

 • er en positiv lagspiller som tar initiativ og er løsningsorientert
 • samarbeider godt med andre og trives med å jobbe med flere oppgaver samtidig
 • har fokus på gjennomføring og god kvalitet i leveransene selv med høyt tempo og frister
 • jobber selvstendig og strukturert
Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte avdelingsdirektør

Kjersti Narheim Haugen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 18
  2022
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • AUG 21
  2022
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • AUG 22
  2022
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Norsk student i Danmark
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
22 ledige stillinger

Se flere annonser

Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
16.08.2022 Tromsø
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
16.08.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Stavanger
Er du en av de som ikke alltid følger flokken?
11.08.2022 Flere steder
Vi søker dyktig og engasjert hands-on innkjøpsansvarlig til vårt hovedkontor, lokalisert sentralt på Frogner i Oslo. Som ansvarlig for innkjøp
11.08.2022 Oslo
RSM Advokatfirma er en integrert del av RSM Norge. Sammen går vi hver dag på jobb med et mål om
11.08.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
08.08.2022 Bodø
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
08.08.2022 Tromsø
Vis alle 29.235 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Statens Vegvesen