<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Pedagogisk leiar i Stordal barnehage Fjord kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Fjord kommune har ledig 1 fast stilling som pedagogisk leiar i Stordal barnehage.

Stordal barnehage ligg sentralt til i bygda Stordal med tilgang til eige uteområde og natur i nærområdet. Barnehagen har pr. i dag 8 tilsette (assistent, barne- og ungdomsarbeidarar, ped.leiarar og styrar) fordelt på 24 barn. Alle barn i Stordal barnehage skal oppleve tryggleik og inkludering i barnehagen. Barna skal verte lytta til og takast på alvor. Barnehagen har to avdelingar - Rådyrskogen for barn i alderen 3 - 6 år, og Eplehagen for barn i alderen 0 - 3 år. Stordal barnehage er heilt ny og vart opna hausten 2019. 

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode høve til utvikling og aktivitet i nær forståing og samarbeid med heimen til barna. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna ei god oppseding i samsvar med kristne grunnverdiar.Barna skal føle seg sett, høyrt og likeverdige.
 • Barna skal oppleve barnehagen trygg og inkluderende.
 • Barna skal oppleve vennskap og samhald.
 • Barna skal lære seg å ha respekt for kvarandre, og verdsette dei likheiter og ulikheiter som finst i barnehagen

Oppstart 19. september eller tidlegare om det er aktuelt for søkjar. Søkjarar vert kalla inn til intervju


Arbeidsoppgåver

 • Pedagogisk leiar ha ansvar for å iverksette og leie det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt fagleg skjønn.
 • Veileding og sørgje for at barnehageloven og rammeplan oppfyllast
 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppa.
 • Skape ein barnehagekvardag med rom for fordjuping i temaarbeid
 • Medansvar i arbeidet med HMS
 • Ta imot og gi pedagogisk veileding
 • Tilretteleggje for samarbeid med føresatte og gjennomføring av samtale og møter.

Kvalifikasjonar

 • Barnehagelærar eller anna 3-årig pedagogisk høgskoleutdanning.
 • God datakunnskap og har erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
 • Må kunne norsk godt munnleg - kommunen har nynorsk som målform.
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding

Utdanningsretning

 • Pedagogikk

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Personlege eigenskapar

 • Du er sjølvstendig, løysingsorientert og flink til å samarbeide
 • Du har erfaring frå fagområdet, arbeide målretta og engasjere andre.
 • Du er kreativ og visar initiativ til forbetring/utvikling for deg, kollega og barnehagen totalt. 
 • Du har positiv innstilling og godt humør
 • Du har god digital kompetanse
 • Du er ein god rollemodell og flink til å rettleie

Vi tilbyr

 • Tilsetting på vanlege vilkår for kommunalt tilsette
 • Pedagogisk tilllegg er per dd. 25 000 NOK.
 • Lønn i samsvar med avtaleverk
 • Pensjonsordning med 2% medlemsinnskot og ca.15% arbeidsgjevarinnskot

Kontaktinformasjon

Diana Helland, Styrar Stordal Bhg., Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad


6250 Stordal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Fjord kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon55Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 19.09.2022Søknadsfrist: 10.07.2022Om arbeidsgiveren

Norddal og Stordal slår seg saman til Fjord kommune frå og med 01. januar 2020.Fjord kommune ligg, midt i det kjende, vestlandske fjordlandskapet, i Møre og Romsdal. 

Fjord kommune som har litt under 2700 innbyggjarar, byr på svært gode oppvektsvilkår, eit attraktivt kulturliv og attraktive områder for friluftsliv, både sommar og vinter. Deler av dette området har fått Unescos verdsarvstatus. 

Den nye kommunen vil ha eit spennande næringsliv som spenner om reiseliv, primærnæring, innovative nysatsingar innan oppdrett og  møbelindustri og ulike andre  former for industriell produksjon, men også fleire verksemder innan bygg og anleggsbransjen. Fjord kommune tar mål av seg til å vere ein kommune med stort  fokus på tilrettelegging for lokalt  næringsliv. Kommunen har også klare mål om å utvikle dei kommunale tenestene på ein god og effektiv måte til beste for innbyggjarane.


Les mer om Fjord kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • AUG 14
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Se flere annonser

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Stavanger
Er du en av de som ikke alltid følger flokken?
11.08.2022 Flere steder
Vi søker dyktig og engasjert hands-on innkjøpsansvarlig til vårt hovedkontor, lokalisert sentralt på Frogner i Oslo. Som ansvarlig for innkjøp
11.08.2022 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Stavanger
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Kristiansand
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Oslo
Vis alle 29.069 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Fjord kommune