<  
>  
Stillingsannonse

Er du vår nye inkluderende og framtidsrettede leder? Lesja kommune

Søknadsfrist : 01.09.2022

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å lede en veldrevet kommune med stabil økonomi og gode tjenester? 
Er du strukturert, utviklingsorientert og god til å motivere ansatte?

Da er det kanskje deg vi er på utkikk etter når vi nå skal ansette en ny kommunedirektør.
Lesja er en god kommune å vokse opp, bo, jobbe og bli gammel i - og sånn ønsker vi at det fortsatt skal være. Vi er en kommune med fokus på næringsutvikling, der Bjorli er "indrefileten" vår. Mulighetene er mange i Lesja. For å utnytte mulighetene og forbedrede oss på de utfordringene som kommer, skal vi utvikle oss, tilpasse oss nye rammebetingelser og bli enda bedre på det vi allerede er gode på.  Til å lede dette arbeidet, trenger vi en dyktig kommunedirektør som er motiverende, inkluderende, utviklingsorientert og resultatorientert. I en liten kommune må du som toppleder, evne å ha det strategiske overblikket samtidig som du er tilstedeværende, operativ og deltakende i organisasjonen. Sammen med kommunens folkevalgte og 250 dyktige og engasjerte medarbeidere, skal du som vår kommunedirektør, bidra til å videreutvikle Lesja kommune. Som kommunens øverste leder vil du ha som hovedfokus å styrke Lesja som et attraktivt sted å bo, besøke og drive næringsvirksomhet. Lokalsamfunnsutvikling, næringsutvikling og omdømmebygging står derfor sentralt. For å få til dette må du legge til rette for å utvikle effektive tjenester gjennom å tenke innovativt, ta i bruk moderne verktøy og å utvikle en effektiv og kompetent organisasjon som leverer tjenester av god kvalitet. Du vil jobbe nært med politisk ledelse, dyktige ansatte og tillitsvalgte. Det forventes at du har fokus på effektiv drift og økonomisk kontroll. Her er det lagt et godt fundament, og kommunen har god kontroll på virksomheten. Som kommunedirektør forventes det også at du tar en tydelig pådriverrolle i det interkommunale samarbeidet og sørger for at kommunen har godt samspill med innbyggerne, utviklingsaktører og andre relevante samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en tydelig, trygg, inspirerende og utviklingsorientert leder 
 • Du bør ha erfaring fra ledelse, gjerne toppledelse, i offentlig eller privat sektor.
 • Erfaring fra offentlig sektor, helst fra kommunal virksomhet, vil være en fordel, men ikke noe krav.  Annen bakgrunn som gir forståelse for å lede en kompleks, politisk styrt organisasjon, kan kompensere for dette.
 • Du må ha god økonomiforståelse samt relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.
 • Det vil være en fordel om du har erfaring med omstillings- eller endringsprosesser, gjerne i samarbeid med tillitsvalgte

Egenskaper

 • Som kommunens toppleder må du være tydelig og handlekraftig, men samtidig samlende for å nå felles mål gjennom gode prosesser.
 • Du må være en åpen, nysgjerrig og tillitsskapende teambygger som engasjerer og motiverer dine medarbeidere
 • For å lykkes med kommunens utviklingsarbeid, må du klare å jobbe både strategisk og operativt, planleggende og løsningsorientert
 • Grunnleggende kompetanse innen bruk av administrative verktøy er en forutsetning
 • Du må ha gode kommunikasjonsegenskaper, gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper og grunnleggende engelskkunnskaper.
 • Du må ha en klar rolleforståelse og bidra til god samhandling og gjensidig tillit med politisk nivå, sørge for god saksbehandling og følge opp politiske vedtak.
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i ansettelsesprosessen.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt ordfører Mariann Skotte, Logg inn for å se kontaktinformasjon eller våre rådgivere i Skagerak Consulting, Jan Sebjørnsen Storstein Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Tom R. Gogstad, Logg inn for å se kontaktinformasjon. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd. For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Postadresse: 2665 Lesja Telefon: 61 24 41 00 Faks: 61 24 41 04 Les mer om Lesja kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 01.09.2022

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling

Se flere annonser

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Stavanger
Er du en av de som ikke alltid følger flokken?
11.08.2022 Flere steder
Vi søker dyktig og engasjert hands-on innkjøpsansvarlig til vårt hovedkontor, lokalisert sentralt på Frogner i Oslo. Som ansvarlig for innkjøp
11.08.2022 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Stavanger
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Kristiansand
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Oslo
Vis alle 29.069 ledige stillinger

Bli kjent med oss