<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Er du MAP-instruktør eller ønsker å bli det, og vil være en sentral aktør i arbeidet med etatens volds- og aggresjonsproblematikk? Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Samhandlingsreformen har medført nye oppgaver for kommunene innen fagfeltet psykisk helse. Det er færre døgnplasser og kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten, mens kommunen har styrket og utvidet sine døgntjenester. Fra 2019 ble det innført pakkeforløp for alle som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Samtidig fikk kommunene betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i sykehus i påvente av et kommunalt tilbud. Etaten erfarer at tjenestebrukere har et stadig mer komplekst utfordringsbilde og tjenestene er utsatt for økende grad av volds- og aggresjonsproblematikk. 

Etat for psykisk helse og rustjenester har mottatt statlige samhandlingsmidler for perioden 2022 – 2025. Vi søker nå etter totalt 4 nye prosjektmedarbeidere i delprosjektet Trygghet og kvalitet. Vi vil rekruttere et team bestående av en medarbeider med bachelor i helse og sosialfag, to MAP-instruktører, og en medarbeider med brukererfaring/erfaringskonsulent. Disse stillingene vil i all hovedsak arbeide med å heve kompetansen innen vold og aggresjonsproblematikk og gi råd og veiledning i tjenestene. Trygghet og kvalitet vil være ett av flere delprosjekter under hovedprosjekt Kvalitet og samhandling, som totalt vil bestå av ca. 7 -10 ansatte. Prosjektmedarbeiderne vil ha sine ansettelsesforhold i etatsadministrasjonen, og prosjektleder for Kvalitet og samhandling blir deres nærmeste leder.  Du må ønske å bruke LEAN som metode i arbeidet og Recovery som tilnærming. 

Tiltredelse snarest


Arbeidsoppgaver

 • Gi opplæring, råd og veiledning til ansatte i etatens avdelinger i forhold til komplekse brukersaker
 • Representere etatens spisskompetanse på arbeid med volds- og aggresjonsproblematikk
 • Opplæring i risikovurderinger
 • Bistå i forbindelse med kartlegging av risikosituasjoner og forslag til tiltak
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av kriseplaner
 • Etablere og drive nettverk for MAP-kontakter og MAP instruktører tilknyttet den kommunale piloten i Bergen kommune
 • Rapporteringsansvar som omhandler den kommunale MAP piloten
 • Kompetanseutveksling og samhandling med andre MAP-instruktører i Bergen kommune
 • En av stillingene skal ha ansvar for kontakt med MAP i spesialisthelsetjenesten, herunder nasjonalt nettverk for instruktører og behov for kompetansehevingstiltak
 • Koordinering av MAP grunnkurs og MAP instruktører
 • Rapportere til prosjektleder for kvalitet og samhandling 
 • Samhandle med øvrige ansatte i prosjektet og aktuelle samarbeidspartnere 

Kvalifikasjoner

 • Ansatt i Etat for psykisk helse og rustjenester eller instruktør i den kommunale MAP piloten i Bergen kommune er et krav
 • 3-årig høyskoleutdanning bachelor innen helse- og sosialfager et krav
 • Ønske om videreutdanning innen psykisk helse/SEPREP
 • Fortrinnsvis sertifisering som MAP instruktør, om manglende sertifisering må denne gjennomføres så snart som mulig
 • Krav om erfaring med komplekse utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse
 • God IKT kompetanse
 • God kunnskap om gjeldende lovverk
 • God kompetanse på kommunens kvalitets- og styringssystem
 • Kjennskap til Recovery som tilnærming
 • Kjennskap til LEAN som metode

Personlige egenskaper

 • Ha god formidlingsevne 
 • Være god på å forstå komplekse utfordringsbilder i etatens ulike avdelinger 
 • Like å samarbeide i team 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Må synes det er spennende å jobbe med et kontinuerlig forbedringsprosjekt 
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert 
 • Ha god evne til etisk refleksjon 
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Arbeidstid mandag til fredag dagtid 
 • Fleksitidsordning 
 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling 
 • Mulighet til å være med på å utvikle bedre tjenester til etatens målgruppe 
 • Inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 
 • Lønn etter tariff 

Kontaktinformasjon

Jørn Rande (tilgjengelig 17.6-22.6 og fom 18.7), Prosjektleder VIP 2025, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Hugo Torjussen (tilgjengelig 17.6-10.7), Rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon79Stillingsprosent: 100%EngasjementSøknadsfrist: 28.07.2022Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Les mer om Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag. Som business controller blir du en
02.08.2022 Stavanger
Er du en av de som ikke alltid følger flokken?
11.08.2022 Flere steder
Vi søker dyktig og engasjert hands-on innkjøpsansvarlig til vårt hovedkontor, lokalisert sentralt på Frogner i Oslo. Som ansvarlig for innkjøp
11.08.2022 Oslo
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Bergen
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Trondheim
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Stavanger
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Kristiansand
Ja takk, begge deler, sa Ole Brumm. Vi digger det og føler det akkurat på samme måte: Vi vil være
11.08.2022 Oslo
Vis alle 29.069 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Adm - Etat for psykisk helse og rustjenester, Bergen kommune