<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du lede planleggingen av Forsvarets byggeprosjekter? Forsvarsbygg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for omlag 5 milliarder kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre.

Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og utvikling har ansvaret for eiendom, bygg og anleggs-investeringene i forsvarssektoren. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholds fasiliteter, veier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m.

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Vi benytter metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette. Formålet er at prosjektene våre skal bli mer flyteffektive, og at vi skal klare å levere mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring.

Vi søker nå leder til en av våre prosjektseksjoner i avdelingen. Seksjon Tidligfase har ansvar for de første stegene i prosjektutviklingen, som omfatter behovsavklaring, alternativstudier, og konseptutvikling frem mot et beslutningsgrunnlag som danner grunnlag for byggeprosess.
Seksjonen har også ansvar for metodeutvikling, standardisering av konsepter, effektiv bruk av referanseprosjekt og videreutvikling av «beste praksis».  

Som leder for seksjonen er du en del av ledergruppen i avdeling Prosjekt og utvikling og det forventes at du tar et helhetlig ansvar for avdelingens og Forsvarsbygg sin måloppnåelse. Din seksjon er geografisk plassert ved ulike lokasjoner og utgjør i dag omtrent 30 ansatte. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Vi ser etter deg som har solid ledererfaring og kompetanse innenfor eiendom, bygg og anlegg og som har evne til å lede en organisasjon som planlegger for store samfunnsnyttige prosjekter med høy kompleksitet.

Arbeidssted kan være Setermoen, Værnes, Haakonsvern, Hamar, Oslo eller Rygge. Skriv gjerne hvilket arbeidssted som kan være aktuelt for deg i søknaden.Betydelig reisevirksomhet må påregnes.Les mer om Forsvarsbygg på .


Arbeidsoppgaver

 • Resultat- og personalansvar
 • Bidra til å underbygge Forsvarets utvikling gjennom strategisk håndtering av sektorens behov for eiendom, bygg og anlegg
 • Påse at Forsvarsbyggs prosjekter planlegges innenfor gjeldende rammer og føringer.
 • Ha overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i seksjonen
 • Sikre god samhandling internt i Forsvarsbygg, med Forsvarsdepartementet, Forsvaret og øvrige etater i sektoren.
 • Tilrettelegge for godt samspill mellom alle involverte aktører i prosjektene
 • Sørge for kunnskaps- og erfaringsoverføring
 • Initiere og sikre gode arbeidsprosesser

Hvem ser vi etter

Vi ser etter deg som evner å forstå komplekse prosesser med mange interessenter, kan legge til rette for god samhandling, har godt med initiativ og stor gjennomføringsevne. Du er analytisk anlagt og med god evne til strategisk tenkning. Vi tror du har bra med energi og er opptatt av å levere resultater gjennom dine medarbeidere.

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på Ingeniør/bachelor-nivå. Det er ønskelig at du har relevant utdanning på masternivå
 • Du har relevant ledererfaring og kan vise til gode resultater
 • Du har relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen
 • Det er ønskelig med relevant kjennskap til forsvarssektoren
 • Det er ønskelig med innsikt i offentlig forvaltning
 • Det er ønskelig med erfaring fra endringsprosesser og forbedringsarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra utrednings- og utviklingsprosesser
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/Nato Secret

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.
Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. 
Andre opplysninger

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 1 047 600,- til kr. 1 142 100,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke 
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Vigdis By Kampenes, Avdelingsdirektør, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grev Wedels Plass 5 0151 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:ForsvarsbyggReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon23Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 15.08.2022Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Les mer om Forsvarsbygg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 02
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 06
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
10 ledige stillinger

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.665 ledige stillinger

Bli kjent med oss