<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

HR rådgivar - jurist Forsvarsbygg

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg jobbar med å ta vare på og utvikle eigedom, bygg og anlegg for heile forsvarssektoren. HR er ein viktig strategisk partnar inn i dette arbeidet, og vi søker no  etter ein ny rådgivar med juridisk kompetanse som vil vere med å styrke arbeidsgivarfunksjonen i Forsvarsbygg. Seksjonen har i dag 18 rådgivarar i tillegg til leiar. 

Det er stor etterspurnad etter HR-faglege råd og tenester og den rette kandidaten vil jobbe både strategisk og operativt innanfor arbeidsgivarfunksjonen. I Forsvarsbygg vil du arbeide med eit stort spekter av problemstillingar og samarbeide med eit breitt fagmiljø.

Vi søker etter deg som er engasjert og har eit ønske om å bidra til at HR jobbar godt saman, og som bygger relasjonar ogskapar tillit ute i organisasjonen. Du må ha evne til å sette deg inn i komplekse problemstillingar og søke etter løysingar til beste for organisasjonen. Dine prioriterte arbeidsfelt vil vere omstilling, leiarstøtte og arbeidsrettslege problemstillingar. Personlege eigenskapar vil vere eit viktig suksesskriterium for å lykkast i stillinga og vil derfor bli særskild vektlagt.

Stillinga er organisert i HR under arbeidsgivarteamet og rapporterer til avdelingsleiar. 

Les meir om Forsvarsbygg på 


Arbeidsoppgåver

 • Leiarstøtte og rådgiving med vekt på arbeidsrettslege problemstillingar
 • Ta hand om og utvikle arbeidsgivarrolla
 • Samhandling med dei tillitsvalde 
 • Utvikling og praktisering av regelverk og prosedyrar    
 • Utviklingsprosjekt knytt til fagområdet   
 • Generell HR rådgiving
 • Andre arbeidsoppgåver innanfor seksjonen sine ansvarsområde må påreknast

Kven ser vi etter?

Vi ser etter deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar. Du har en strukturert og nøyaktig tilnærming til arbeidsoppgåvene. Det er også viktig at du er analytisk og løysingsorientert. For å løyse oppgåvene på ein god måte må du kunne ta initiativ, ha god gjennomføringsevne, jobbe sjølvstendig og vere trygg i møte med ulike omgivnader. 

Kvalifikasjonar

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettvitskap 
 • Ønskeleg med erfaring innanfor arbeidsrett, gjerne knytt til statstilsettelova
 • Ønskeleg med erfaring innanfor kollektive avtalar, gjerne frå offentleg sektor    
 • Må kunne tryggingsklarerast og autoriserast for nivå Konfidensiell   

Kvifor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få ein spennande og variert arbeidskvardag med eit meiningsfullt samfunnsoppdrag der du vil bidra til å bygge forsvarsevne kvar dag. Vi satsar på medarbeidarane våre, vi tilbyr kursing, etter og vidareutdanning. Vi har ein familievennleg og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordningar. Du vil også få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktivitetar. Som tilsett hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som har ein av dei beste pensjonsordningane i landet med gunstig bustadlån og gode forsikringsordningar

Andre opplysningar

 • Lønn som rådgivar/seniorrådgivar (kode 1434/1364) frå kr. 593 500,- til kr. 839 900,- (lønnstrinn 64 til 80)
 • Vi ber om at du lastar opp vitnemål og karakterutskrift i søknaden din
 • Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter søknadsfristen har gått ut. Dersom du ber om å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste må du grunngi dette. Du blir varsla om reservasjonen ikkje blir tatt til følge

Kontaktinformasjon

Stine Nordgren Johannessen, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Grev Wedels plass 5
0151 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:ForsvarsbyggReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon59Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 15.08.2022Om arbeidsgiveren

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

BYGGET FOR DIN UTVIKLING

Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg. Vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, men er ikke en del av Forsvarets militære organisasjon. Forsvaret er vår største og viktigste kunde, men vi  har også kunder i andre offentlige markeder. Forsvarsbygg har en samlet bemanning på ca. 1400 årsverk.

Vi jobber med et bredt spekter av spennende og viktige oppgaver. Vi driver for eksempel nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, samt at vi er byggherre og ansvarlig for planlegging og bygging av ny kampflybase i Norge. Vi har derfor høy aktivitet på rekrutteringsfronten og etterspør ulik kompetanse. 

Les mer om Forsvarsbygg

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 02
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 06
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
10 ledige stillinger

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.665 ledige stillinger

Bli kjent med oss