<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bodø Kommune Vernepleier 

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du en engasjert vernepleier?

Vi har ledig to faste 100 % stillinger for vernepleier.

For tiden turnus med dag- og kveldsarbeid, samt arbeid hver 4. helg med langvakter eller hver 3.helg med ordinære vakter. Vi jobber med utvikling av tjenestene og heltidskultur, som kan medføre endret turnusordning.

I Ramnflogveien yter vi varierte tjenester til tjenestemottakere som bor i egne leiligheter i bofellesskap. Avdelingen har en stor spennvide i oppgavene og det er behov for personale med erfaring innenfor miljøterapi, stell, pleie og psykisk helse. 

Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Vi yter alle helse- og omsorgstjenester til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning m.m.


Vår nye vernepleier må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent vernepleier 
 • Gode kunnskaper i både IKT og norsk.
 • Erfaring med helse - og omsorgstjenester til Miljøtjenestens målgruppe.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra arbeid tilknyttet mennesker med sammensatte funksjonsnedsettelser.
 • Kunnskap og erfaring med relasjonsbygging.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Medmenneske med en evne til å skape trygghet og ro.
 • Fleksibilitet og evne til omstilling.
 • Lyst å bidra til utvikling.
 • Empatisk og ydmyk i ditt møte med tjenestemottakere og pårørende.
 • Godt humør.
 • Evne til selvstendighet, gjennomføring og faglig fokus.

Noen av dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Som vernepleier i Ramnflogveien bofellesskap vil du få mulighet til å inneha en teamlederfunksjon. Dette innebærer fagansvar og veiledningsansvar til medarbeidere i teamet; i samarbeid med avdelingsleder. 
 • Du vil ha daglig ansvar for oppfølging av helse- og omsorgstjenester, samt yte praktisk bistand til tjenestemottakere; i nært samarbeid med andre faggrupper. 
 • Bidra til brukermedvirkning, og et godt pårørendesamarbeid til det beste for tjenestemottaker.  
 • Ta et stort ansvar mtp. kvalitet på tjenesten som ytes, herunder samarbeid med interne og eksterne instanser. 
 • Delta i ulike fritidsaktiviteter sammen med tjenestemottakerne.  
 • Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk. 
 • Utføre arbeidet i henhold til kvalitetsforskrifter og ha et medansvar i kvalitets- og forbedringsarbeidet. 
Vi kan tilby deg
 • Variert og faglig spennende arbeid.
 • Opplæring, bruk og tilgang på nye velferdsteknologiske- og IKT- løsninger.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere.
 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse.
 • Deltagelse i utviklingsarbeid for utforming av nye arbeidsmetoder tilknyttet tjenesteytingen.
 • Selvstendig arbeid innen gitte rammer.
 • Muligheter for nettverksbygging og kompetanseutvikling innad i Miljøtjenesten.

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter gjeldene tariffavtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 


Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne:

AvdelingslederJohn Helge MoenMobilnr Logg inn for å se kontaktinformasjonE-post 

Virksomhetsleder 
Torbjørn Solberg
Mobilnr Logg inn for å se kontaktinformasjonE-post 

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 01
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 03
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • OKT 08
  2023
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
22 ledige stillinger

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 22.826 ledige stillinger

Bli kjent med Bodø Kommune

Fakta om Bodø Kommune