<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Direktør Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir iverksatt i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, slik at barn, unge og voksne over hele landet får et likeverdig tilbud av høy kvalitet.

Utdanningspolitikken skal sikre god barnehage, skolegang og opplæring for alle uavhengig av forutsetninger. Vi søker en samarbeidsorientert og fremtidsrettet leder som motiveres av at barn og unge skal lære, mestre og trives i barnehage og opplæring. Stillingen som leder av Utdanningsdirektoratet byr på store muligheter for påvirkning og utvikling av viktige samfunnsområder. Du vil ha en bred og sammensatt kontaktflate i samhandling på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå samt med organisasjonene i sektor. Du må være utviklingsorientert og ha høye ambisjoner både for direktoratet og for barn og unges læring og læringsmiljø. Det er viktig at du bygger videre på et solid kunnskapsgrunnlag og er opptatt av god forankring.


Vi søker en ny direktør med
 • høye ambisjoner for utvikling av direktoratet og ansvarsområdene
 • solid ledererfaring på høyt nivå, gjerne fra virksomheter i velferdssektoren
 • god rolleforståelse og kjennskap til politiske og forvaltningsmessige prosesser i sentralforvaltningen
 • overordnet erfaring med kunnskapsbasert forvaltning, og utvikling av digitale løsninger
 • evne til ledelse, budskapsformidling og kommunikasjon
 • bred samfunnsmessig orientering
 • evne til å finne gode løsninger sammen med andre i og utenfor egen organisasjon
 • en motiverende lederstil med evne til å bygge tillit, lytte og vise vei
 • relevant utdanning, gjerne på masternivå

Direktøren ansettes på åremål for seks år med mulighet for fornyelse i ytterligere seks år. Lønn etter avtale. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.


Offentlig søkerliste og kontakt

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon/e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon. Om ønskelig kan også ekspedisjonssjef Kjersti Flåten i Kunnskapsdepartementet kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.

Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere.

Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem og produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital.

KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.

Statsråden er departementets øverste leder. I tillegg består det politiske sekretariatet av tre statssekretærer og en politiske rådgiver.

Departementsråden er departementets administrative leder. Departementet har også en assisterende departementsråd.

Antall ansatte

Kunnskapsdepartementet har ca. 300 ansatte.

Les mer om Kunnskapsdepartementet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 09
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
2 ledige stillinger

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.017 ledige stillinger

Bli kjent med oss