<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Prosjektleder/ porteføljestyrer Utbygging og infrastruktur -Investeringsprosjekter

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Virksomheten Utbygging og infrastruktur er byggherre for kommunale infrastrukturprosjekter i tillegg til å ivareta ansvaret for koordinering og oppfølging av store plan- og utbyggingsprosjekter i offentlig og/eller privat regi. Virksomheten er inndelt i to avdelinger, Investeringsprosjekter og Prosjektutvikling.

Virksomheten har totalt 38 medarbeidere innenfor prosjektledelse, byggeledelse, prosjektutvikling, koordinatorfunksjoner, juridisk rådgiving og økonomi/administrasjon. Avdeling Investeringsprosjekter som stillingen er knyttet til, har gjennomføringsansvar for infrastrukturprosjekter. Ansvaret omfatter prosjektering og bygging av anlegg innenfor vann og avløp, vei, park, torg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, dammer og flomsikring mm. Virksomhetens prosjektportefølje har normalt et årlig budsjett i størrelsesorden 350-400 millioner kroner. Avdelingen har også ansvar for oppfølging av utbyggings- og gjennomføringsavtaler i prosjekterings- og utførelsesfaser, hvor andre offentlige og private utbyggere er byggherre. Avdelingen  søker nå etter en prosjektleder med fagansvar for avdelingens porteføljestyring.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • Anskaffe og styre rådgivere og entreprenører og ha ansvar for framdrift, økonomi , kvalitet, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i egne prosjekter.
 • Styre avdelingens prosjektportefølje; Ha oversikt over, planlegge, koordinere og fordele prosjekter og oppgaver til avdelingens prosjekt- og byggeledere i samarbeid med fagansvarlig byggeleder og avdelingsleder
 • Støtte og motivere prosjektledere og bidra til at prosjektene blir gjennomført i henhold til fastsatte mål og rammer
 • Være en pådriver for økt klima- og miljøfokus innenfor alle faser  i avdelingens prosjektgjennomføring
 • Bidra til utvikling og oppfølging av avdelingens styrings- og kvalitetssystem
 • Stillingen omfatter også oppfølging og koordineringsansvar ovenfor private og offentlige utbyggere i tilknytning til prosjekterings- og byggefasen

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever relevant utdanning på minimum bachelornivå. Relevant realkompetanse og lang erfaring med ansvar og oppgaver som tilligger stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring med relevante arbeidsoppgaver innenfor styring av prosjekter og prosjektporteføljer fra offentlige og/eller privat virksomhet vil bli tillagt  vekt.
 • Erfaring med ledelse av personell innenfor et prosjektfaglig miljø og personlig egnethet vektlegges.  
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.
 • Relevante kunnskap innen IT

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og samarbeidsevner
 • Systematisk, målrettet og med stor gjennomføringsevne
 • Interesse for og evne til å motivere og inspirere andre
 • Miljøf- og klimaokusert med interesse for videreutvikling av avdelingens miljøstyrings- og  kvalitetssystem
 • Utviklings- og løsningsorientert, kunne ta gode beslutninger ut fra rammebetingelser og mål
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Ledere som gir deg utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Kontaktinformasjon

Heidi Strandvik, Avdelingsleder Investeringsprosjekter, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Engene 1 3017 Drammen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Drammen kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon50Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 01.09.2022Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Les mer om Utbygging og infrastruktur -Investeringsprosjekter

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.018 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Utbygging og infrastruktur -Investeringsprosjekter