<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Compliance, Avinor Compliance Officer

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å utvikle compliance-arbeidet i en av de mest spennende næringene i Norge?

Compliance i Avinor arbeider etter mandat fastsatt av styret og har ansvar for å forebygge korrupsjon, økonomiske misligheter og arbeidslivskriminalitet i konsernet og hos våre leverandører og forretningspartnere. Videre er ansvar for behandling av varsler om kritikkverdige forhold og ivaretakelse av personvern lagt til funksjonen. Vi utvider nå scope og inkluderer ansvarlig forretningspraksis og sosial bærekraft i arbeidet.

Til nyopprettet stilling søker vi Compliance Officer med interesse for fagfeltet. Stillingen rapporterer til Chief Compliance Officer.


Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å utvikle og styrke compliance-arbeidet i konsernet. Dette innebærer blant annet å være sentral i arbeidet for å motvirke korrupsjon, økonomiske misligheter og arbeidslivskriminalitet blant ansatte i konsernet og hos konsernets kontraktsparter og samarbeidspartnere samt å bidra til ansvarlig forretningspraksis / sosial bærekraft og etterlevelse av personvernregelverket
 • Overvåke relevant regelverksutvikling i Norge og internasjonalt
 • Bidra til å etablere og vedlikeholde compliance-programmet i Avinor, herunder sikre en effektiv kontroll av virksomhetens etterlevelse
 • Risiko-/aktsomhetsvurderinger (ref blant annet Åpenhetsloven)
 • Oppfølging av leverandøravtaler
 • Rapportering til ledelsen og styret
 • Kunne delta i behandling av varsler om kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven
 • Bevisstgjøring og opplæring av ledere og ansatte om gjeldende regelverk, retningslinjer og rutiner
 • Løpende dialog med andre fagmiljøer i Avinor
 • Opprettelse og vedlikehold av Avinors dokumentmaler innenfor compliance-området, herunder avtaler om ansvarlig forretningsførsel, m.m.
 • Bidra i strategiske oppgaver som skal ivaretas av compliance

Arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold.

Kvalifikasjoner (overskrift)

Må-krav:

 • Høyere utdanning (lang erfaring kan kompensere for kravet til høyere utdanning)
 • Evne til å arbeide strukturert, analytisk og nøyaktig
 • Forståelse for Avinors virksomhet og rolle
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne med høy gjennomføringskraft
 • Motivasjon og engasjement for fagområdet i kombinasjon med god forretningsforståelse

Bør-krav:

 • Erfaring fra compliance-arbeid eller internkontroll
 • Kjennskap til relevant regelverk / standarder og operasjonalisering av dette
 • Erfaring med opplæring av ledere og ansatte knyttet til compliance

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet
 • Positiv og evne til å skape tillit
 • Være nytenkende, initiativrik med høy gjennomføringskraft
 • Høy integritet

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Konkurransedyktige betingelser etter avtale

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Kontaktinformasjon

Mari Wiker, Chief Compliance Officer, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Dronning Eufemias gate 6A 0191 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Avinor ASReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon61Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 26.08.2022Om arbeidsgiveren

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Noe under 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Avinor mener at inkludering, mangfold og en jevnere kjønnsfordeling er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Compliance, Avinor

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 22.826 ledige stillinger

Fakta om Compliance, Avinor