<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi søker inntil 5 rådgivere for 6 måneder tilsetting ved Nasjonalt ankomstsenter Politiets utlendingsenhet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

I forbindelse med økte asylankomster til Norge søker fellesenhet for ID (FID), etter saksbehandlere til ankomstfasen. Arbeidssted vil være på Nasjonalt ankomstsenter, Mosseveien 58, 1640 Råde.
 Avsnitt for ID-undersøkelse er et sentralt ledd i norske myndigheters mål for å avklare asylsøkernes identitet så tidlig som mulig. Avsnittet skal sikre en ensartet praksis, gjøre gode faglige vurderinger og beslutte bruk av metode for ytterligere undersøkelser.
Korrekt identitet er viktig både for å ivareta samfunnssikkerheten, men også for å returnere utlendinger med endelig avslag. I tillegg henger dette ofte sammen med andre viktige mål, som å avdekke menneskesmuglere og/eller ofre for menneskehandel samt bekjempelse av annen kriminalitet. Både ankomstbildet og regelverk samt øvrige rammer endrer seg jevnlig. Den som ansettes må regelmessig holde seg oppdatert på og ta i bruk nye metoder og kunnskap innenfor fagområdene.Vi søker etter effektive og nysgjerrige saksbehandlere med interesse for utlendings- og migrasjonsfeltet. 

Arbeidsoppgaver

 • Selvstendig saksbehandling
 • Enklere ID-undersøkelser, herunder ID- og kontrollsamtale og søk på åpne kilder
 • Administrative oppgaver
 • Delta på saksmøter internt og eksternt
 • Skriftlig og muntlig kontakt med interne og eksterne samarbeidspartnere

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • det kreves høyere utdanning på universitet/høyskolenivå, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå, minst på bachelor-/cand.magnivå.
 • 3 års relevant erfaring
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode IT-ferdigheter

Det er ønskelig med:

 • erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling  
 • relevant utdanning/kurs innen digitalt politiarbeid
 • utdanning innen område- og språkstudier
 • utlendingsrett og forvaltningsrett
 • grunnkurs etterretning
 • relevant erfaring fra politiet eller utlendingsforvaltningen
 • erfaring med ID-undersøkelser
 • god kjennskap til utlendingsloven og forvaltningsloven
 • erfaring fra politiets registre og DUF
 • førerkort for kjøring til PUs andre lokasjoner etter behov 

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på nivå Begrenset.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • helhetstenkende og med gode analytiske evner
 • evne og vilje til å ta initiativ
 • samfunnsorientert med interesse for migrasjonsfeltet
 • evne til å takle perioder med stort arbeidspress

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 509.600 - 573.900 brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger ()
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen .   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Børre Johannessen, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Økernveien 11
0653 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Politiets utlendingsenhetReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon91Stillingsprosent: 100%Om arbeidsgiveren
Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag ca. 370 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å uttransportere asylsøkere som har fått avslag på søknadene og andre utlendinger som skal bort- eller utvises fra Norge. PU har samordnings-, koordinerings- og bistandsansvar ovenfor andre politienheter knyttet til disse oppgavene. Enheten er videre ansvarlig for politiets utlendingsinternat, og er et kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.

En personalpolitisk målsetting er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere flere kvinnelige medarbeidere
og personer med minoritetsbakgrunn. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke.

Politiets utlendingsenhet har positivitet, åpenhet, ærlighet og respekt som sine verdier.

Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen".
Relevante vitnemål og attester, bes vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir sendt; Politiets
utlendingsenhet v/Personalteamet, Pb 8102 Dep, 0032 Oslo
Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Jf offentlighetsloven kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.
Les mer om Politiets utlendingsenhet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 06
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 09
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
6 ledige stillinger

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 23.018 ledige stillinger

Bli kjent med oss