<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rektor Vaulen skole Stavanger Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vaulen skole ligger i Hinna kommunedel og er den største barneskolen i Stavanger kommune med over 700 elever og 88 ansatte. Vår SFO-avdeling har ca. 270 barn. Skole og SFO samarbeider tett for å gi et helhetlig tilbud til elevene. Ledergruppen består av rektor, tre avdelingsledere på skole og avdelingsleder på SFO. Skolen er praksisskole for Universitetet i Stavanger (UiS).

er under prosjektering, og skal etter planen stå klar høsten 2025. Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt. Våre nye og flotte skolebygg skal bygges på eksisterende tomt med utsikt over Gandsfjorden. Skolen skal dimensjoneres for fremtidig vekst og vil også kunne romme Kulturskole for Hinna kommunedel. Flytting til midlertidige lokaler nær Sørmarka arena er planlagt til våren 2023. De fine uteområdene Sørmarka, Vannassen og Vaulen badeplass vil fremdeles være tilgjengelige og i nærområdet mens vi venter på Nye Vaulen skole.

Vi jobber etter målet: barns beste og inkludering, hvor inkludering og inkluderende spesialundervisning er vår hovedmålsetning. Vi har en egen modell for spesialundervisning og inkludering som heter "Alle sammen". Vi har også vår egen og jobber  bevisst med å bygge gode relasjoner med våre elever og interesserer oss for hele barnet. Skolen preges av et godt arbeidsmiljø for de ansatte og høy trivsel, som igjen reflekteres på gode resultater på elev-, foreldre- og medarbeiderundersøkelser.

Vaulen skole er for tiden inne i et skolebasert partnerskap med Mosterøy skole og partnere fra UiS om lokal kompetanseutvikling. Her møter lederne og lærerne på de to skolene hverandre og sine partnere for å videreutvikle egen praksis. Stavanger kommune er en av seks kommuner i Utdanningsregion Midt-Rogaland som har inngått partnerskap med UiS. Gjennom arbeidet med lokal kompetanseutvikling er det blant annet etablert ledernettverk på tvers av kommunene og en infrastruktur som legger til rette for skolebasert kompetanseutvikling i klynger av skoler.

Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle Vaulen skoles arbeid med å gi alle elever et inkluderende og trygt læringsmiljø, lede det stadig pågående arbeidet med læreplaner, fagfornying og rammeplaner, som kan legge strategiske føringer for fremtiden, være en pådriver for å utvikle profesjonssamarbeidet og videreutvikle skolen slik at elevene er godt rustet til å delta i fremtidens samfunn. Vi ønsker en rektor som sprer arbeidsglede blant de ansatte og anerkjenner deres kompetanse, skaper et godt og trygt arbeidsmiljø, og som sammen med avdelingsledere, ansatte og foresatte bygger et godt lag rundt elevene. Les mer på hjemmesiden:


Arbeidsoppgaver

Som rektor vil du få ansvar for skolens læringsresultater, både faglig og sosialt.Du får ansvar for å lede og utvikle skolen i tråd med prinsipper for stavangerskolens praksis og satsingsområdene i strategien . Satsingsområdene er utviklende læringsfellesskap, medborgerskap og bærekraftig utvikling, samt digital kompetanse. Du vil være personalleder og sammen med skolens avdelingsledere utgjøre skolens ledergruppe. Du vil som rektor ha ansvar for skolens totale drift og økonomistyring. Du vil samarbeide med foreldre gjennom uformelle og formelle organer som FAU og samarbeidsutvalg. Som virksomhetsleder i Stavanger kommune følger rektor lov og avtaleverk, god forvaltningsskikk og har et helhetlig lederansvar.

Kvalifikasjoner

Du har godkjent lærerutdanning og solid praksis fra skole.
Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.
For søkere med godkjent lærerutdanning, solid skoleledererfaring og dokumenterte resultater fra skole, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning. 

Personlige egenskaper

Du har en raus lederstil og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs, og er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.
Du er en pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
Du er en trygg og modig leder som ønsker å være synlig i skolehverdagen.Du har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer skolens ansatte, elever og foresatte gjennom åpne utviklings- og beslutningsprosesser.Du er tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

Som rektor i stavangerskolen får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø.
Stavanger kommune har et godt støtteapparat for nye rektorer som innebærer faste kontaktpersoner i et eget oppfølgingsteam for skole, samt opplæringsplan i de styringssystemene som Stavanger kommune bruker.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.HjemJobbHjem.Stillingskode 995102 - Rektor.Lønn etter avtale. 

Kontaktinformasjon

Jørn Pedersen, kommunalsjef skole,  Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon o

Arbeidssted

Løkkeveien 51
4008 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stavanger kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon73Stillingsprosent: 100%FastStartdato: 15.02.2023Søknadsfrist: 02.10.2022Om arbeidsgiveren
Stavanger er en by og en kommune på Nord-Jæren i Rogaland. Kommunen grenser i nord til Randaberg og Rennesøy, i sør til Sandnes og i vest til Sola. Byen er Norges fjerde største, men om man regner med den sammenhengende tettstedsbebyggelsen som går på tvers av kommunegrensen mot nabokommunene Randaberg, Sandnes og Sola, er Stavanger/Sandnes det tredje største tettstedet i landet med over 180 000 inbyggere. Stavanger er administrasjonssenter for Rogaland Fylke. Stavanger-regionen omtales ofte som Norges svar på den franske matregionen Lyon. Verkstedindustrien er viktigste bransje med 59 prosent av industrisysselsettingen. Dette er stort sett i tilknytning til offshore-industrien og produksjon av oljeplattformer alene utgjør 40 prosent. Andre viktige industribransjer er grafisk-forlag og nærings- og nytelsesmiddelindustri. I nyere tid er byen kalt «oljehovedstaden», og Norges største oljeselskap StatoilHydro har hovedkontor på Forus i Stavanger. Flere andre internasjonale oljeselskaper har sitt norske hovedkontor i Stavanger. Jåttåvågen ved Gandsfjorden var fra 1970-årene til 1990-årene et stort industriområde, da særlig for offshore-industrien, med bygging av store Condeep-plattform og oljeplattformer i betong. I Stavanger ligger Jåttå med Fellesoperativt hovedkvarter FOHK. NATOs Joint Warfare Centre, som er kommando på høyeste Europeiske kommandonivå ligger også på Jåttå. Dette er én av kun to gjenværende Toppkommandoer i Europa og ble i 2003 lagt til Stavanger. Også rekruttskolen KNM Harald Haarfagre holder til i byen. Befolkning 121 325 (2008) Les mer om Stavanger Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 02
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 04
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2022
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
4 ledige stillinger

Se flere annonser

Nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Nå har du muligheten til å bli trainee i en
28.11.2022 Flere steder
I AF Gruppen jobber vi hver dag med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. Vi deltar aktivt på
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsprotalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
AF Gruppen er i vekst, og vi ser nå etter deg som kan tilføre vår Maskinavdeling ytterligere kompetanse innen maskiner
15.11.2022
Microsoft University er et traineeprogram for Microsoft University sine partnere og kunder.
11.10.2022 Flere steder
Vis alle 25.896 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Stavanger Kommune