<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagpedagog Margarinfabrikken barnehageenhet, Oslo kommune, Bydel Sagene

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Bli med å skape byens beste barnehager: 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23byensbestebarnehager Bydel Sagene ligger sentralt i Oslo, og betegnes ofte som en liten «by i byen». Kulturlivet er mangfoldig og rikt og bydelen har mange kafeer, små butikker, parker og vakre Akerselva renner igjennom med flotte turmuligheter. Bydel Sagene har stort fokus på kvalitet i barnehagene og det jobbes kontinuerlig med utvikling på alle nivåer.  Bydelens barnehager er ulike og har spennende særpreg. Vi er store barnehager og små barnehager, vi holder til i gamle og nye bygg og har beliggenhet i alt fra friområder langs Akerselva til sjarmerende gamle bygårder. Bydel Sagene er inne i en spennende organisasjonsutvikling der vi er på vei til å bli #byensbestebarnehager. Den ledige fagpedagogstillingen er knyttet til Margarinfabrikken barnehage som ligger med Voldsløkka og Bjølsenparken som nærmeste nabo. Margarinfabrikken barnehage består av to store flotte og moderne bygg. Gamlebygget består av 14 avdelinger/baser, tre storkjøkken og flere fellesrom- som vannlekerom, gymsal, teatersal og mediatek. Nybygget består av 13 avdelinger/baser, to storkjøkken og flere fellesrom – som gymsal, mediatek, teatersal, formingsrom og musikkrom. Uteområdet er delt inn i flere områder med gjerder imellom. 

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med pedagogiskleder 

Lede og utvikle det pedagogiske arbeidet på en avdeling gjennom; -systematiske observasjoner, -målrettet pedagogisk planlegging, -gjennomføring og deltakelse i pedagogiske aktiviteter, -dokumentasjon og evaluering i tråd med overordnede føringer. Lede avdelingsmøter og sikre informasjonsflyt. Ha ansvar for et godt samarbeid med personalet, foreldrene, barna og ulike samarbeidspartnere gjennom å skape tillitsfulle relasjoner; i -de daglige møtene, -i arbeidet med enkeltbarnet, -i foreldresamtaler, - gjennom å lede foreldremøter, - i team og i andre sosiale sammenhenger. Utvikle og skape entusiasme hos personalet for å bygge trygge lærings- og lekemiljø for barna gjennom å; - Reflektere sammen med og veilede medarbeidere,  kommuniserer og vise retning, gjøre faglige vurderinger til det beste for barna, delta i planlegging og ledelse av møter, fagdager, faglige fora med mere. Ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom; - å være en del av barnehagens lederteam, -initiere og gjennomføre felles satsninger, -ta en aktiv rolle i personalmøter, og å være en tydelig fagperson. Bidra til å ta ansvar for høy faglighet og profesjonalitet ved å planlegge å gjennomføre en praksis som bygger på valid forskning og å holde deg orientert og være faglig oppdatert. 

Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Pedagogisk utdanning 
Utdanningsnivå: Bachelor 
Språk; Norsk – gode norskferdigheter skriftlig og muntlig. Eventuelt minimum bestått norskprøve B2 

Personlige egenskaper

Det er viktig at du; Er faglig engasjert og oppdatert på barnehageforsking Samarbeider godt med personalet og foresatte, opptrer tydelig, imøtekommende og redelig Er løsningsfokusert og fleksibel Er trygg og uredd i møte med andre, samtidig som du er lydhør og respektfull. Verdsetter kulturelt og etnisk mangfold Kan reflektere rundt din rolle som voksen og fagperson Setter deg klare mål og jobber målrettet og systematisk i arbeidet Er positiv til endringer og nye erfaringer  Tar initiativ og ansvar for ulike oppgaver og utfordringer i barnehagen  Engasjerer medarbeidere, foresatte og barn Trives med å jobbe i team samtidig som du evner å lede din avdeling på en selvstendig måte.   Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i utvelgelsen. Du kan vise til gode referanser 

Vi tilbyr

Jobb i Bydel Sagene – «en mangfoldig bydel med omtanke for alle» 
Jobb i en barnehage med stort fokus på kvalitet, utvikling og godt omdømme 
Systematisk kompetansebygging som bygger på siste forskning på barnehagefeltet En jobb der du vil ha muligheten til å påvirke innholdet Varierte arbeidsoppgaver  Tett oppfølging og veiledning av styre og pedagogiskleder Gode og varierte kulturtilbud i nærmiljøet Varierte tur og lekemiljøer i hele bydelen Et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel Lønnsplassering i lønnstrinn 2306 i Oslo kommune regulativ, avhengig av ansiennitet Gode tjenestepensjons -og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring 

Kontaktinformasjon

Janne Hauglund Lilleberg, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Oslo kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon81Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 01.10.2022Sluttdato: 31.07.2023Søknadsfrist: 05.10.2022Om arbeidsgiveren

Oslo kommune har 15 bydeler som samlet disponerer ca. 60 % av Oslos årlige drifts­budsjett til helse- og omsorgstjenester for befolkningen. Det gjelder tjenester til eldre og funksjons­hemmede, helsestasjoner, kommune- og skolehelsetjeneste, barnehager, ungdoms­arbeid, kvalifiseringstiltak, sosiale tjenester, barnevern, rustiltak og boligvirkemidler. Hver bydel ledes politisk av et bydelsutvalg og administrativt av en bydelsdirektør. Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, ved kommunaldirektøren, er bydelsdirektørenes arbeidsgiver.

Les mer om Margarinfabrikken barnehageenhet, Oslo kommune, Bydel Sagene

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Se flere annonser

Vil du lede Norges største private helsesatsing i årene som kommer? Aleris satser ekspansivt og bygger nå nye sykehus i
15.09.2022 Flere steder
Är du nyutexaminerad och vill arbeta i skärningspunkten mellan IT och affärsverksamhet?
28.09.2022 Flere steder
Er du nyutdannet og brenner for både teknologi og business?
28.09.2022 Oslo
Ønsker du et Summer Internship i et teknologiselskap i sterk vekst?
28.09.2022 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
28.09.2022 Oslo
Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag
26.08.2022 Oslo
Har du markedsføringsteft, kunnskap om sosiale medier og har lyst til å bruke din kreativitet og estetiske sans til å
22.09.2022 Oslo
Vil du være et sted der ditt håndverk teller?
06.09.2022 Flere steder
Vis alle 21.543 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Margarinfabrikken barnehageenhet, Oslo kommune, Bydel Sagene