<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brukarstyrt personleg assistent Ørsta kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi søkjer etter brukarstyrt personleg assistent til mannleg brukar med fysisk funksjonshemming. Arbeidet er allsidig og variert, og består av enkel personleg og praktisk bistand i daglege gjeremål. Brukaren treng også bistand ved fritidsaktiviteter. Det er brukaren sjølv som er arbeidsleiar i ordninga.
Stillinga er totalt 28 timar pr. veke, som kan vere aktuelt å dele på ein eller fleire tilsette. Arbeidstid vert etter avtale. 

Arbeidsoppgåver

Arbeidet er allsidig og variert, og består av enkel personleg og praktisk bistand i daglege gjeremål. Brukaren treng også bistand ved fritidsaktiviteter. Det er brukaren sjølv som er arbeidsleiar i ordninga.

Kvalifikasjonar

  • Det er ikkje krav om formell utdanning, men det er ønskeleg med relevant erfaring
  • Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetting
  • Du må ha førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar vert avgjerande i tilsettinga. Opplæring vert gitt av arbeidsleiar, og det er også høve til å delta på opplæringskurs. Tilsette får tilbod om rettleiing.

Den som verttilsett må vere påliteleg, fleksibel, omsorgsfull, og ha evne til å arbeide sjølvstendig men også i team. Ønskjer fortrinnsvis ei vaksen kvinne, men andre interesserte er også velkomen til å søkje. 

Vi tilbyr

Gode pensjons- og forsikringsordningar i 

Stillinga er plassert i HTA kap. 4gr1 - Stillingar utan særskilt krav til utdannng
Stillingskode 6572 assistentTilsetting-, løns-, og arbeidsvilkår elles etter gjeldande lov-, forskrift og avtaleverk

Dokumentasjon
Framlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming.  Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.  Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din. 
Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.Om offentleglova
I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om dette. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

Kontaktinformasjon

Marianne Melle, Sakshandsamar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Laila Bjørkedal, Einingsleiar HBO aust, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Dalevegen 6
6150 Ørsta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ørsta kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon22Stillingsprosent: 28%FastSøknadsfrist: 10.10.2022Om arbeidsgiveren
Ørsta er en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grenser i øst til Sykkylven og Stranda, i sør til Hornindal, og i sørvest til Volda. Nord for Vartdalfjorden ligger i nord også kommunene Ulstein, Hareid og Sula. Naturen omkring er storslått, med de kjente Sunnmørsalpene og mange fjorder. Kommunen har en variert industri, særlig møbelindustri, teko-industri, elektroteknisk og mekanisk industri. Areal 803 km² Befolkning 10 163 (2008) Les mer om Ørsta kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Se flere annonser

Nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Nå har du muligheten til å bli trainee i en
28.11.2022 Flere steder
I AF Gruppen jobber vi hver dag med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. Vi deltar aktivt på
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsprotalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
AF Gruppen er i vekst, og vi ser nå etter deg som kan tilføre vår Maskinavdeling ytterligere kompetanse innen maskiner
15.11.2022
Microsoft University er et traineeprogram for Microsoft University sine partnere og kunder.
11.10.2022 Flere steder
Vis alle 23.891 ledige stillinger

Bli kjent med oss