<  
>  
Stillingsannonse

Flekkefjord kommune Studentstilling/helgestilling-Helse og velferd

Søknadsfrist : 27.06.2024

Stillingsbeskrivelse

Holder du på med eller har utdanning innen helsefaget, og er på jobbjakt. Da bør du ta en titt på hva vi har å tilby i Flekkefjord kommune. I Flekkefjord kommune har vi et solid og godt fagmiljø med høy kompetanse og spennende arbeidsoppgaver. 

Er du helsefag/ syke- eller vernepleierstudent og trenger arbeidserfaring? Søk hos oss, da vel!
Vi lyser nå ut deltidsstillinger innenfor helse- og velferdssektoren.
Vi ser etter deg som er på vei til, eller utdannet helsefagarbeider, syke- eller vernepleier.Som ansatt hos oss jobber du i enheten for sykehjem, enheten for hjemmetjenester, enheten for habilitering eller enheten helse og livsmestring. Du kan selv komme med ønske om hvor du helst vil jobbe. Har vi ledige stillinger i andre enheter enn den/de du foretrekker, kan du få tilbud om ansettelse der.

Enhet for hjemmetjenester
Vi har samlet helsefagarbeiderkompetanse og sykepleierkompetanse i egne team. Med mål om å rett kompetanse på rett plass til rett tid.
For mange pleietrengende er det å kunne bo hjemme viktig for at livet skal være godt.Hjemme kan være i eget hus eller leilighet et sted i kommunen, eller det kan være i en av de 43 boenhetene i leilighetskompleksene Hidra Omsorgssenter og Sundeheimen. I enheten for hjemmetjenester er du med og gir både unge og gamle muligheten til å fortsette livet hos seg selv, til tross for sine utfordringer.

Enhet for habilitering
I Enhet for habilitering har vi et godt fagmiljø med ulik fag- og høyskolekompetanse. I Flekkefjord kommune tilbyr vi fleksible arbeidstidsordninger i fast jobb og store stillinger.
– Vi satser på positiv atferdsstøtte (PAS) som ramme og verdigrunnlag for det miljøterapeutiske arbeidet. Det er en tjeneste med mange avdelinger og stor variasjon i arbeidsoppgaver Det er 9 avdelinger, der det er brukere som bor hjemme og i private boliger. Det er avgjørende å mestre, eie og føle selvstendighet i eget liv, enten du har en funksjonsnedsettelse eller ikke.I enheten for Habilitering hjelper vi mennesker med ulike former for funksjonsnedsettelser med det. Vi har brukere som bor i bofellesskap og i private boliger.I student/helgestillingene ansetter vi assistenter som kan være med og bidra i hverdagslivet til brukerne våre.

Enhet for sykehjem
Her har vi spennende og varierte arbeidsoppgaver.
Vi har samlet helsefagarbeiderkompetanse og sykepleierkompetanse i egne team. Med mål om å rett kompetanse på rett plass til rett tid. For eldre og deres pårørende er lite så viktig som at også alderdommen er fylt med mening og gode opplevelser!Jobber du på Tjørsvågheimen, i enheten for sykehjem, er du med og legger til rette for det. Sykehjemmet har seks avdelinger for 12-18 pasienter, og er et livsgledesykehjem med fokus på pleie som passer den enkelte. Den enkelte ansatte får spennende og varierte oppgaver, til mennesker med svært ulike og varierte hjelpebehov. Det vil stille store krav til faglige kvalifikasjoner, gode holdninger og evner.  

Enhet for helse og livsmestring

Psykisk helse og Rus Ambulant er en tjeneste for alle som opplever utfordringer med rus eller psykiske helseproblemer i Flekkefjord, uavhengig alvorlighetsgrad. Avdelingen jobber også forebyggende. Alle innbyggere har selv anledning til å ta kontakt med oss, men henvendelser kan også komme fra fastlege eller andre kontaktpersoner i hjelpeapparatet, pårørende eller nettverk dersom personen samtykker til dette. Vi benytter oss i de fleste tilfeller av tilbakemeldingsverktøyet Feedback Informerte Tjenester (FIT). Dette betyr at man ved hjelp av et enkelt skåringsark har mulighet til å gi oss tilbakemelding på hvordan man har det, hvordan man opplever oppfølgingen og om man opplever bedring som følge av kontakten med oss. 


Kvalifikasjoner

 • Studerer for å bli helsefagarbeider eller verne-/sykepleier (eller har fullført disse utdanningene)
 • Har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Har erfaring fra arbeidslivet fra før av (oppgi derfor referanser)
 • Har gyldig politiattest
 • Har sertifikat for bil med manuell gir – hvis det er enheten for hjemmetjenester du vil ansettes i

Personlige egenskaper

 • Liker å jobbe tett sammen med andre
 • Er opptatt av faglig kvalitet, og å få og dele kunnskap
 • Synes det er viktig å ta vare på både brukere, pasienter og pårørende
 • Er ryddig og strukturert
 • Vil bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er til å stole på
 • Er engasjert og ansvarlig
 • Synes det er spennende å tenke nytt og «utenfor boksen»
 • Er villig til å gjøre det «lille ekstra» for brukere og pasienter

Kontaktinformasjon

Ellen Barth Larsen, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Elisabeth Spikkeland, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Elin Loga, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Britt Monika Strømland, Enhetsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Elvegaten 14
4400 Flekkefjord

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Flekkefjord kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon81Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 27.06.2024


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Flekkefjord er en kommune og by i Vest-Agder. Kommunen grenser til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal i øst. Flekkefjord har et klima som ligger godt til rette for blomster. Gjennom alle år har blomster vært brukt for å forskjønne byen. Byen og distriktet har hatt opptil fem tønnefabrikker, hvorav den siste ble nedlagt i 1960-årene. Der var like mange garverier. Årnes Garveri er fortsatt i drift. En stor andel av brannbilene som brukes i Norge i dag ble tidligere bygget opp i de gamle tønnefabrikklokalene, men produksjonen er nå flyttet til moderne lokaler i Nulandsvika. Av annen historisk industri kan nevnes filtfabrikk, (Fjellse), ullvarefabrikk (Loga), gamasjefabrikk, skofabrikk, konfeksjonsfabrikk og et stort antall båt- og skipsbyggerier. Etterhvert er bare Simek og Flekkefjord Slip og Maskinfabrik igjen. Befolkning 8 945 (2008) Les mer om Flekkefjord kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 27.06.2024

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne lokaler i Stakkevollveien 41. Vi har i dag 3 operasjonsstuer og
Snarest Tromsø
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
Snarest Lillesand
Er du klar for et interessant år som prosjektingeniør i Ymber-konsernet? Har du nylig fullført, eller nærmer du deg fullført
09.06.2024 Nordreisa
Vi søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet naturrådgiving.  Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men
30.05.2024 Harstad
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for
02.06.2024 Oslo
Til vår avdeling i Oslo ser vi etter en serviceingeniør innen ventilasjon. Vi bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold, og
Snarest Oslo
Om oss I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan
11.06.2024 Ål
I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
11.06.2024 Tønsberg
Vis alle 22.594 ledige stillinger

Fakta om Flekkefjord kommune