<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee - Jr. data scientist/ dataanalytiker Statens Vegvesen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å delta i traineeprogrammet i Statens vegvesen?
Som trainee blir du fast ansatt og en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens brede samfunnsansvar innen transport og samferdsel, både på et strategisk og operativt nivå.  Bærekraft, klima og digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram. Du får en fantastisk mulighet til å arbeide med strategisk styring og digitalisering (datafangst, dataflyt og analyser). For å kunne tilby fremtidens brukerorienterte løsninger for samfunnet innen fremkommelighet, teknologi og bærekraft, arbeider du på tvers og i ulike driftsenheter med de beste innen faget. 
Traineeprogrammet går over ca. 22 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger og etatsfelles og individuelt arbeid. Underveis vil du ha utviklingssamtaler med leder slik at du lykkes i jobben din.  De første seks månedene får du mulighet til å sette deg godt inn i jobben og arbeidsoppgavene, og du blir kjent med dine kollegaer. Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal du løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. Ved avsluttet traineeprogram har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet vårt er at du velger Statens vegvesen som din framtidige arbeidsplass.  Se mer informasjon om traineeprogrammet her:
Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi møter mange forventinger og krav fra myndigheter og omverden om å bruke og dele dataene som samles inn. Framover vil datavolumene øke og vår ambisjon er å lage den digitale veien, heldigitale verdikjeder og intelligente transportsystemer og tjenester (ITS). Vi satser nå sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen enhet for Data, innsikt og analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet. Som trainee i DIA får du en unik mulighet til å bli kjent med Statens vegvesens roller og til å være med å løse små og store «nøtter» for Statens vegvesen ved hjelp av data, innsikt og analyse.
Arbeidsoppgaver
 • Bruke data, metoder og verktøy for data-analyse som skaper verdi for virksomheten. Utvikle modeller, algoritmer, analyser for å skape innsikt fra store datamengder
 • Kartlegge behov og virksomhetsprosesser. Definere hypoteser og sette ambisjoner og mål
 • Bidra til å bygge kultur og kompetanse for en datadrevet organisasjon ved å involvere og forankre arbeidet hos sentrale interessenter
 • Bidra til å lage og kommunisere de gode historiene om hvordan data og dataanalyse skaper verdi i forretningsprosessene (data-historiefortelling)
 Arbeidsoppgavene vil kunne tilpasses til etter hva som er dine interesser og kompetanser.Kvalifikasjonskrav
Du må ha masterutdanning fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets, og inntil to års erfaring innenfor fagområder som økonomi, samfunnsvitenskap, industriell økonomi, IKT, prosjektledelse og innovasjon.
Du har gode digitale og analytiske ferdigheter, og viser evne til å operasjonalisere målbilder til konkrete digitaliseringstiltak. Forståelse for utarbeidelse av prosjektforslag og business case vil være et pluss, samt erfaring med tverrfaglig arbeid. Du må ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ().
Vi legger vekt på at du
 • ønsker å få en helhetlig innsikt i vår organisasjon 
 • liker varierende arbeidsoppgaver og å håndtere både praktiske utfordringer og større problemstillinger 
 • er nytenkende i måten du løser utfordringer på og tørr å stille kritiske spørsmål 
 • trives med å bevege deg utenfor komfortsonen, ta initiativ og med å lære nye ting 
 • liker å samarbeide og skape nye relasjoner 
 • er fleksibel og tåler en bratt læringskurve 

Hos oss får du
 • en unik mulighet til å få en enhetlig forståelse for samferdsel og Statens vegvesen sin rolle og kjernevirksomhet
 • mulighet til å delta i og påvirke utviklingen av infrastruktur for vegtransport i Norge gjennom rolleforståelse og samhandlingskompetanse
 • personlig og faglig utvikling i et miljø som preges av fagekspertise både nasjonalt og internasjonalt
 • fast jobb i tillegg til deltakelse i traineeprogrammet i 22 måneder
 Lønn avtales nærmere og i samsvar med vår lønnspolitikk.Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med direktør Arild Nebb Ervik på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller send inn din søknad via innen 8. desember 2022. Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7 500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Visjon

På veg for et bedre samfunn.

Antall ansatte

7.500

Les mer om Statens Vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 08
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 09
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 10
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 12
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 13
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 14
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 15
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Siviløkonom
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 58.413 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Statens Vegvesen