<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på musikk NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 44 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

(ILU) er det største fagmiljøet innen lærerutdanning og utdanningsforskning i Norge. Vi har et fullverdig lærerutdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring, og en bred etter- og videreutdanningsportefølje for lærere og skoleledere. Vi har også et eget tilbud i bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning. Flere av utdanningene gis i samarbeid med andre deler av NTNU. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er en del av instituttet. Instituttet har omfattende forskningsaktivitet og doktorgradsutdanning rettet mot skole og utdanning.

Ved Institutt for lærerutdanning er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i kunstfagdidaktikk med vekt på musikk.

Den som ansettes vil høre til faggruppe for musikk, dans og drama i fagseksjon for kunstfagene kroppsøving og idrett. Kandidaten vil være ansvarlig for undervisning innenfor området kunstfagdidaktikk med vekt på musikk, med et særlig ansvar for kvalitativ forskning (teori og metodologi), musikkpedagogikk og –didaktikk, musikkundervisning i klasserom og lydstudio. Det forventes at den som ansettes kan bidra med undervisning på tvers av kunstfagene, og har kompetanse i flerkunstfaglig arbeid. Kandidaten forventes også å bidra med forskningsledelse og søknadsarbeid, samt være en aktiv bidragsyter i forskningsaktiviteter på instituttet og i samarbeid med andre fakulteter og eksterne samarbeidspartnere.

Din nærmeste leder er fagseksjonsleder for kunstfagene, kroppsøving og idrett.  


 Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for undervisning og forskning, inkludert planlegging og organisering, sammen med medarbeiderne i seksjonen
 • Utvikling og styrking av musikk- og kunstfag i skole, kulturskole, høyere utdanning og/eller andre formelle og uformelle læringsarenaer der musikk/kunstfagene kan benyttes
 • Undervise og veilede studenter på alle nivåer (inkludert ph.d.) i musikk og kunstfagene på ILUs studieprogrammer (MGLU, toårig master, PPU)
 • Undervise i forskningsmetode og –teori i ulike studier ved ILU
 • Bidra til økt forskningsaktivitet i seksjonen, inkludert forskningsgruppeaktivitet og publisering, samt formidle resultater i nasjonale og internasjonale kanaler og nettverk
 • Sensur og eksamensarbeid
 • Administrasjon og komitéarbeid
Kvalifikasjonskrav

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet kunstfagdidaktikk med vekt på musikk i henhold til krav gjengitt i f

 • Din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen musikk/kunstfag med vekt på musikk
 • Evne til og erfaring i å initiere, gjennomføre og lede forskning innenfor feltet. Publikasjoner i anerkjente internasjonale tidsskrift og/eller offentliggjorte kunstneriske arbeider vil bli vektlagt. Fokus vil være på akademisk arbeid de siste fem år, ekskludert permisjoner.
 • Undervisningserfaring i musikk/kunstfag med vekt på musikk innen lærerutdanning/høyere utdanningskontekster
 • Erfaring fra musikk/kunstfag med vekt på musikk i skole og/eller det andre læringsarenaer

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. . Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Dersom du ikke behersker et skandinavisk språk, er det en forutsetning at du innen tre år kan vise kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk på linje med trinn tre i holdt ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. 


Ønskte kvalifikasjonar
 • Undervisningserfaring fra musikk/kunstfag og forskningsmetode/-teori fra høyere utdanning.
 • Erfaring med musikk/kunstfag som praksis og prosess i sammenheng med kvalitativ forskning (teoretisk og metodologisk) og/eller en forståelse for musikkundervisning i klasserom og lydstudio/kunstfag
 • Veiledningserfaring på master- og/eller ph.d-nivå

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • Interesse for tverr- og flerfaglig undervisning og forskning
 • Sterk motivasjon for å bidra til et godt arbeidsfellesskap og -miljø

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. 

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .


Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis (kode 1011) vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 604 400 -728 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål 
 • Pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf 
 • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider) 
 • En beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • En liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • Forskningsplan 
 • Opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • Navn og adresse til tre relevante referanser 

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til . Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagseksjonsleder Øyvind Johan Eiksund, e-post: , eller professor Rosemary Kate Martin, e-post:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR rådgiver Aaste Line Strand, e-post:

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 01.12.2022

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 01
  2023
  25 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 04
  2023
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 05
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 06
  2023
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
112 ledige stillinger

Se flere annonser

Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
18.01.2023 Tromsø
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Aleris Frogner og Majorstuen vokser og
18.01.2023 Oslo
Vis alle 57.052 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet