<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Pedagogisk leder, 100% fast, resultatområde Barnehage Vestby kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Resultatområde Barnehage søker engasjerte pedagogiske ledere til 100% fast stilling x4.

Risil barnehage, Deør barnehage, Østbydammen barnehage og Støttumveien barnehage har ledige stillinger. Se ytterligere informasjon om barnehagene på , her finner du også barnehagenes årsplan.

I Vestby kommune er det åtte kommunale barnehager, tre i Son og fem i Vestby Nord. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for barna der de får en barndom preget av trivsel, vennskap, lek og omsorg. Den pedagogiske virksomheten skal sørge for at de kan utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter gjennom lek.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede og ha ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet
 • Bidra til å skape gode, meningsfylte og morsomme dager for barna i barnehagene våre 
 • Utvikle og ivareta et godt og nært foreldresamarbeid, både i hverdagen og gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og lignende
 • Bidra i veiledning og oppfølging av medarbeidere, og være en aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Medvirke i utviklings- og endringsprosesser og bidra til at barnehagen er en lærende organisasjon
 • Samarbeide med spesialpedagoger om tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet og organisering av det spesialpedagogiske arbeidet

Dine kvalifikasjoner

 • Bachelor som barnehagelærer/ førskolelærer eller annen 3-årig jevnstilt pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å fremstille deg på norsk både muntlig og skriftlig (minst nivå B2, jfr barnehageloven §18b)

Personlige egenskaper

 • Autorativ - tydelig og varm, og legger stor vekt på å skape gode relasjoner
 • Nysgjerrig, engasjert og interessert i det pedagogiske arbeidet med både barna og personalet
 • Målbevisst, god på samarbeid og dyktig til å motivere og inspirere
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, og tar ansvar for at vi sammen når barnehagens mål
 • Pålitelig, robust og god arbeidskapasitet/ Har helse som egner til å jobbe i barnehage
 • Er strukturert og løsningsorientert, og har evne til refleksjon og nytenkning  
 • Har vilje til å lære og til å lære bort  
 • Har barna i fokus og er opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet  
 • Motivert til å gi av deg selv i den viktige jobben vi gjør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi kan tilby

 • Styrer i hver barnehage og et mangfoldig arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter 
 • Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
 • Stor fleksibilitet innenfor barnehagens rammer
 • En spennende arbeidsplass med mulighet til å påvirke og utvikle den pedagogiske virksomheten 
 • Kompetanseutviklingstiltak for hele personalgruppa og for faggruppene enkeltvis 
 • Veiledningsgrupper for nyutdannede barnehagelærere
 • Gode pensjons- og lånemuligheter gjennom KLP 
 • Lønn etter avtale/ tariff 
 • Firmahytte på Sjusjøen

I Vestby kommune jobbes det aktivt med å rekruttere menn til barnehagene. I henhold til Forskrift om særbehandling av menn hjemlet i lov om likestilling mellom kjønnene, § 3 – 4 ledd, oppfordres menn til å søke da menn er underrepresentert i stillingskategorien.

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse i henhold til barnehagelovens §19. I følge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling. 

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId-informasjon i søknadsprosessen.

Om arbeidsgiveren
Vestby kommune ligger i regionen Follo sør i Akershus. Den grenser til Moss, Hobøl og Våler kommune i Østfold og Ås og Frogn kommune i Akershus. Viktigste tettsteder er Vestby sentrum, Son, Hølen, Hvitsten, Garder, Pepperstad, Randem og ikke minst Sole skog. Vestby mølle har i mange år vært kommunens næringssymbol - og landemerke. Landbruket har i alle år stått sterkt i Vestby. I dag fremstår kommunen som en næringsvennlig kommune med flere attraktive boområder. Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, ny firefelts motorvei og de nye veiserviceanleggene i nord, er modernisering for alvor kommet til Vestby. Kommunens gamle "byer", ladestedene Son, Hølen og Hvitsten, er med sin 400-årige historie, sine spennende gamle hus og miljøer og sine gamle, men høyst levende kunstnertradisjoner, interessante opplevelsesmål. På Prestegården vokste forfatteren Johan Herman Wessel opp. I Hvitsten bodde Christian Krogh. Her bodde også Theodor Kittelsen. Edvard Munch bodde her fra tidlig på 1900-tallet til sin død i 1941. Befolkning 14 011 (2008) Les mer om Vestby kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 05
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
18.01.2023 Tromsø
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Aleris Frogner og Majorstuen vokser og
18.01.2023 Oslo
Vis alle 57.052 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Vestby kommune