<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kjære psykiater Kjenner du til FACT-team og FACT-modellen?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

FACT Betanien søker overlege med kompetanse og interesse for å jobbe med de mest alvorlig psykisk syke og trengende beboerne i Fyllingsdalen og Laksevåg. Vi er et tverrfagligteam med stort engasjementet for pasientgruppen, og arbeidsmodellen FACT gir oss tid og muligheter til å oppnå gode relasjoner med den enkelte pasient. Modellen gir også retning og muligheter  for å evaluere og justere behandlingstilbudet vårt. Det er dokumentert høy trivsel i vårt team.

FACT står for flexible assertive community treatment. Målgruppen er pasienter innenfor schizofrenispekteret som har behov for langvarige sammensatte tjenester. Pasientene har også ofte rusproblematikk. Den fleksible f-en betyr at pasientene kan flekse mellom å være i en stabil og i en akutt fase, og med det forandrer oppfølgingen seg dynamisk.

Vi hjelper pasientene med sine behov i dagliglivet, som kan være aktivisering, jobb, bosituasjon eller sosiale situasjoner. Vi tilbyr psykoedukasjon, samtaleterapi, medisinsk behandling og oppfølging av symptomer og medisinering. Betanien har ikke dagavdeling, men har diverse gruppetilbud gjennom uken.

Vi har tett samarbeid med Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen, kommunale instanser og frivillige hjelpeinstanser og aktivitetstilbud.

Teamet vårt har mye kompetanse og erfaring fra psykosefeltet og består av erfaringskonsulenter, sosionom, jobbspesialist (etter IPS-modellen), sykepleiere og vernepleiere med spesialisering, psykolog/psykologspesialister og overleger. Vi har også tilknyttet oss musikkterapeuter, fysioterapeut og nevropsykolog.

Vi er opptatt av faglig utvikling både personlig og for teamet som et fellesskap, og inviterer forelesere som løfter blikket og utvider horisonten vår ved å belyse jobben fra etiske og filosofiske synsvinkler. Det jobbes p.t. med å legge til rette for mer forskning og utvikling av fag og kvalitet i tjenestene.

Hovedsakelig blir pasientene fulgt opp gjennom case-management, men med mulighet til forsterkning fra resten av FACT-teamet og intensivering av oppfølgningen. Skulle intensiveringen ikke være tilstrekkelig, har teamet en seng som vi administrerer i vår egen psykosesengepost. Vi har felles inntaksmøte med sengeposten, og felles avdelingsråd med sengeposten jevnlig.

Grunnet vårt opptaksområde har vi mange pasienter på tvang uten døgnopphold (TUD). Det positive med å håndtere dette i FACT, er at du som TUD-ansvarlig får et helt team i ryggen både når det gjelder vurderinger og oppfølging av pasienten. Studier av FACT-team har vist både reduksjon av antall TUD samt halvering av liggetid i sengepost.

Ønsker du en psykiaters erfaringer med å jobbe i FACT-team? Sjekk denne filmen:

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og praksis
 • Erfaring med pasienter med psykoselidelser, gjerne også med rusproblematikk.
 • Erfaring fra vedtaksarbeid  ihht. Psykisk helsevernloven.

Arbeidsppgaver

 • Vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Ivareta medisinskfaglig ansvar i avdelingen og enheten, i samarbeid med andre overleger innen psykisk helsevern
 • Veiledning/opplæring til leger i spesialisering
 • Delta og bidra i bakvakt
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunal instans
 • Bidra med noe administrativt arbeid 
 • Utvikle kunnskap om målgruppen

Personlige egenskaper

 • Interesse for pasientkategorien og arbeidets art.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Stabilt og godt humør

Vi tilbyr

En aktiv personalpolitikk når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering. 

Kontaktinformasjon

Kirsti Sætre, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Vestlundveien 23 B 5145 FYLLINGSDALEN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Betanien Sykehus ASReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon38Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 11.12.2022

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av enhet psykisk helse (DPS og BUP) og enhet somatikk (laboratorie, dagkirurg og røntgen). Betanien sykehus har ca. 200 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien Bergen, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen. Les mer om Kjenner du til FACT-team og FACT-modellen?

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vis alle 58.464 ledige stillinger

Fakta om Kjenner du til FACT-team og FACT-modellen?