<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Faggruppeleder ved plan og analyse Nordland fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

VIL DU LEDE ARBEIDET MED PLAN OG ANALYSE I NORDLAND FYLKESKOMMUNE?
Vi har nå ledig én 100% fast stilling som faggruppeleder ved plan og analyse og håper å se din søknad.

Nordland fylke er i endring. Klimaendringer påvirker hverdagen vår, og samfunnet står midt i grønn omstilling til lavutslippssamfunnet. Næringslivet i Nordland er i rask utvikling. Dette påvirker hvordan vi skal planlegge bruk av arealer og legger til rette for en helhetlig samfunnsutvikling. For å stimulere til en bærekraftig utvikling er gode kunnskapsgrunnlag og planlegging etter plan- og bygningsloven en sentral oppgave. Vi søker faggruppeleder som vil lede arbeidet med planlegging, analyse, statistikk og kart.Om stillingen
Vi søker deg med kunnskap om plan- og bygningsloven, og som trives i lederrollen. Du motiveres av å utvikle et team og medarbeidere som skaper resultater. Du bør være interessert i å jobbe i et politisk system, og synes det er spennende å jobbe i samarbeid med aktører både internt og eksternt.

Faggruppe for plan og analyse har ansvar for uttalelser etter plan- og bygningsloven til kommunale samfunns- og arealplaner. Faggruppen koordinerer fylkeskommunens uttalelser til kommunale planer, også innenfor bl.a. kulturminneloven, akvakulturloven og vegloven. Faggruppen har ansvar for regional planlegging, regional planstrategi og skal bidra til et helhetlig og effektivt plansystem. Faggruppen har også en sentral oppgave i å veilede kommunene i Nordland i planlegging. Fylkeskommunen utvikler nå et team som jobber med analyser, statistikk og kart for hele fylkeskommunen. Dette teamet er del av faggruppe plan og analyse. Faggruppen har per nå 11 kompetente og engasjerte rådgivere.  

Faggruppen er del av seksjon for plan og ressursutvikling i avdeling for samfunnsutvikling. Faggruppeleder rapporterer til seksjonsleder og er del av ledergruppa i seksjonen. For øvrig har seksjonen ansvar for plan og analyse, klima og miljø, kulturminner og folkehelse og lokal samfunnsutvikling. Seksjonen har ca. 45 medarbeidere. I seksjonen er det godt sosialt og faglig fellesskap hvor det jobbes tett sammen om å løse mange viktige oppgaver.


Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Ansvar for planlegging og analyse, statistikk og kart
 • Ansvar for utvikling av et helhetlig og effektivt plansystem
 • Ansvar for økonomi, personal og fag innenfor faggruppens ansvarsområde, samt oppføling av faggruppens resultat
 • Delta i og ta ansvar for faglig og politisk saksbehandling. Ansvar for samordning av fylkeskommunens uttalelser til kommunale planer
 • Delta i nettverk og samarbeid med kommuner, næringslivsaktører, organisasjoner og andre relevante samarbeidspartnere, regionalt og nasjonalt
 • Være del av seksjonens ledergruppe, og bidra i tverrfaglige oppgaver og prosesser
 • En del reisevirksomhet må regnes med

Utdanning og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Lang relevant erfaring kan veie opp for utdanningskravet.
 • Ledererfaring er ønskelig. Erfaring med personalledelse er vil bli vektlagt.
 • Kompetanse og erfaring med å jobbe med saker etter plan og bygningsloven er påkrevd.
 • Erfaring og kjennskap til rammebetingelsene i offentlig sektor 
 • Erfaring fra strategisk arbeid, samt et relevant nettverk.
 • Evner å bruke relevante digitale verktøy og elektroniske saksbehandlingssystemer 

Personlige egenskaper: 

 • Du har gode samarbeidsevner og får ulike parter til å jobbe for et felles mål. 
 • Du trives og er trygg i lederrollen
 • Du identifiserer deg med fylkeskommunens verdier om tillit, åpenhet og lojalitet i ditt lederskap.
 • Stort engasjement for faget kunnskapsbasert samfunnsutvikling og planlegging.
 • Du tar ansvar for oppgaver og får dem gjennomført innenfor avtalte frister. 
 • Evner å prioritere og disponere resurser 
 • Du har strategiske evner og jobber kunnskapsbasert
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Du liker å skrive.
 • Du bidrar gjerne til både det faglige og sosiale fellesskapet. 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.


Sentrale nettsider og dokumenter: 

Som ansatt hos oss får du:

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 


Søk stillingen:
Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknaden. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Om arbeidsgiveren
Nordland er et norsk fylke med administrasjonssenter i Bodø. Fylket grenser til nabofylkene Troms i nord og Nord-Trøndelag i sør. I øst grenser fylket til de svenske lenene Norrbottens län og Västerbottens län i Sverige. Nordland består av regionene Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen. Polarsirkelen går gjennom fylket. Fylket var tidligere kjent under navnet Nordlandenes amt. Det administrative ansvaret for Jan Mayen er fra 1995 tillagt Fylkesmannen i Nordland. Areal 38 327 km² Befolkning 234 996 (2008) Les mer om Nordland fylkeskommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 12
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
14 ledige stillinger

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vis alle 58.464 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Nordland fylkeskommune