<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i klinisk voksenpsykologi NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 44 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

Ved institutt for psykologi er det ledig 100 % stilling som førsteamanuensis i klinisk voksenpsykologi. 

Institutt for psykologi har omkring 1300 studenter og mer enn 140 ansatte. Instituttet har et stort og variert fagmiljø med bred kompetanse innen psykologi. Vi tilbyr psykologutdanning, og studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Instituttet driver også tre psykologiske opplæringsklinikker (poliklinikker): voksen-, barn- og nevroklinikk. Instituttet har utstrakt forskningssamarbeid, både internt og med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen rapporterer til Instituttleder

 Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for undervisning og forskning innen klinisk voksenpsykologi. Det kan også bli aktuelt med undervisning innen andre områder.
 • Veilede studenter i terapiopplæringen. 
 • Forskning innenfor fagområdet. 
 • Ivareta det faglige ansvar sammen med enhetens øvrige vitenskapelig tilsatte. 
 • Delta i gjennomføringen av undervisningsopplegget etter gjeldende studieplan, og i arbeidet med videreutvikling av fagområdet og undervisningsopplegget, herunder også etter- og videreutdanning. 
 • Veiledning av cand.psychol.-, mastergrads- og doktorgradsstudenter innen sitt fagområde. 
 • Eksamensarbeid. 
 • Administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav
 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet klinisk voksenpsykologi i henhold til krav
 • Din doktorgrad, eller tilsvarende vitenskapelige arbeider, må være innen psykologi. Dersom du kan dokumentere at avhandlingen er levert, kan søknaden din bli vurdert selv om du ikke har disputert. Dokumentasjon på oppnådd doktorgrad må framvises før du kan tiltre i stillingen 
 • Du må beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig  
 • Den som ansettes skal være psykolog med norsk autorisasjon og ha spesialistkompetanse i klinisk psykologi godkjent av NPF. Kandidater med spesialisering i klinisk voksenpsykologi vil prioriteres, men andre spesialiseringer innen psykologi kan også vurderes. Kandidater som er nær fullføring av spesialistkompetanse, kan også vurderes. 

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. . Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.


Ønskte kvalifikasjonar
 • Klinikken ved NTNU har et aktivt forskningsmiljø i klinisk voksenpsykologi, herunder også på psykologisk behandling for vanlige psykiske lidelser som angst og depresjon. Søkere som har bakgrunn i klinisk forskning, behandlingsforskning, psykoterapiforskning, og prosessforskning for voksne ved hjelp av evidensbaserte metoder vil prioriteres. 
 • Det vil bli lagt vekt på evne til å initiere og lede forsknings- og utviklingsarbeid. Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler innenfor sitt fagområde vil bli ilagt stor vekt. Det legges størst vekt på vitenskapelige arbeider de siste fem år eksklusive lovfestede permisjoner.
 • Pedagogiske evner og kvalifikasjoner vil bli vektlagt. Vurderingen vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Søkere med undervisningserfaring på universitetsnivå vil bli foretrukket. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. Ansatte uten utdanningsfaglig basiskompetanse og som ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, pålegges å gjennomgå godkjent pedagogisk utviklingsprogram i løpet av to år etter tiltredelse. 

Ansettelse i stillingen forutsetter fremlagt vandelsattest fra politiet uten merknader.

Personlige egenskaper
 • Selvstendig 
 • Evne å ta initiativ 
 • Løsningsorientert 
 • Sosial 
 • Samarbeidsvillig 
 • Motivert til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på. 


Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og  med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen .

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis kode 1011 vil du normalt lønnes fra brutto fra kr 626 300 pr. åravhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i , og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. 


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. 

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at rekrutteringsgruppen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat. 

Søknaden må inneholde (ta stilling til hva som må være med – fjern det som ikke passer): 

 • CV, attester og vitnemål 
 • pedagogisk mappe, der din utdanningsfaglige kompetanse fremstilles systematisk og samlet, jf 
 • vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil fem arbeider) 
 • en beskrivelse av de vitenskapelige/kunstneriske arbeider som du anser mest betydningsfulle, og som du spesielt vil ha lagt til grunn for bedømmelsen 
 • en liste over dine arbeider med opplysning om hvor de er offentliggjort 
 • forskningsplan 
 • opplysninger om prosjekter du har vært prosjektleder for med informasjon om finansiering, varighet og størrelse 
 • navn og adresse til tre relevante referanser 

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning. 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til . Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju.


Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til . Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med , e-post

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Kristin Skogen, e-post

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt, merk søknad med SU-817. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

Søknadsfrist: 05.01.2023

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 01
  2023
  25 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 04
  2023
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 05
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 06
  2023
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Forsker, teknolog og formidler søker nye muligheter
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
112 ledige stillinger

Se flere annonser

Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
18.01.2023 Tromsø
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Aleris Frogner og Majorstuen vokser og
18.01.2023 Oslo
Vis alle 57.052 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet