<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis innen organisasjon og ledelse Høgskulen på Vestlandet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil to faste stillinger som førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Om stillingen:

Ønsker du en stilling som er tett på studenter og lokalt næringsliv? Institutt for økonomi og administrasjon ved campus Haugesund styrker nå fagområdet organisasjon og ledelse med inntil to faste førsteamanuensisstillinger.

Stillingene vil være knyttet til undervisning, sensur og veiledning av studenter på bachelor, master og phd nivå. Stillingene vil i tillegg være sentrale i FOU-aktiviteten ved fakultetet, og forventes å delta i søknadsarbeid om eksternfinansiert aktivitet. Det vil også være aktuelt med undervisning ved våre etter- og videreutdanninger og i oppdragsbaserte kurs.

Institutt for økonomi og administrasjon i Haugesund har et inkluderende og raust arbeidsmiljø. Det organisasjonsfaglige miljøet ved instituttet er for øyeblikket også i ferd med å finne sammen i spennende forskningsprosjekt knyttet til Senter for sjøsikkerhet.

Stillingenes faste arbeidssted er campus Haugesund


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver i stillingen vil i hovedsak være:

 • Selvstendig og teambasert undervisning av bachelor, master og phd studenter i grupper på 10 - 400 studenter
 • Veiledning, oppfølging, vurdering og sensur av studenter innenfor aktuelle fagområder
 • Forsking- og utviklingsarbeid med relevans for stillingens fagområde
 • Samarbeid om utdanning og forskning internt i FØS og i HVL, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

De/den som ansettes forventes å:

 • Delta i videreutvikling av emner og studieprogram
 • Delta i utvikling av nye relevante forskningsprosjekt og utarbeiding av søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Delta i institusjonsbyggende oppgaver som studiekoordinering, emneansvar og utvikling av forskningsgruppene
 • Bidra til utvikling av fleksible utdanningstilbud rettet mot regionalt arbeidsliv og livslang læring 
 • Bidra i andre oppgaver knyttet til forskning, utvikling, formidling og innovasjon innenfor aktuelle fagområder når dette er aktuelt

Kvalifikasjoner:

Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om norsk doktorgrad på stillingens fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad
 • Undervisningsspråket er norsk og søkere må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk
 • Utdanningsfaglig kompetanse

Utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med .

Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i forskriften må fylle dem innen to år, HVL tilbyr da kurs i høgskolepedagogikk. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Undervisningserfaring fra nordisk høyere utdanning innenfor aktuelt fagområde
 • Erfaring fra søknadsarbeid knyttet til ekstern finansiering, f.eks. NFR, EU, regionale forskningsfond, HK-dir, osv.
 • God og oppdatert kjennskap til fagområdet fra privat næringsliv, offentlig sektor eller frivillige organisasjoner
 • Interesse for og erfaring med bruk av studentaktive læringsformer

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og ansvarlig
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Positiv innstilling og gode evner til samarbeid
 • Gode formidlingsevner både skriftlig og muntlig
 • Evne til å engasjere og motivere studenter
Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:

 • Vitenskapelige arbeid (inntil 7 stk.)
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Attester og vitnemål
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse jf. 

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søkeren selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke, den totale mengden vedlegg kan ikke overstige 50MB.

Søknadene blir videresendt elektronisk til et sakkyndig utvalg for vurdering. På bakgrunn av utvalgets innstilling, vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:

Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling

Mulighet for trening i arbeidstiden

Stilling som førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011.

Av lønnen trekkes det 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Assisterende instituttleder Knut Steffen Vall Kvala

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon / tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Om arbeidsgiveren

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 01
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 02
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 03
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 05
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
20 ledige stillinger

Se flere annonser

Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vi søker deg som ønsker å jobbe i et spennende og bredt fagmiljø med private og offentlige pasienter.  Du er
18.01.2023 Tromsø
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Aleris Frogner og Majorstuen vokser og
18.01.2023 Oslo
Vis alle 57.052 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Høgskulen på Vestlandet