<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overlege/psykiater Divisjon psykisk helsevern, Follo Allmenpsykiatrisk poliklinikk

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du bli vår nye kollega? Psykiatere ønskes velkommen!

Vi har ledig fast 100%-stilling som psykiater i allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Dps Follo. Dps Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden som til sammen har ca 120 000 innbyggere. 

Poliklinikken har 30 stillinger bestående av 6 overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer i spesialisering, vernepleier, sosionomer og kliniske sosionomer. Poliklinikken er for tiden organisert i 4 tverrfaglige team.

Vi søker etter overlege med faglig bredde og engasjement. Vi ønsker at ny overlege har lyst til å bidra i utviklingen av behandlingstilbudet for målgruppen ved seksjonen. Vi er i gang med å forme vårt tjenestetilbud tilpasset befolkningens behov. Dps Follo startet i 2021 et e-mestringsteam i samarbeid med de andre dps-ene i Ahus sitt opptaksområde. P.t. jobber vi med muligheten for å etablere et nevroteam og korttids gruppebehandling i form av psykoedukative grupper. Vi har også flere fagutviklingsideer på tegnebrettet. 

Follo DPS er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning og vi har et aktivt lokalt forskningsutvalg. Inntaksarbeidet her er organisert med et fast inntaksteam.

I tillegg til allmennpsykiatrisk poliklinikk består Dps Follo av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, en seksjon for akutte tjenester, to  døgnseksjoner, en spesialisert døgnseksjon for spiseforstyrrelser og kontorfaglig seksjon. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig.

Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel!

DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune, lett tilgjengelig både fra Oslo og Østfoldregionen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere,1. linjetjenesten og andre.
 • Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra allmenpoliklinisk arbeid er en fordel
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og har lyst til å bidra i en positiv utvikling av poliklinikken  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger med bred kompetanse.
 • Vi kan tilby interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglige diskusjoner foregår blant annet i teammøter, men også i andre arenaer i avdelingen.
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Muligheter for noe forskningsaktivitet
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning og opplæring, blant annet lokalt EMDR-kurs høsten 2022
 • Mulighet for vaktordning med begrenset belastning
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Ragnhild Thorstensen Horn, Medisinskfaglig rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon
Eva Marie Wathne, Seksjonsleder (sykepl/jordmor), Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Åsenveien 3 1400 Ski

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Akershus universitetssykehus HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon11Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 11.12.2022


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

Les mer om Divisjon psykisk helsevern, Follo Allmenpsykiatrisk poliklinikk

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vis alle 58.464 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Divisjon psykisk helsevern, Follo Allmenpsykiatrisk poliklinikk