<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seksjonsleiar legar Radiologi Ålesund og Volda AVDELING FOR RADIOLOGI ÅLESUND OG VOLDA, Helse Møre Romsdal

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Har du ønske og ambisjon om å bli leiar for eit sterkt fagmiljø i HMR? Avdeling for radiologi Ålesund og Volda søker seksjonsleder for legar seksjon Ålesund og Volda. 

Avdeling for radiologi Ålesund og Volda er ein av fem avdelingar i Klinikk for diagnostikk, som i tillegg til bildediagnostikk omfattar alle områder innan laboratoriefaga. Klinikken har seksjonar på alle fire sjukehusa i fylket. Avdelinga tilbyr konvensjonell røntgen, mammografi, intervensjon, MR, CT, UL på begge sjukehusa, samt intervensjon, mammografi og nukleærmedisinsk tilbud med PET/CT og SPECT/CT. Seksjonen du skal leie består av 26 legehjemlar. Det er i utgangspunktet ei 50% stilling, men vi kan vere fleksible i høve til å kombinere det med andre oppgåver i og utanfor avdelinga.

Vi har mykje spennande på gong, og seksjonsleiar for legane vert ein viktig ressurs i utviklinga av det bildediagnostiske tilbudet i Møre og Romsdal.
Vi søkjer ein seksjonsleiar som likar utfordringar, set seg klare mål og er resultatorientert. Du må ha ein indre motivasjon for å lykkast i lag med dine medarbeidarar, og ha fokus på å utvikle eit vinnar-team i eit teknologisk miljø i stadig framgang.

Vi vil leggje til rette for at du skal blomstre som vår nye seksjonsleiar. Tek du utfordringa? Send oss ein søknad, vi vil gjerne høyre frå deg!

Arbeidsoppgåver

 • Utvikle seksjonen til det beste for pasientar og overordna føringar
 • Turnusplanlegging og optimalisering av drift
 • Dagleg drift og ressursstyring
 • Utvikling av arbeidsmiljø og tenesta
 • Oppfølging og utvikling av dei tilsette i seksjonen
 • Byggje relasjonar og møteplassar internt og eksternt

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på universitets- eller høgskolenivå, relevant utdanning innan bildediagnostikk er ein fordel
 • Leiarutdanning er ønskeleg
 • Erfaring frå tverrfagleg samarbeid og endringsleing
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Synleg og tydeleg med profesjonell haldning til leiing og utvikling
 • Evne og vilje til å utarbeide mål og motivere sine tilsette
 • Interesse for leiing og strategiarbeid
 • Positiv og fleksibel innstilling, med stor grad av gjennomføringsevne
 • Omstillingsmotivert
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Jenni Mari Hildre Dimmen, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Åsehaugen 5
6017 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon21Stillingsprosent: 50%FastSøknadsfrist: 30.11.2022

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere ‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om AVDELING FOR RADIOLOGI ÅLESUND OG VOLDA, Helse Møre Romsdal

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Microsoft University er et traineeprogram for Microsoft University sine partnere og kunder.
11.10.2022 Flere steder
AF Gruppen søker Arbeidsleder Elektro til å lede og følge opp de midlertidige elektriske anleggene samt montørene på våre anleggsprosjekter.Vi
06.12.2022
Vil du bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet?
02.12.2022 Oslo
Nyutdannet og på jakt etter en spennende start på karrieren? Nå har du muligheten til å bli trainee i en
28.11.2022 Flere steder
I AF Gruppen jobber vi hver dag med å løse noen av vår tids viktigste samfunnsutfordringer. Vi deltar aktivt på
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsprotalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Endelig er søknadsportalen for Microsoft University for 2023 åpen!På vegne av Microsoft søker Glasspaper People etter deg som ønsker å
28.11.2022 Oslo
Vis alle 27.219 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om AVDELING FOR RADIOLOGI ÅLESUND OG VOLDA, Helse Møre Romsdal