<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Spesialisert habilitering Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal Psykologspesialist/psykolog

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ledig  vikariat i 100 % stilling i ett år som psykologspesialist/psykolog ved Spesialisert habilitering Sunnmøre, kontorstad Ålesund.

Vil DU bli vår kollega? Vi søkjer etter psykologspesialist/psykolog med interesse for å arbeide i habilitering, både med pasientar og miljøet rundt pasientane.

Spesialisert habilitering Sunnmøre gir eit tverrfagleg tilbod til personar frå 18 år med nedsett funksjonsevne, som følgje av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skader i nervesystem eller bevegelsesapparat. Døme på tilstandar er tidleg erverva hjerneskade, syndrom som medfører kognitive vanskar, utviklingshemming, autismespekterforstyrringar, tidleg erverva nevrologiske skade eller sjukdom og nevromuskulær sjukdom. I arbeidet legg vi vekt på å ha ei heilskapleg tilnærming, der både individet og konteksten vert vurdert.

Seksjonen har til saman 15 stillingar og er tverrfagleg bemanna med lege, vernepleier, psykolog, barnevernspedagog, fysioterapeut, sosionom, spesialpedagog og helsesekretær. Alle tilsette har vidareutdanning innan ulike område relevant for fagfeltet habilitering.

Seksjonen er organisert i avdeling for sjukehuspsykiatri og har i tillegg eit godt samarbeid med andre avdelingar i sjukehuset.

Seksjonen held til i nye kontorlokale i habiliteringsbygget ved  Ålesund sjukehus. Ein må rekne med ein del reise, hovudsakleg i kommunane på Sunnmøre, i samband med ambulant verksemd.

Arbeidsoppgåver

 • Spesialisert utgreiing-, diagnostisering- og behandling
 • Utadretta verksemd med rettleiing og rådgjeving til samarbeidspartnarar
 • Pasient- og pårørandeopplæring
 • Tverrfagleg samarbeid og deltaking i team, kompetansegrupper og andre aktuelle forum
 • Deltaking i fagleg utviklings- og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Erfaring med målgruppa
 • Hvis vi ikkje får søker med psykologutdanning, vil vi kunne vurdere å tilsette søker med bachelorutdanning innan helse- og sosial, med erfaring frå habiliteringsfeltet.

Personlege eigenskapar

 • Du må kunne kommunisere med personar med kognitive funksjonsnedsettingar
 • Du er god til å planlegge og utføre arbeidsoppgåver sjølvstendig og i samarbeid, både i poliklinisk og ambulant kontekst
 • Du har gode evner til tverrfaglig samarbeid og sans for ein god diskusjon
 • Du må kunne kommunisere med og inngå i samhandlingsprosessar med pårørande,tilsette i personalgrupper og det aktuelle nettverket til pasientar i målgruppa

Vi tilbyr

 • Eit spennande fagområde som er i utvikling
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Eit tverrfagleg kompetansemiljø, med gode muligheter for læring og fagleg utvikling
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Hilde Husby, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Åsehaugen Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Møre og Romsdal HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon26Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 02.01.2023Sluttdato: 31.12.2023Søknadsfrist: 28.11.2022Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt ni behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Les mer om Spesialisert habilitering Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Psychologist
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Psykolog
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.619 ledige stillinger

Bli kjent med Spesialisert habilitering Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal

Fakta om Spesialisert habilitering Sunnmøre, Helse Møre og Romsdal