<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ledig 100% fast stilling som generell kirurg Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å vere med i vårt team? Vi har nå ledig 100 % fast stilling som generell kirurg for snarlig
tilsetting.

Arbeidstidsordning etter individuell avtale.

Odda sjukehus er eit lokalt sjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eit befolkningsgrunnlag på rundt 11000.

Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgisk akuttberedskap. Vi har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar. Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus.

Odda sjukehus har akuttmottak, operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt imot og vurdert for vidare behandling.

Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk poliklinikk,dagbehandling, dagkirurgi, røntgen og laboratorietstøttefunksjon. Vi har eit høgt tverrfagleg nivå. Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi og anestesi.

Velkommen til Odda!

Les meir om vakre Hardanger på hardangerfjord.com https://www.hardangerfjord.com/odda


Arbeidsoppgåver

 • Arbeide ved kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, overvakingseining og sengepost medakuttmedisin
 • Traumeleiar for kirurgisk traumemottak
 • Visitt og  førefallande postarbeid
 • Bidra til intern undervisning, vegleiing og supervisør for LIS 1

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon Spesialitet i generell kirurgi
 • Ynskeleg med erfaring innan ortopedi
 • Søkjarar som ikkje har norsk/svensk/dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskapar skriftlegog munnleg på minimum B2-nivå. 

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevne
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode arbeidstidsordningar
 • Vi vektlegg bruk av informasjonsteknologi og vi bruker talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbod for tilsette, f.eks. hytteutleige
 • Moglegheit for hjelp til bustad
 • Godt arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Kari Marie Tjelmeland, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Sjukehusvegen 10
5750 ODDA

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Fonna HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon98Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 25.12.2022

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.


For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

 

Les mer om Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vis alle 58.464 ledige stillinger

Fakta om Avdeling somatikk Odda sjukehus, Helse Fonna