<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bidra til næringsutvikling, forvalte investeringskapital og hjelpe frem vekstbedrifter i Agder? Agder fylkeskommune / Næringsselskap

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Daglig leder i Agder Næringsselskap AS / Rådgiver Agder fylkeskommune 

Agder fylkeskommune er majoritetseier i investeringsselskapet Agder Næringsselskap AS. Formålet til Agder Næringsselskap er å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Agder. For mange vekstkraftige bedrifter er tilgang på risikovillig kapital en viktig forutsetning for å lykkes. Agder fylkeskommune leverer administrative ressurser til Agder Næringsselskap AS. Dette tilsvarer 50% av denne stillingen. 

Vil du bidra til næringsutvikling, forvalte investeringskapital og hjelpe frem vekstbedrifter i Agder?

Vi ser etter deg som har erfaring fra økonomi og ledelse samt har kompetanse til å ivareta de næringsfaglige oppgavene som skal bidra til å utvikle Agder. Du har solid forretningsforståelse og gjerne arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor. Vi ser for oss at du vil bruke 50% av din arbeidstid på oppgaver knyttet til daglig ledelse av Agder Næringsselskap. Øvrig 50% benyttes til ordinære næringsrådgivertjenester i avdelingen for virkemidler og entreprenørskap. Du vil bli del av et sterkt faglig miljø med fokus på innovasjon og bærekraft, samt gode utviklingsmuligheter.Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av Agder Næringsselskap AS
 • Saksbehandling og oppfølging av politiske saker
 • Tildeling, oppfølging og kontroll av tilskuddsmottakere av økonomiske virkemidler
 • Koordinering og mobilisering av det regionale og kommunale virkemiddelapparatet
 • Faglig rådgivning i næringsrelaterte spørsmål, eksternt og internt
 • Oppfølging av nasjonale virkemidler

Kvalifikasjoner:
 • Høyere økonomisk utdanning, gjerne på mastergradsnivå
 • Erfaring innen nærings- og eller samfunnsutvikling i privat eller offentlig sektor
 • Kunnskap og/eller erfaring med aksjeinvesteringer
 • Erfaring innen næringsetablering vil være en fordel

Personlige egenskaper:
 • Innovasjonsforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Solid gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • En strukturert tilnærming til dine arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
Vi tilbyr:
 • Et kunnskapsrik, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som innehar høy faglig kompetanse
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger i KLP
 • Agder fylkeskommune praktiserer fleksible arbeidsformer som gir gode muligheter for mobilt kontor
 • Nytt fylkeshus er under realisering i Kristiansand sentrum og skal stå ferdig våren 2024

Om Agder Fylkeskommune:  Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Agder fylkeskommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi skal derfor ha et inkluderende arbeidsliv og et mål om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dette betyr at vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Fakta om Agder fylkeskommune / Næringsselskap