<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vil du bli med å utvikle Agder? Agder fylkeskommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Næringsrådgiver med teft for innovasjon og bærekraftig næringsutvikling

Vår ambisjon er å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region, hvor utslippene skal ned og levekårene opp. Avdeling for virkemidler og entreprenørskap bidrar til økt bærekraftig næringsutvikling gjennom mobilisering, koordinering og forvaltning av regionalpolitiske virkemidler og legger til rette for økt innovasjonskapasitet i eksisterende og nye næringer. Avdelingen ivaretar prosesser som skal styrke fylkeskommunen som næringspolitisk aktør.Vi søker nå en rådgiver som har kompetanse og erfaring til å ivareta de næringsfaglige oppgavene, og som skal bidra til å utvikle våre ambisjoner videre. 


Arbeidsoppgaver:
 • Saksbehandling og oppfølging av politiske saker
 • Tildeling, oppfølging og kontroll av tilskuddsmottakere av økonomiske virkemidler
 • Koordinering og mobilisering av det regionale og kommunale virkemiddelapparatet
 • Faglig rådgivning i næringsrelaterte spørsmål, eksternt og internt
 • Oppfølging av nasjonale virkemidler

Kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning, gjerne på mastergradsnivå
 • Erfaring innen nærings- og eller samfunnsutvikling i privat eller offentlig sektor
 • Erfaring innen næringsetablering vil være en fordel
Personlige egenskaper:
 • Innovasjonsforståelse
 • Solid gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • En strukturert tilnærming til dine arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:
 • Et kunnskapsrik, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere som innehar høy faglig kompetanse
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger i KLP
 • Agder fylkeskommune praktiserer fleksible arbeidsformer som gir gode muligheter for mobilt kontor
 • Nytt fylkeshus er under realisering i Kristiansand sentrum og skal stå ferdig våren 2024

Om Agder Fylkeskommune:  Bli med å utvikle regionen vår sammen med dyktige og engasjerte kollegaer! Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg. Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. I Agder fylkeskommune er et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget. Agder fylkeskommune har over 3 000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport, kultur og en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Agder fylkeskommune mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi skal derfor ha et inkluderende arbeidsliv og et mål om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dette betyr at vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Agder fylkeskommune praktiserer meroffentlighet, jf. offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. offentleglova § 25. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jamfør offentleglova § 25.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Sørlandet og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, universitetet og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få en årlig omsetning på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil ha ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020. Les mer om Agder fylkeskommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 ledig stilling

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Agder fylkeskommune