<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seksjonsleder for bakteriediagnostikk  Avdeling for medisinsk mikrobiologi , Helse Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Knyttet til interne organisatoriske endringer har vi en ledig stilling som seksjonsleder ved Seksjon for bakteriediagnostikk. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har ca. 80 ansatte, i hovedsak bioingeniører, ingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, assistenter og leger. Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer. Våre tjenester danner grunnlag for behandling av infeksjoner hos den enkelte pasient og for vurdering/iverksetting av smitteverntiltak. Avdelingen har en moderne instrumentpark og et bredt analyserepertoar. Vi har tre diagnostiske seksjoner; Seksjon for bakteriediagnostikk, Seksjon for virologi og Seksjon for molekylærdiagnostikk. Vi er akkreditert etter ISO-standard 15189. Avdelingen har også en aktiv forskningsgruppe med hovedfokus på forskning knyttet til antibiotikaresistens.

Seksjon for bakteriediagnostikk har 21 fulltidsstillinger, hvorav 6 fagansvarlig bioingeniører med hver sitt fagområde. Vi jobber i to-delt turnus; dag og kveld i ukedager og dagtid i helger og på høytidsdager.

Seksjonen har som hovedoppgave å påvise bakterier, sopp og parasitter som kan være årsak til infeksjon hos pasienter, både i spesialist- og primærhelsetjenesten. Videre utføres det resistensbestemmelse på bakterier og sopp, og seksjonen bidrar til utbruddsoppklaring og til nasjonal  overvåking av antibiotikaresistens. Ansatte på seksjonen blir også ofte involvert i både lokale og nasjonale forskningsprosjekter. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for personal, økonomi, drift og kvalitet ved egen seksjon
 • Delta i avdelingens ledergruppe
 • Utarbeide mål og handlingsplaner for seksjonen og aktivt arbeide med videreutvikling og kvalitet
 • Det bygges nytt sykehus. Seksjonsleder deltar i planleggingen av ny bakteriologisk lab. med moderne automasjon og annet nytt medisinsk teknisk utstyr

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisert bioingeniør. 
 • Erfaring innenfor bakteriologi vektlegges 
 • Dokumentert lederkompetanse og eller ledererfaring er ønskelig 
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivert for faglig utvikling
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Selvstendig og helhetstenkende
 • Handlekraftig og ansvarlig 
 • Samarbeidsvillig og kvalitetsbevisst
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Christina Mæland, Seksjonsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon Iren Løhr, Avdelingssjef, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Armauer Hansens gate 28
4011 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon44Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 28.11.2022


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Avdeling for medisinsk mikrobiologi , Helse Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Avdeling for medisinsk mikrobiologi , Helse Stavanger