<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Overlege i rus og avhengighetsmedisin/psykiater Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus avhengighetsbehandling (ARA),  Rupo Sandnes Veksthuset Rogaland, Helse Stavanger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling innen Klinikk Psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige. Avdelingen består av 8 enheter som gir differensierte tilbud til ulike målgrupper. ARA yter spesialisert utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for ungdom i alder 15-30 år + og deres pårørende/sosiale nettverk. Vi yter et differensiert behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktivt rehabilitering. Overlegen vil ha sine arbeidsoppgaver delt mellom Ruspoliklinikk ung Sandnes og  Veksthuset Rogaland (døgnavdeling).  Det er tett samarbeid mellom poliklinikk og døgnavdelinger i ARA hvor individuelt tilpasset sekvensiell behandling også kan være tilnærmingen. 

Våre enheter er tverrfaglig sammensatt med spesialisert kompetanse innen utredning, diagnostisering og behandling av rusavhengighet og samtidig psykiske lidelser. Vi har kompetanse på ulike behandlingstilnærminger hvor det for tiden er et særlig fokus på å utvikle og forbedre tilbud til de unge, personer med komplekse traumer og behandling under soning.  

Den som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel) jfr. lov om helseopplysninger § 20 a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i direkte pasientbehandling sammen med øvrige faggrupper
 • Medisinskfaglig ansvarlig og rådgiver til enhetsleder
 • Samarbeid med somatiske sykehusavdelinger og fastleger.
 • Bidra til faglig utvikling av Rupo Sandnes og Veksthuset Rogaland 
 • Sikre god faglig kvalitet på behandlingen
 • Deltagelse i teamarbeid rundt enkeltpasienter
 • Deltagelse i fagspesifikke møter i ARA
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Kan inngå i vaktordning 

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet: Rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annetmorsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, måminimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedleggessøknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravikekravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for faget, med ønske om å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner .
 • Søker må være innstilt på varierte utfordringer, og ha gode samarbeidsevner
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Stukturert og fleksibel
 • Positivt engasjement og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Vi har en kompetent legegruppe
 • Klinikken har egen forskningsenhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tidgjeldende overenskomst.
 • ARA er i ferd med å opprette vaktordning for leger
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Muligheter for tillegg for arbeid i døgnenhet. 
 • Rekrutteringstillegg 
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Mette Idsøe, Enhetsleder Rupo Sandnes , Logg inn for å se kontaktinformasjon
Kristin Mohn, Enhetsleder Veksthuset Rogaland, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Brunesveien 69 4322 Sandnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Helse Stavanger HFReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon28Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 01.01.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

 

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus avhengighetsbehandling (ARA),  Rupo Sandnes Veksthuset Rogaland, Helse Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Lege
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Er du interessert i hotell og reiseliv?Vi søker deg som er positiv, utadvendt og har et ønske om å yte
23.01.2023 Oslo
Vis alle 58.464 ledige stillinger

Fakta om Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling for rus avhengighetsbehandling (ARA),  Rupo Sandnes Veksthuset Rogaland, Helse Stavanger