<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Oslo Doktorgradsstipendiat i arkeologi  "MATERIALITETER" - tekst kommer

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

(Enhet) har ledig stilling som stipendiat for en periode på X år innen (fagområde).

(stilling/prosjekt med lenke til prosjektets hjemmeside/evt. prosjektbeskrivelse, finansieringsgrunnlag, arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere, metode/analysearbeid og beskrivelse av stillingen, feltarbeid, plassering, muligheter i stillingen osv.)


Mer om stillingen

Eventuelt: Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Eventuelt ved tilsetting for 4 år: Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av…..

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere tilsettingsforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: (lenk opp til fakultetets nettside om PhD program)


Kvalifikasjonskrav
 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor (aktuelle fagområder). Eventuelt: En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
Vi tilbyr
 • lønn fra kr. … til kr. … avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017/unntaksvis stillingskode 1378)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • evt. Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks X sider) (lenke til fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.


Andre opplysninger

Se om ansettelsesvilkår, samt for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Tittel: Ola Normann, tlf: ...., e-post:

Tittel: Ola Normann, tlf: ...., e-post:

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges største kunnskapsinstitusjon med 6.300 tilsatte og 30.000 studenter. Vi tilbyr gode utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø. Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Les mer om Universitetet i Oslo

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 04
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 05
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 06
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 07
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 10
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 11
  2024
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Spesialkonsulent
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Siviløkonom
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter?
03.04.2024 Oslo
Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne
Snarest Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
07.03.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
10.03.2024 Oslo
Om stillingeneFlere faste stillinger og vikariater ledige hos ossKlimakvotesystemet er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser og
02.04.2024
Er du elektriker og vil jobbe med drift og vedlikehold av våre elektriske anlegg i Forsvarsbygg?Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Nord, ForsvarsbyggForsvarsbygg
17.03.2024 Bodø
Hitachi Energy Norway leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling.Porteføljen omfatter
02.04.2024 Oslo
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til
07.03.2024 Oslo
Vis alle 42.603 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Oslo