<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tilkallingsvikarer til hjemmetjenesten Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Det søkes nå etter tilkallingsvikarer til hjemmetjenesten, avdeling sentrum. Med fokus på faglig kompetanse, et inspirerende arbeidsmiljø og nærværende ledelse ønsker vi flere dyktige helsearbeidere, sykepleiere og vernepleiere som tilkallingsvikarer for å sikre tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere.

Enhet hjemmetjenester og rehabilitering består av seks avdelinger: Hjemmetjenester sentrum, hjemmetjenester Fevik, fysio- og ergoterapiavdeling, korttidsavdeling og aktivitet og bistand.Hjemmetjenesten har en variert og spennende arbeidshverdag der vi leverer helse- og omsorgstjenester i brukers hjem. Avdelingen har tett kontakt med samarbeidspartnere for best mulig ivaretakelse av brukere. Faglig kompetanse står høyt i fokus med jevnlig kompetansehevende opplæring for ansatte i arbeidstiden samt tett samarbeid med fagpersoner som demens- og kreftkoordinator. I tillegg har enheten to fagkoordinatorer som er til stede for ansatte.Hjemmetjenester er organisert etter kompetanse og oppgavedeling. Dette betyr at avdelingen har ett soneteam for sykepleiere/vernepleiere og tre soneteam for helsefagarbeidere. På denne måten gis riktig kompetanse til riktig tjeneste. Sykepleierne blir spesialiserte i medisinskteknisk utstyr og sykepleierprosedyrer, mens helsefagarbeiderne gis større ansvarsområde, faglig trygghet og mestring. Tett samarbeid mellom gruppene gir mulighet for tverrfaglige drøftinger.Enheten er fremoverlent og aktiv i implementering av velferds- og trygghetsteknologi. Dette gir bedre arbeidsforhold for ansatte og bedre kvalitetssikring av tjenester. Våre ansatte er entusiastiske i denne innovative utviklingen og bidrar som viktige ressurspersoner for smidige prosesser.Ikke minst har vi et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø, der latteren sitter løst og hver fredag samles vi for en koselig lunsj sammen.


Om du har lyst å bli en del av vårt miljø hører vi gjerne fra deg og intervjuer fortløpende. Det vil også bli mulighet for tilbud om sommejobb.


Arbeidsoppgaver

 • Levere nødvendig helsehjelp til innbyggere med ulike hjelpebehov og diagnoser.
 • Legge til rette for godt samarbeid med tjenestemottakere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • Kartlegge, utarbeide, gjennomføre, evaluere, avslutte og dokumentere tiltaksarbeid
 • Medikamenthåndtering
 • Ansvar som vaktansvarlig
 • Faglig oppdatering

Kvalifikasjoner

 • Sykepleier, vernepleier, sykepleierstudent eller helsefagarbeider/hjelpepleier
 • IKT- kunnskaper til dokumentasjon og kvalitetsarbeid
 • Sertifikat B (fordel med sertifikat for manuell gir)
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig (ønskelig med bestått norsktest B1-nivå)
 • Fordel med videreutdanning eller erfaring innenfor lindrende, geriatri, rehabilitering, velferdsteknologi eller annen relevant videreutdanning
 • Egnethet vil bli særskilt vektlagt
 • Ukvalifiserte søkere kan vurderes mot forpliktelse i kontrakt til å gå et utdanningsløp.

Personlige egenskaper

 • Du må være ansvarsbevisst, løsningsorientert og fleksibel
 • Du må ha et genuint ønske om å jobbe med mennesker
 • Du må ha gode samarbeidsevner og vise engasjert
 • Du må ha evne til å ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Du må være faglig bevisst og oppdatert
 • Du må kunne jobbe i et hektisk fagmiljø

Vi tilbyr

 • Nye attraktive lokaler på I4H
 • Tett samarbeid med UiA innen forskning og utvikling av tjenester
 • Nærværende ledelse med fokus på et motiverende og helsebringende arbeidsmiljø
 • Felles lunsj hver fredag
 • Høyt fokus på kompetanse og faglig utvikling med 
  • Månedlig kursing i arbeidstiden
  • Tett samarbeid med faglige ressurspersoner/fageksperter innen ulike felt
  • Strategisk og trygg onboarding for nyansatte
 • Innovativ organisering med oppgavefordeling for sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere som gjør tjenesten rustet for fremtidige demografiutfordringer
 • Høy implementering av velferdsteknologiske løsninger

Kontaktinformasjon

Anette Aas-Hansen, Konst. avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Andrea Lied, Konst. avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Grimstad kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon58Stillingsprosent: 0%AnnetSøknadsfrist: 31.12.2022

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren


Velkommen til Grimstad kommune!

Mennesker med ideer og tro på framtiden har gjort Grimstad til en kommune som er preget av en sterk maritim sektor, et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter, et framtidsrettet utdanningsmiljø og en offensiv landbruksnæring.
 
Grimstad er i tillegg en universitetsby og en teknologiby, som har tett samarbeid med næringslivet i kommunen og regionen.
  
«Skjærgårdsbyen Grimstad» har store områder som er disponible for fastboende og gjester, og gjennom «Sykkelbyen Grimstad» er det et godt utbygd nett av sykkelstier for sykling til jobb, for tur og trening.
Grimstad kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen. Våre verdier er mot, åpenhet, redelighet og respekt. Verdiene skal gjenspeiles i møte med medarbeidere og innbyggere.
  
Grimstad kommune ønsker et mangfold blant våre ansatte, vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4

Les mer om Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker,Helsefagarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Hjemmetjenester og rehabilitering, Grimstad kommune