<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis i mekatronikk OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet TKD har omtrent 4 000 studenter og omtrent 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

er et av fem institutter ved Fakultetet for Teknologi Kunst og Design (TKD). Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer i elektronikkingeniør, maskiningeniør og kjemiingeniør og to masterprogram-spesialiseringer i medisinsk teknologi og robotikk & kybernetikk, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet er i ferd med å utvikle et masterprogram innen mechanical engineering med forventet oppstart i august 2024. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 800 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i mekatronikk. Stillingen innebærer undervisning i emner i et eller flere av MEK sine studieprogrammer og forskning i tråd med fakultetets . 

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. MEK er i ferd med å utvide sine aktiviteter innen mekatronikk, og kandidaten som ansettes vil, sammen med andre kolleger på MEK, være sentral i å forme vårt utdannings-program/spesialisering i mekatronikk. 

FoU-aktivitetene på institutt MEK er i sterk utvikling og vekst. Personen som ansettes forventes å ta et tydelig ansvar for å utvikle mekatronikk-området ved instituttet og fakultetet videre. Dette inkluderer å bygge samarbeid og nettverk internt og eksternt samt å bidra til kollegers prosjekter når ekspertise innen mekatronikk er nødvendig.  

Oppgaver og ansvar
 • Planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
 • Initiere og drive forskning innen mekatronikk, samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater. 
 • Initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen mekatronikk og relaterte felt. 
 • Aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet. 
 • Formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum. 
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.
Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er: 

 • Ph.d. i mekatronikk eller et relatert ingeniørfagområde som maskiningeniør, elektronikkingeniør, robotikk el. 
 • Akademisk fremragende og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innen mekatronikk anvendt i et område i tråd med TKDs FoU strategi. 
 • Erfaring i tverrfaglig forskning.  
 • Erfaring fra undervisning og veiledning. 
 • Erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien.
 • Meget gode ferdigheter i engelsk. 
Ønsket erfaring
 • Erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter. 
 • Erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • Erfaring med utvikling av studieprogrammer.

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.Kriterier for ansettelse i akademiske stillinger beskrives i . 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det legges også vekt på følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring:

 • Ekspertise i minst et av følgende områder: praktisk robotikk, embedded systems, sensorer og aktuatorer, kinematikk, dynamikk, modellering og simulering. 
 • Pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning, inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • Evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger. 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder. 
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt. 
 • Erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En komité vil vurdere søkere. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader: 

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring)
 • fullstendig liste over publikasjoner
 • kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti fulltekstvitenskapelige artikler, sendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse av søkerens bidrag til artikkelen
 • en tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring")
 • en tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere
 • navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser
 • annen relevant dokumentasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse. 

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte TKDs HR seksjon: .Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. 

Vi kan tilby deg
 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger for ansatte
 • gratis norskkurs til ansatte
 • et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • arbeidssted i Oslo sentrum

gir informasjon om å bo og arbeide i Oslo. 

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, , lønnstrinn 60-74, kr. 553 500 - 714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse. Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt. Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Søknadsfrist:  5. februar 2023
Ref: 22/08086        

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 26
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.190 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet