<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 17 000 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har ambisjon om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. 

I fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett utdannar vi lærarar for framtidas barnehage og skule og profesjonsutøvarar innan kunst, kultur, idrettsliv og folkehelse. Forskinga skal bidra til å løyse samfunnsutfordringar innanfor dei same områda. Fakultetet har 6000 studentar og 600 tilsette fordelt på campus Bergen, Sogndal og Stord. Vi kan tilby eit stort, godt og inkluderande arbeidsfellesskap med eit meiningsfullt oppdrag. 

Vil du vera med å byggja landets neste universitet? Vi søkjer noTrainee ved fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett

Vi er på jakt etter deg som kan tenkje nytt rundt informasjonsarbeid, synleggjering av forsking og utviklingsarbeid i studieprogramma, fakultetet sitt samspel med arbeidsliv og korleis vi bruker digitale system. Er du oppteken av utdanning og forsking og korleis utdanningsinstitusjonar løyser samfunnsoppdraget sitt? Då treng vi deg på laget! Målet vårt er å utvikle betre system og samanheng mellom utdanning, forsking, internasjonalisering og arbeidsliv. Stillinga vil vere plassert i utdanningsadministrasjonen på fakultetet, men ha ei sterk kopling til eining for forsking og internasjonalisering. 

Aktuelle oppgåver

 • Systematisere og bygge struktur for kopling mellom forsking, utdanning og internasjonalisering  
 • Kartlegge og synleggjere fakultetet sitt samspel med arbeidslivet 
 • Utvikle rutinar for kopling mellom bachelor-/masteroppgåver/ph.d.-prosjekt og andre fou-prosjekt 
 • Bidra til å utvikle system for ALUMNI i fakultetet i samarbeid med andre einingar i høgskulen 
 • Bidra til heilskapleg og brukarretta informasjon for å nå betre ut til studentar, fagmiljø internt og eksterne samarbeidspartar 
 • Utarbeide og strukturere informasjon om internasjonalisering til studentar og internasjonale samarbeidspartnarar 
 • Utvikle og utnytte digitale løysingar som kan understøtte arbeidet med betre oversikt, samanheng og samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv 
 • Utvikle opplegg for forskingsdag for studieprogram og studentar 
 • Bidra til å vidareutvikle BARNkunne-senteret og understøtte oppstartfasen av forskarskulen NORBARN 
 • Bidra til å vidareutvikle ph.d.-programmet Studiar av danning og didaktiske praksisar 

Andre relaterte arbeidsoppgåver kan også vere aktuelle.   

Kvalifikasjonskrav

 • Høgare utdanning på masternivå 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk  
 • God digital kompetanse 

 

Personlege eigenskapar

 • Utviklingsorientert, initiativrik og fleksibel   
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Strukturert, ansvarleg og løysingsorientert  

 

Vi tilbyr 

 • Eit spannande og fagleg utfordrande arbeidsmiljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Moglegheit for trening i arbeidstida 
 • Gode velferdsordningar
 • Lønn etter avtale 


Kontaktpersonar ved Høgskulen på Vestlandet: 

 • Eli Borsholm, studieadministrativ leiar, tlf. 55 58 59 57 / 920 29 150 
 • Håvard Ulstein, seniorrådgivar, tlf. 55 58 58 87 / 924 49 011 


Ta gjerne en titt på www.hvl.no

Registrer din søknad med vitnemål/karakterutskrift og CV innen 30. januar. Send inn søknad her

Ved spørsmål om Trainee Vest, vennligst ta kontakt per epostNO.jeffersonwells.traineevest@jeffersonwells.no

 

Om arbeidsgiveren

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.

Les mer om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 82%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 72%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 72%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
   
   
   
   

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss