<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee ved Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 17 000 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har ambisjon om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. 

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar, ulike årsstudium og ei rekke vidareutdanningar.

HVL har vidare sterke fagmiljø innan dei ulike administrative tenestene, der kvalitet, nye løysingar og forbetringar i tenestene er i sentrum kvar dag.


Vil du vera med å byggja landets neste universitet? Vi søkjer noTrainee ved Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon

Vi ynskjer ein trainee knytt til ansvarsområdet internasjonal mobilitet og utvekslingsavtalar. Internasjonal mobilitet (utveksling) er eit satsingsområde for HVL og traineen vil inngå i faggruppa som har dette ansvarsområdet. AFII kan tilby ein trainee erfaring med administrering av internasjonalt samarbeid innan studentmobilitet i eit positivt arbeidsmiljø med hektiske arbeidsdagar og mange ballar i lufta. Traineen vil inngå som tilsett i faggruppa og utføre arbeidsoppgåver saman med dei andre tilsette.

Arbeidsoppgåver vil vere å

 • sakshandsama studentmobilitet, båe innkomande og utreisande. I samband med dette:
  • følgje opp utvekslingsstudentar i HVL si utvekslingsapp «HVL Utveksling»
  • samarbeide med internasjonale partnarinstitusjonar
  • følgje opp HVLs deltaking i Erasmus+
  • planlegge og gjennomføre informasjonsmøte
  • bidra til integrering av internasjonale studentar i norske studiemiljø
   • Samarbeide med studentassistentar
   • Planlegge og gjennomføre aktivitetar i Global Lounge
 • planlegge og gjennomføre Internasjonal dag
 • vedlikehalde og vidareutvikle utvekslingsnettsider (www.hvl.no/utveksling)
 • delta i informasjonsarbeid retta mot studentar og tilsette ved HVL (Nettsider/SoMe/informasjonsmøte)
 • delta i AFII sine utviklingsprosjekt  

 

Ønska kvalifikasjonar

 • Mastergrad med relevans for den utlyste stillinga 
 • God kjennskap til høgare utdanning og høgskulen sitt samfunnsoppdrag 
 • Det blir lagt stor vekt på evne til å kommunisere med studentar, tilsette og samarbeidspartnarar 
 • God kunnskap om bruk av ulike digitale verktøy 
 • Internasjonal erfaring frå t.d. utveksling
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk 

 

Personlege eigenskaper

 • Initiativrik og med evne til å vere ein pådrivar i utviklingsarbeid 
 • Gode samarbeidsevner og evne til sjølvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter, skriftleg og munnleg 
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne 
 • Evne til å byggje gjensidig tillit 

 

Vi tilbyr

 • Eit spannande og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moglegheit for trening i arbeidstida
 • Gode velferdsordningar
 • Lønn etter avtale

Ta gjerne en titt på www.hvl.no

Registrer din søknad med vitnemål/karakterutskrift og CV innen 30. januar. Send inn søknad her

Ved spørsmål om Trainee Vest, vennligst ta kontakt per epost NO.jeffersonwells.traineevest@jeffersonwells.no

 

Om arbeidsgiveren

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.

Les mer om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 100%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
   
   
   
   

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss