<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee Forskning, kompetanse og internasjonalisering Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du vere ein pådrivar for grøn omstilling i Vestland?

I Grøn region Vestland kan vi tilby ei  spennande traineestilling til deg som brenn for berekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Vi ser etter ein initiativrik og engasjert person som kan inngå som ein del av eit framoverlent team i Grøn region Vestland.    

Det er identifisert åtte nye grøne verdikjeder som Vestland har spesielle føresetnader for å ta ein leiande posisjon i. Prosjektet Grøn region Vestland er det viktigaste verkemiddelet for å skalere opp desse verdikjedene gjennom industriell symbiose i strategiske grøne hubar, bygging av grøn infrastruktur og tilgang til rett kompetanse. Dette skal bidra til å redusere utsleppa, skape nye grøne arbeidsplassar og auke eksporten. 

Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge er prosjekteigarar.  

Prosjektteamet i Grøn region Vestland omfattar 5 personar, i tillegg til ei rekkje andre medarbeidarar i Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge som bidrar inn etter behov. Som trainee vil du være ein fullverdig del av teamet, og du vil få moglegheit til å påverke og utvikle arbeidet i partnarskapen i ei avgjerande tid for å nå målet om Vestland som ein nullutsleppsregion innan 2030.

Les meir om oss her: Jobb og karriere i Vestland fylkeskommune

 

Arbeidsoppgåver

 • Formidling av mål og visjonar for Grøn region Vestland regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Informasjon om aktivitetar og resultat til definerte målgrupper
 • Internkommunikasjon i Grøn region Vestland
 • Planleggje og gjennomføre arrangement
 • Gjennomføre spørjeundersøkingar
 • Informasjonskampanjar og dialog med ungdom og studentar
 • Utvikling, visualisering og presentasjon av indikatorar 
 • Bidra i arbeidet med å følgje opp dei grøne hubane 

 

Kvalifikasjonar

Relevant høgare utdanning på masternivå. 

Maksimalt tre års relevant arbeidserfaring etter utdanning

Det er ein fordel med utdanning og/eller erfaring med kommunikasjonsarbeid, videoproduksjon og grafisk design

 

Personlege eigenskapar

 • Engasjement for grøn omstilling
 • Initiativrik
 • Evne til å arbeide sjølvstendig
 • Strukturert med god evne til å planlegge, prioritere og sikre fremdrift
 • Kreativ

 

Som deltakar i traineeprogrammet til Trainee Vest får du 

 • utviklingsprogram gjennom Trainee Vest - les meir her: Bli Trainee
 • gratis medlemskap i Bergen Næringsråd
 • gratis medlemskap i Bergen Unge Profesjonelle (Bergen UP)

 

Fylkeskommunen tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • faglege og personlege utfordringar
 • eigen mentor
 • fleksibel arbeidstid
 • løn etter avtale
 • Arbeidsvilkår, pensjon og forsikringar i samsvar med kommunal tariff

Fylkeskommunen er ei IA-verksemd og arbeider aktivt for å skape eit inkluderande arbeidsmiljø. 

 

Andre opplysningar

 • Dersom du har spørsmål, ta gjerne ein prat med kontaktperson.
 • Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.
 • Arbeidsstad er i fylkeshuset i Bergen

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25,2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på offentleg søkjarliste.

Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

SØK PÅ STILLINGEN HER

 

Om arbeidsgiveren

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.

Les mer om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 72%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Nyutdannet statsviter fra Universitetet i Oslo med internasjonal erfaring fra Brasil og USA
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
   
   
   
   

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss