<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trainee Grønn næringsinfrastruktur Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du vere ein pådrivar for grøn omstilling i Vestland?

Brenn du for berekraftig nærings-og samfunnsutvikling, kan vi tilby ein av dei mest spennande traineestillingane i regionen.

Vi er eit framoverlent team som treng ein initiativrik og engasjert person på laget.

Du ser moglegheitene for næringslivet i det grøne skiftet og forstår deg på samspel mellom politikk, offentleg forvaltning og næringsliv.

Arbeids- og ansvarsområde vil bli tilpassa kvalifikasjonane til den som blir tilsett. 

Les meir om oss her: Jobb og karriere i Vestland fylkeskommune

 

Arbeidsoppgåver

Vestland fylkeskommune tek ei leiande rolle i å omstille næringslivet for å nå klimamåla.  Målet er å oppnå innovasjon i energitilbodet og utvikling av Bergen og dei regionale sentra som attraktive senter, slik at dei kan fungere som ei drivkraft for heile fylket. Arbeidet skjer i tett samarbeid med næringslivet og med forskings- og kunnskapsmiljøa. Gjennom mobilisering til nye regionale satsingar, fagleg rettleiing og tilskot til utviklingsprosjekt fremmer vi berekraftig verdiskaping, grøn omstilling i næringslivet og sirkulærøkonomi. 

Seksjonen er hovudbase for avdelinga sitt arbeid med grøn næringsinfrastruktur. Vi  arbeider med både fysisk infrastruktur som energi, nett, breiband, ladeinfrastruktur og næringsareal og innovasjonsinfrastruktur som klyngesamarbeid, partnarskap, og kontakt med næringsvirkemiddelapparatet elles. Vi har prosjektleiaransvar for regional plan for berekraftig verdiskaping, og regional plan for fornybar energi og dei generelle tilskota til grøn næringsutvikling.  Vi arbeider for å sikre areal til næringsutvikling og auke eksporten. Seksjonen bidrar til berekraftig verdiskaping og grøn omstilling i næringslivet til dømes med Klimapartnere Vestland, nullutslepptransport i næringslivet og sirkulærøkonomi.

Vestland fylkeskommune har fleire verktøy for å bidra til grøn næringsutvikling. Eit av desse er å støtte opp om gode prosjekt og initiativ gjennom økonomisk støtte. Traineen vil bidra inn i dette arbeidet.  

Du som vert tilsett vil bidra med digital marknadsføring og organisering av utoverretta konferansar og arrangement.
Du vil også få arbeidsoppgåver i prosjektteamet på avdelinga. Vi vil nytte kompetansen til traineen for å løyse oppgåver innan grøn næringsutvikling.

 

Kvalifikasjonar

 • Mastergrad med fag dømes innan økonomi, jus, administrasjon, statsvitenskap, forretningsutvikling.
 • Maksimalt tre års relevant arbeidserfaring etter utdanning 

 

Vi ynskjer i tillegg at du har

 • god skriftleg og munnleg formidlingsevne 
 • erfaring med kommunikasjon, sosiale medium og webpublisering 
 • organisasjonserfaring eller næringslivserfaring  
 • erfaring med å organisere arrangement, enten i frivillig eller lønna arbeid 
 • forståing for forretningsdrift og grøn næringsutvikling  

 

Personlege eigenskapar

 • Strukturert  
 • Sjølvgåande og initiativrik
 • Positiv og løysingsorientert 
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode sosiale ferdigheiter 
 • Ansvarsfull 

 

Som deltakar i traineeprogrammet til Trainee Vest får du:

 • utviklingsprogram gjennom Trainee Vest - les meir her: Bli Trainee
 • gratis medlemskap i Bergen Næringsråd
 • gratis medlemskap i Bergen Unge Profesjonelle (Bergen UP)

 

Fylkeskommunen tilbyr:

 • motiverande og stimulerande arbeidsmiljø
 • interessante og viktige oppgåver, arbeid som gir resultat og samfunnsnytte
 • arbeidsmiljø med høgt kvalifiserte fagfolk
 • eigen mentor
 • løn etter avtale
 • fleksibel arbeidstid

Arbeidsvilkår, pensjon og forsikringar i samsvar med kommunal tariff. Fylkeskommunen er ei IA-verksemd og arbeider aktivt for å skape eit inkluderande arbeidsmiljø.

 

Andre opplysningar

 • Dersom du har spørsmål, ta gjerne ein prat med kontaktperson.
 • Arbeidsstad i fylkeshuset i Bergen.
 • Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25,2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på offentleg søkjarliste.

Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort.

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

SEND INN SØKNAD HER

 

Om arbeidsgiveren

Vi løfter og inspirerer!
Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3000 medlemmer, som til sammen representerer mer enn 100.000 arbeidstakere.

Vi skal bidra til å sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig og sterk lokal, regional og nasjonal gjennomslagskraft.
Vi fungerer som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og forskning
Vi skal fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging.

 

Hvordan gjør vi dette?
Bergensregionen utgjør et sterkt og mangfoldig næringsliv med sterke bransjer og verdensledende miljøer. Bergen Næringsråd skal vise frem mangfoldet og styrken i regionens næringsliv. Vi synliggjør næringslivet, næringslivets viktigste saker, og våre medlemmer gjennom aktiv bruk av sosiale medier, bransjespesifikke særtrykk, kronikker og dagsaktuelle saker i media.

Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringsliv i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes dagsaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Bergen Næringsråd setter dagsorden i aktuelle næringspolitiske saker, gjennom media og i kontakt med politiske miljø.

Les mer om Bergen Næringsråd - Trainee Vest

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
8 ledige stillinger
Traineeprogram
   
   
   
   

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss