<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis / Høgskolelektor i ingeniørfag - data Høgskolen i Østfold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Fakultetet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi søker førsteamanuensis/høgskolelektor til en 100 % stilling som skal inngå i fagmiljøet Ingeniørfag- data ved Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjon. Det kan være aktuelt å ansette kandidater som ønsker en lavere stillingsprosent, f.eks. 50%. I vurdering av kandidater som ellers stiller likt, vil kandidater som ønsker 100% stilling bli prioritert for ansettelse.

Fagmiljøet for Ingeniørfag - data er ett av fem fagmiljøer ved instituttet. På undervisningssiden er fagmiljøet knyttet til bachelorprogrammet Ingeniørfag - data og til instituttets masterprogram Applied Computer Science. Fagmiljøet driver også en rekke forskningsprosjekter med NFR- og EU-finansiering.

Vi skal nå styrke fagmiljøet med en stilling som førsteamanuensis/høgskolelektor, som skal drive undervisning, veiledning og forskning.

Høgskolens studietilbud er organisert ved våre to studiesteder i Halden og Fredrikstad. Ditt hovedarbeidssted vil for tiden være i Halden, men det kan bli aktuelt med tilstedeværelse på begge studiesteder.


Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være en kombinasjon av undervisning, veiledning og forskning; inkludert, men ikke begrenset til følgende temaer:

 • digitalteknikk og programmering av mikrokontrollere
 • datanettverk
 • programmeringsspråk
 • matematikk og statistikk
 • fysikk og kjemi
 • ingeniørfaglig systemtenkning og arbeidsmetodikk
 • cyber-fysiske systemer og industriell IT
 • anvendt robotteknikk
 • veiledning av studentprosjekter

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • Mastergrad eller tilsvarende utdanning innenfor ingeniørfag data / informatikk / kybernetikk eller relaterte fagområder for ansettelse som høgskolektor
 • PhD-grad innenfor ingeniørfag data / informatikk / kybernetikk eller relaterte fagområder for ansettelse som førsteamanuensis

Tiltredelse i stillingen forutsetter fullført grad. Kandidater som er i slutten av sitt utdanningsløp kan vurderes for stillingen.

For ansettelse i stillingen må du oppfylle følgende krav til språkferdigheter:

 • gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig (på minst nivå C1 både skriftlig og muntlig)
 • gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

I tillegg må du oppfylle minst ett av følgende to krav:

 • ha arbeids- og/eller praktisk erfaring med bruk/programmering av microkontrollere, datanettverk, robotikk og/eller cyber-fysiske systemer.
 • ha undervisningserfaring innenfor relevante emner på høgskole-/universitetsnivå eller tilsvarende, og i tillegg kunne vise til gode tilbakemeldinger på denne undervisningen.

Den rette kandidaten

 • er strukturert og selvdreven
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • har stor arbeidsvilje og motivasjon for stillingen
 • er faglig nysgjerrig og har vilje og evne til å bidra til stimulerende fagmiljø
 • er opptatt av sammenheng mellom undervisning og praktiske anvendelser i industri og annen virksomhet

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i .

For stilling som høgskolelektor, førstelektor og dosent kreves kurs i universitets- og høgskolepedagogikk (200 timer) og kompetanse i digitale læringsformer (50 timer). For stilling som førsteamanuensis kreves utvidede krav til utdanningsfaglig kompetanse. Se nærmere beskrivelse: .

Dersom du ikke fyller krav til utdanningsfaglig kompetanse, må dette gjennomføres innen to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer.

Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.

Vi tilbyr
 • stillingen lønnes som førsteamanuensis kr 625 000 - 800 000 eller som høgskolelektor kr 550 000 - 675 000.  Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. For svært godt kvlifiserte kandidater kan annen lønn vurderes. 
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i 
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø


Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på
 • relevante attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn inntil 10 publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25


Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på .

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren
Høgskolen i Østfold (HiØ) ble etablert 1994 og har i dag vel omkring 4000 studenter og 450 tilsatte. Høgskolen er et resultat av at fem statlige høgskoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen som en del av Høgskolereformen. Høgskolen tilbyr vel 60 fag- og profesjonsstudier. Det er også etablert samarbeid mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) på Ås for å utvikle undervisningstilbudet og mulighetene for innovasjon. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen er også plassert i høgskolens lokaler i Halden. Les mer om Høgskolen i Østfold

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 26
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 30
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.190 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Høgskolen i Østfold