<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Førsteamanuensis/førstelektor/uni- versitetslektor i pedagogikk innen barnehagelærerutdanningene Universitetet i Agder (UiA)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk. Stillingen er tilknyttet barnehagelærerutdanningen ved Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men det må også regnes med undervisning ved Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunktet for stillingen er etter avtale med fakultetet.

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 70 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 20 ph.d.-kandidater. Institutt for pedagogikk tilbyr pedagogikk i års-, bachelor- og masterstudier og spesialpedagogikk i bachelor- og masterstudier, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets Ph.D.-program. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPU-Y), grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning (BLU), tospråklig bachelor og samt master i barnehagekunnskap. To sentre er tilknyttet Institutt for pedagogikk: 1) Senter for spesialpedagogikk og inkludering (SpedAims) og 2) Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA). Instituttet er også involvert i etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner på campus, samt desentraliserte skole- og regional barnehageutvikling. Institutt for pedagogikk er en del av Fakultet for humaniora og pedagogikk. 


Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke oppgaver på disse områdene:

-       undervisning og veiledning innen barnehagelærerutdanningene

-       kontakt med praksisfelt og oppfølging av studenter i praksis

-       fagutvikling i samarbeid med lærerutdanningen og andre institutter

-       regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen - Rekomp

-       etter- og videreutdanning for personal i barnehagen

-       forsknings- og utviklingsarbeid

Den som ansettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må også regne med å ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Den som blir annsatt, kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver. Vedkommende må kunne delta i undervisning, veiledning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser. For søkere uten forskerutdanning vil det legges vekt på tydelige ambisjoner og realistiske planer om å involvere seg i forskning.

Det forventes deltakelse i relevante forskningsgrupper på instituttet og bidrag til samarbeid på tvers av instituttets fagmiljø.


Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

For stillinger som førsteamanuensis har UiA .  

For å være aktuell for stillingen må søkeren minst ha:

 • masterutdanning eller hovedfag med vekt på barnefaglig pedagogikk eller tilsvarende
 • god kjennskap til den norske barnehagelærerutdanningen, småbarns- og barnehagepedagogikk
 • erfaring fra pedagogisk arbeid og ledelse i barnehagen
 • god kjennskap til rammeplanen og kompetansestrategien for fremtidens barnehage
 • basiskompetanse i pedagogisk formidling og undervisning (Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må i løpet av to år gjennomføre kurs i universitetspedagogikk).

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra første arbeidsdag. Den må også beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende kvalifikasjoner er ønsket og vil bli brukt i rangeringen av kandidatene (i prioritert rekkefølge):

 • erfaring fra undervisning på høgskole- eller universitetsnivå
 • kompetanse og erfaring innen flerkulturell pedagogikk og mangfoldskompetanse knyttet til barnefaglige problemstillinger
 • erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant etter- og videreutdanning innen veiledning
 • kreative tilnærminger til pedagogisk formidling i barnehager og formidling generelt
 • erfaring med utvikling og bruk av digitale læringsressurser
 • erfaring med faglig samarbeid internasjonalt/nasjonalt/regionalt

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

-       evner til kommunikasjon og samarbeid

-       organisatoriske evner og selvstendighet

-       evne til å arbeide systematisk og målrettet

-       evne til å ta initiativ og å fullføre oppgaver

-       fleksibilitet og mobilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

-       varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

-       en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

-       et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

-       moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

-       medlemskap i 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor kr 604 700-715 900 – bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 574 700 – 665 700 bto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en". 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring. 


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester, vitnemål og kursbevis, evt. annen utdanningsfaglig kompetanse
 • Liste over publikasjoner og et utvalg av de viktigste tekstene som ønskes vurdert (inntil 10)
 • Masteroppgave og evt. doktorgradsavhandling
 • Dokumentasjon av annet pedagogisk og didaktisk relevant arbeid
 • Dokumentasjon på norsk språkkompetanse, dersom søker er fra et ikke-skandinavisk land

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk, eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.02.23.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

• Assisterende instituttleder Kristin Severinsen Spieler, mobil Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

For spørsmål om søknadsprosessen:

• Rådgiver Hilde-Anett Krossen; tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post:

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 27
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 30
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
arbeidssøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
17 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 39.121 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Universitetet i Agder (UiA)