<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Instituttleder - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning OsloMet - storbyuniversitetet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte.

Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer.

OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % åremålsstilling for fire (4 år) som instituttleder ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) med ansettelse fra 01.08.23.

Les mer om fakultetet og instituttet .

Fakultetet søker en samlende og strategisk leder som ser etter spennende muligheter og utfordringer. Instituttet har en sterk posisjon nasjonalt og betydelige ambisjoner innenfor et aktuelt utdanningspolitisk område. Den som ansettes, vil lede arbeidet med å løfte forsknings- og utdanningsmiljøet innenfor grunnskole- og faglærerfeltet ytterligere.

Instituttleder har det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid, formidling og kommunikasjon ved enheten. I tillegg er instituttleder pådriver for samarbeid med praksisfeltet, for kontakt med andre kompetansemiljøer og forvaltningsorganer og for fakultetets arbeid med bærekraft og internasjonalisering. Instituttleder har personalansvar for syv studieledere og ansvar for videreutvikling av egen ledergruppe. I stillingen ligger økonomi- og resultatansvar for enheten. Instituttleder inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen for instituttleder.

Dine sentrale arbeidsoppgaver er:

 • lede og utvikle instituttet i tråd med OsloMets verdier
 • lede instituttets strategiske arbeid, samt utvikle og forankre strategier og handlingsplaner
 • ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid og samarbeid på tvers av enhetene
 • bidra til å fremme forskning, utdanning, formidling og kommunikasjon i samarbeid med de ansatte, praksisfelt og arbeidsliv
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter
 • representere arbeidsgiver, sikre god medbestemmelse og medvirkning
 • videreutvikle samarbeid og nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren, barnehagefeltet og offentlige myndigheter

Som søker må du ha følgende kvalifikasjoner:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • minimum førstekompetanse i relevant fagområde
 • god kunnskap om grunnskolesektoren og/eller faglærerfeltet
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk.

Som søker er det i tillegg ønskelig at du har:

 • erfaring med personalledelse
 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • erfaring fra grunnskole- eller faglærerutdanning
 • erfaring fra UH-sektoren
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • kjennskap til økonomistyring, samt god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • gode evner til å delegere, samt til å motivere ledere og medarbeidere
 • digital kompetanse og erfaring

Stillingen krever høy arbeidskapasitet. Som instituttleder må du utøve god personal- og strategisk ledelse, være fremtidsrettet og se endringsmuligheter. Du har en tydelig, inkluderende og resultatorientert lederstil som fremmer godt arbeidsmiljø, samt gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter. Du er en god kommunikator i møte med medarbeidere og studenter og bidrar til å fremme instituttet i det offentlige ordskiftet.

Følgende vil også tillegges vekt:

 • motivasjon for stillingen
 • gjennomføringsevne
 • komplementær kompetanse til instituttets ledergruppe
 • innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning og FoU-arbeid

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å prege fremtidens grunnskole- og faglærerutdanning
 • deltagelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i
 • gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen er en åremålsstilling med mulighet for å søke samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder, ltr. 78-86, fra kr 790 100,- til kr 994 200,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippet i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er sertifisert av med rettigheter til å bruke logoen (HRS4R) og medlem i nettverket som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på
Logg inn for å se kontaktinformasjon,Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Les mer om OsloMet - storbyuniversitetet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 22
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 23
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 26
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.478 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om OsloMet - storbyuniversitetet