<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Ønsker du lede vårt spisskompetente fagmiljø i Bodø og samtidig støtte et av Norges viktigste samfunnsoppdrag? Skatteetaten

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om vår nye avdelingsdirektør

Motiveres du av muligheten til å lede spisskompetente fagmiljøer i en organisasjon hvor digitalisering og innovasjonsarbeid vil stå sentralt i årene som kommer? Ønsker du bruke din kompetanse og erfaring til å støtte et av Norges viktigste samfunnsoppdrag? Vår avdeling innsikt søker nå avdelingsdirektør i Bodø!

Vi ser etter en avdelingsdirektør som ønsker å være en sentral bidragsyter til utviklingen av innsiktsarbeidet i Skatteetaten, og som motiveres av å løfte Skatteetatens posisjon som fagmiljø og kompetansemiljø i Bodø. Tidligere ledererfaring vil være en stor fordel, men du må ikke nødvendigvis ha bakgrunn som direktør for å lykkes i denne jobben. For oss er det viktigst at du kjenner deg igjen i én eller flere av disse beskrivelsene:

 • Du er kjent som en utviklingsorientert leder som både vil og kan jobbe strategisk
 • Du kan samarbeide og samhandle med ulike fagmiljøer, og evner å sette sammen tverrfaglige team som leverer både strategisk og operativt
 • Du ser -- og tar ansvar for -- helhetsbildet, og tar selv initiativ til å skape ting sammen med andre gjennom å involvere og engasjere menneskene rundt deg
 • Du motiveres av læring, og utforsker nye måter å jobbe på, både selv og sammen med andre
 • Du har erfaring med å stå i endring og ser muligheter fremfor hindre
 • Du er trygg i lederrollen, samtidig som du ønsker å utvikle deg selv

Om avdeling innsikt

Innsikt følger med på trender, ny teknologi og nye forretningsmodeller som påvirker risikoen for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket. Gjennom analyser og internettgranskning bidrar avdelingen til at divisjon innsats og Skatteetaten får kunnskap om nye risikoområder og hvordan risikoen skal håndteres sammen med divisjonens- og etatens ulike fagmiljøer.

Avdelingen består i dag av ca. 80 årsverk og er inndelt i fem enheter som ledes av hver sin underdirektør. Avdelingens hovedansvarsområder er trend- og risikoarbeid, innhenting fra åpne kilder (OSINT), analyse og data science, og E-revisjon.

Folkene i innsikt utgjør et høykompetent, tverrfaglig miljø som har kompetanse innenfor teknologi, analyse og data science. Avdelingen bidrar til å måle bruker- og samfunnseffekter av skatteetatens innsats, koordinere divisjonens analysekapasitet og ta ned identifiserte risikoområder tidlig og effektivt. Hva skal du jobbe med

Du vil jobbe strategisk gjennom å sette retning på våre mål og prioriteringer og ha personalansvar for avdelingens 5 underdirektører, samt resultatansvar for avdelingen -- noe som inkluderer rapportering og økonomioppfølging.

Det vil bli viktig at du etablerer et godt samarbeid med andre utviklings- og fagmiljø både internt og eksternt. Som leder ved Skatteetatens kontor i Bodø vil du bli vårt naturlige ansikt utad -- og vi håper du ønsker å bidra til at Skatteetatens fagmiljø og samfunnsansvar blir enda mer synlig i Bodø og i regionen.

Andre oppgaver du må forvente inngår i stillingen:

 • å aktivt videreutvikle divisjonens håndtering av prioriterte risikoer
 • å sikre datadrevne analyser og innsikt i skattyteres adferd for å forbedre etatens evne til kunnskaps- og risikobasert innsats
 • bruk av metodikk som understøtter etterlevelses- og risikobasert tilnærming
 • utvikling av effektive prosesser og bedre tjenester for skatteyterne
 • utarbeidelse av beslutningsgrunnlag og fremme forslag til forbedring av divisjonens oppgaveløsning
 • å sikre kontinuerlig videreutvikling av avdelingens og divisjonens arbeidsmåter, metoder og kultur hvor ledere og medarbeidere tar ansvar og jobber mot felles mål

Hvilken bakgrunn har du

 • mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområde, særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Utenlandske grader må være NOKUT-godkjent
 • erfaring med ledelse og/eller innovasjonsarbeid i en større organisasjon og/eller et høykompetent fagmiljø
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg en fordel -- men ikke et krav -- dersom du har:

 • erfaring fra å lede ledere
 • god innsikt i, og forståelse for, statsforvaltningen og politiske prosesser
 • praktisk erfaring med innovasjonsledelse og digital transformasjon på strategisk nivå med dokumenterbare resultater

Hva vil det si å jobbe hos oss?

Høres det givende ut å jobbe et sted med et inspirerende samfunnsoppdrag? Da tror vi du vil trives hos oss! Vi kan friste med muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker i en nytenkende organisasjon som høster stor tillit i befolkningen.

Hos oss får du rammer som sikrer deg en fornuftig balanse mellom jobb og fritid: du får fleksitid og sommertid, samt mulighet for å trene litt i arbeidstiden. Medlemskap i Statens pensjonskasse følger også med. Det betyr blant annet at du får en av Norges beste pensjonsordninger. Les mer på spk.no. Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det vil vi selvsagt tilrettelegge for. Hos oss kan man inngå avtale om hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre.

Du blir ansatt som avdelingsdirektør, og får en brutto årslønn mellom kr. 950.000 -- 1.200.000, avhengig av kvalifikasjonene dine. De første 6 månedene regnes som prøvetid. Du må regne med reisevirksomhet.

Divisjon innsats har ansvar for skatte- og avgiftsområder som krever ekstra oppfølging for å sikre god etterlevelse. Det omfatter områder med både stor kompleksitet og høyere risiko for feil og skatteunndragelse. Divisjonen har ansvar for å følge opp etatens arbeid med å bekjempe og forebygge arbeidslivskriminalitet. Divisjon innsats skal også sikre skattegrunnlaget ved internasjonale transaksjoner. Divisjonen består av rundt 1500 årsverk.

Om Skatteetaten

Velg en jobb der du får utfordret deg selv, ved å løse utfordringer for andre. Vi sikrer finansiering av velferdssamfunnet ved å sørge for at alle bidrar med det de skal. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Vi består av et direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med? Les mer på skatteetaten.no

Vi er på jobb for alle og skal være et godt sted å jobbe for alle. Likeverd, likestilling og mangfold er en del av kulturen vår og vi har nulltoleranse for diskriminerende praksis og oppførsel. Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn vil vi oppfordre deg til å krysse av for dette når du søker stillingen hos oss. Det gir deg mulighet for å få positiv særbehandling. Vi kaller alltid inn minst én kvalifisert kandidat fra hver av disse gruppene til intervju.

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Det er mulig å be om å bli unntatt denne søkerlisten. Da må du i så fall begrunne hvorfor du ønsker det, og vi tar deretter stilling til om vi kan innvilge ønsket ditt. Du får selvsagt beskjed om utfallet.
Adresse: Bodø

Om arbeidsgiveren

Vil du jobbe i en alltid aktuell etat, der du får ta del i sterke, utviklende fagmiljø og arbeide med samfunnsrelevante oppgaver? Velkommen til Skatteetaten!

Hos oss jobber litt over 7000 ansatte fordelt på hele landet, med ett felles samfunnsoppdrag: å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Vi gjør det på vegne av fellesskapet, fordi velferden er noe som kommer alle til gode. Tilliten folk har til oss er høy, og den jobber vi hver dag for å fortjene. Våre kunder er alle landets innbyggere, bedrifter og foretak.
Vi sørger også for et oppdatert folkeregister, og jobber ut fra visjonen om et samfunn hvor alle vil gjøre opp for seg.

I Skatteetaten møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn. Vi ansetter blant andre jurister, revisorer, økonomer, informatikere, teknologer, sivilingeniører, statsvitere, designere og informasjons- og kommunikasjonsutdannede. Vi er stolte av å huse et av landets ledende IT-miljøer, og er en stor leverandør av nettbaserte tjenester.

Vi består av ett direktorat, seks divisjoner som har landsdekkende ansvar, og viktigst av alt: litt over 7000 engasjerte ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin. Vil du bli enda bedre kjent med oss og alt vi holder på med?

Les mer om Skatteetaten

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 26
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
 
 
 

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.190 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Ansattgoder
Fleksibel arbeidstid
Gode pensjonsordninger
Personalrabatt på produkter og tjenester
Betalt / sponset videreutdanning
Hjemmekontor / Fleksibelt arbeidssted
Hos oss får du
Kompetansedeling
Samarbeid på tvers
Kurs og videreutdanning
Tilbud om deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett
Jobbe med et viktig samfunnsoppdrag
Jobbe med noen av de beste innen ulike fagfelt

Fakta om Skatteetaten