<  
>  
Stillingsannonse

Vi søker ny avdelingsleder Bodø Kommune

Søknadsfrist : 12.02.2023

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bodø kommune har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder.

Stillingen har pr tiden arbeidssted på Stadiontunet sykehjem. Stillingen er ledig pr nå, og vi ønsker tiltredelse snarlig eller etter avtale.

Vi ønsker deg som søker til en spennende stilling i et godt fagmiljø.

Stadiontunet Sykehjemmet er et somatisk sykehjem med langtidsplasser, og vi gir grunnleggende sykepleie og omsorg, samt teknisk krevende, avansert behandling. Vi ble sertifisert Livsgledehjem i 2017. Vi jobber systematisk og målrettet med å leve etter, oppfylle og videreutvikle kriterier, prosedyrer og rutiner for å kunne yte god individbasert omsorg som legger til rette for livsglede og livskvalitet i hverdagen for våre pasienter.

Stadiontunet sykehjem og bofellesskap har 56 langtidsplasser I sykehjem fordelt på 3 avdelinger, samt bokollektiv og hjemmetjenester til beboere i leiligheter i nabobygget.

Optimal bruk av kompetanse.

Stadiontunet sykehjem er det første, og det sykehjemmet som er kommet lengst i å organisere driften på en slik måte at faglærte helsepersonell får brukt sin fagkompetanse best mulig i henhold til sin utdannelse.

Kvalitetsmål for Stadiontunet sykehjem:

 • Vår visjon:
  Mot samme mål.
 • Våre mål:Våre holdninger og handlinger, preget av hverdagslykke, respekt, samarbeid og kvalitet gjør Stadiontunet sykehjem og bofellesskap til et sted med god omsorg for alle.
 • Våre verdier:
  · Ta vare på deg selv
  · Ta vare på hverandre· Ta vare på Stadiontunet sykehjem og bofellesskap
 • Lederteamets visjon:
  Inkluderende, kloke, modige, handlekraftige og stolte ledere.

Vi søker avdelingsleder som:

Kvalifikasjoner:

 • Har helsefaglig bakgrunn
 • Personlig egnethet med tanke på evne til å inspirere og motivere medarbeidere, gode samarbeidsevner, fokus på relasjonsbygging, stabilitet, resultatorientering og god arbeidskapasitet vil bli vurdert og vektlagt
 • Det er ønskelig med ledererfaring og dette vil bli vektlagt.
 • Videreutdanning innen personalledelse og kompetanseutvikling eller annen tilsvarende videreutdanning er ønskelig og vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en avdelingsleder som vil engasjere seg og forplikte seg til våre visjoner, mål og verdier. Som evner å være tydelig, strukturert og rettferdig og som er motivert for en jobb som er både spennende, givende og som stimulerer din evne til kreativitet, fleksibilitet, kontinuitet, lagspill og inspirasjon.

Du må være en "stayer" som liker å jobbe langsiktig med å oppnå både kortsiktige og langsiktige resultater. Du må være bevisst på din påvirkningskraft og -ansvar, som leder og rollemodell, verdsette og medvirke til godt arbeidsmiljø og være handlekraftig når det kreves.

Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Daglig drift av avdelingene i tråd med Bodø kommunes målsetting og visjon ift fag, kvalitet og ressursstyring
 • Daglig koordinering av tjenestetilbudet i tråd med gjeldende lover og retningslinjer
 • Helsefaglig og miljøterapautisk ansvar
 • Sykepleierfaglig / miljøterapeutisk ansvar
 • Rapporterings og informasjonsansvar til virksomhetsleder
 • Ansvar for å kvalitetssikre dokumentasjonsplikten
 • Medansvar for at virksomhetens ressursbruk er i samsvar med vedtatt ramme
 • Medansvar til utvikling og planarbeid i virksomheten - herunder fagutvikling, arbeidsmiljøutvikling, kvalitetsutvikling og HMS-arbeid
 • Medansvar for oppfølging og veiledning av personal
 • Ansvar for de oppgaver virksomhetsleder pålegger avdelingsleder blir utført
 • Avdelingslederne inngår i virksomhetslederens lederteam

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju. Det vil i tilsettingen bli lagt stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.


Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne:

VirksomhetslederSnorre JohansenTlf: Logg inn for å se kontaktinformasjonMobil: Logg inn for å se kontaktinformasjonE-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 12.02.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 08
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 09
  2023
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 12
  2023
  7 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 14
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 15
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
51 ledige stillinger

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Bodø Kommune