<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi søker ildsjeler!  Flyktningetjenesten, Stange kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Stange kommune mottar et høyt antall flyktninger også i 2023 og trenger å toppe vårt fantastiske flyktningteam med fire ekstra kollegaer. Vi søker deg som brenner for å gi folk en god start på livet som stangesokning, gjennom god bosetting, støtte til å etablere seg i kommunen og en rask tilknytning til arbeidslivet. Vi har ledig to toårige midlertidige stillinger og en fast stilling.

Fast:
Vår boveileder har sluttet og vi søker hans etterfølger, samt at vi utvider stillingsområdet noe og skifter dermed også tittel. Som etableringskonsulent vil hverdagen handle om å bistå folk i å finne bolig, øke boevnen deres gjennom informasjon, samt støtte dem i praktiske ting for å få hverdagen i gang. Etableringskonsulenten skal også bistå ved arbeidspraksis ved behov og annet forefallende, samt være kontaktperson opp mot frivillige initiativ. Dette er en stilling for en initiativrik og hjelpsom praktiker.  

Midlertidige:
Som prosjektrådgiver vil du ha ansvar for å bidra til utvikling av prosjekter og tiltak innen kvalifisering til arbeid, og du vil også ha ansvar for å søke tilskudd og en rekke tiltak og prosjekter. Arbeidet innebærer tett kontakt med ulike fagmiljøer, tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og eksterne samarbeidspartnere. Her trenger vi en person som ser muligheter og kan å navigere et samarbeid innenfor ulike fagområder.
Som programrådgiver er du flyktningens primærkontakt og saksbehandler gjennom introduksjonsprogrammet. Du bistår i etableringsfasen med å orientere om rettigheter og plikter, sette i gang samarbeid med alle offentlige instanser, kartlegge kompetansen og utarbeide integreringsplaner. I tillegg, planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper, samt gjennomføre tiltak i introduksjonsprogrammet. Her søker vi en person som er systematisk, god på saksbehandling og fleksibel. 

Vi setter sammen et helhetlig team av søkerbunken. Oppstart så raskt som mulig på alle stillingene. Merk søknaden med hvilke(n) stilling(er) du søker.


Arbeidsoppgaver

 • Etableringskonsulent: Veilede flyktninger for å øke boevnenVære en del av bosetningsteamet og arbeide med vaktmestertjenesten, boligforetaket, bistå i privatmarkedetVeilede inn i arbeidsmarkedet og bistå flyktninger i ulike kvalifiserende kurs og opplæring, deriblant norsk på arbeidsplassen   Koordinere frivillige som ønsker å bistå i arbeidet med mottak av flyktninger i kommunen

  Prosjektrådgiver:
  Delta i kartleggingen og videreutviklingen av praksisplasser/arbeidsplasser
  Lede/delta i utvikling av arbeidsrettede prosjekter, søke ut og rapportere på prosjektmidlerVeilede inn i arbeidsmarkedet og bistå flyktninger i ulike kvalifiserende kurs og opplæring, deriblant norsk på arbeidsplassen  Samarbeide tett med NAV og resten av kommunen samt arbeidsgivere

  Programrådgiver:
  Gi informasjon, opplæring, og støtte i etableringsfasen for nyankomne flyktninger
  Kartlegge og utarbeide integreringsplaner og følge opp deltakere i introduksjonsprogrammetPlanlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupperGjennomføre tiltak i introduksjonsprogrammetFølge opp at personer med langvarige og/eller sammensatte behov får et helhetlig, koordinert og målrettet tjenesterAlle:
  Delta i tverrfaglige samarbeid internt og eksternt
  Bidra til god integrering og være pådriver for at flyktninger skal mestre egen livssituasjon, hverdag, økonomi, helse og familielivVi jobber tett sammen i teamet og fordeler forefallende oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Etableringskonsulent:
  Erfaring med støtte til boevne en fordel
  Pedagogiske evner/presentasjonserfaring/veiledningserfaring en fordelErfaring med arbeid med frivillige en fordelProsjektrådgiver:
  3-årig relevant høyskoleutdanning
  Erfaring med arbeidsrettede tiltakGod forståelse av å etablere en relasjon til arbeidslivetPedagogiske evner/presentasjonserfaring/veiledningserfaring en fordelErfaring med prosjektledelse en fordelProgramrådgiver:
  3-årig relevant høyskoleutdanning (helse, sosial, barne- og omsorg)
  Saksbehandlingserfaring en fordelErfaring fra offentlig forvaltning en fordelVeiledningskompetanseAlle:
  Erfaring fra arbeid med flyktninger er en fordel
  Erfaring fra offentlig forvaltning er en fordelFlerkulturell forståelseGod samhandlings- og relasjonskompetanseVære vant til å bruke IKT som verktøyGode norsk- og engelskferdigheter, både skriftlig og muntligFørerkort klasse B (etableringskonsulent også hengerlappen)Fleksibilitet, engasjement for fagfeltet og mulighet til å jobbe noe kveld vil bli tillagt vektVi foretrekker søkere med kvalifikasjoner som bidrar til at samlet kompetanse i kollegiet dekker bredden på fagområdet. Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene.Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene.

Personlige egenskaper

Du er en omgjengelig, arbeidssom, fleksibel og kultursensitiv person, som forstår viktigheten av å møte deltagerne våre der de er i løpet mot å etablere seg i Stange. Du kan håndtere en variert arbeidshverdag der endringer i prioriteringer skjer i løpet av dage og bidra inn i avdelingen der det er behov. Du er engasjert, kreativt og kan tenke utenfor boksen.

Vi tilbyr

Pensjonsordning i KLP
Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk
FleksitidFantastiske kollegaerMeningsfullt arbeid

Kontaktinformasjon

Marte Graff Jenssen, Avdelingsleder, Flyktningetjenesten, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Storgata 45
2335 Stange

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Stange kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon92Stillingsprosent: 100%Engasjement, FastStartdato: 01.03.2023Søknadsfrist: 03.02.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.


Det handler om  p u s t e r o m  - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Les mer om Flyktningetjenesten, Stange kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Fakta om Flyktningetjenesten, Stange kommune