<  
>  
Stillingsannonse

Ferievikarar Avlasting og barnebustad

Søknadsfrist : 02.07.2023

Stillingsbeskrivelse

Vi i Bu -og avlastningstenesta treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2022. Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, miljøterapeutar, studentar og ufaglærde. Stillingane er i langvaktsturnus med 14,5 timers vakter eller nattevaktsturnus. Det kan være moglegheit for medleverturnus; etter medleverforeskriften. Turnusen har gode friperiodar. Ein må pårekne å arbeide annankvar helg. Det kan påreknast ei til to veker opplæring i forkant av ferieperioden.  

Bu- og avlastingstenesta yt tenester til born og ungdommar med særskilte behov, derunder utviklinghemning, autisme og psykiske lidingar. Vi har fokus på at borna og ungdommene skal ha eit meiningsfullt liv med god livskvalitet. Dei fleste har behov for langsiktig omsorg med miljøterapeutisk tilrettelegging. Dei treng trygge og gode rammer, samt personer som er aktive, og har som har lyst å ge dei kjekke opplevingar. Her kan du utøve godt miljøarbeid ved hjelp av dine personlege eigenskapar og kreativitet, som ein del av eit faglig kompetent miljø.

Vi ynskjer at søkjar har erfaring frå barn og unge. Det vil bli lagt vekt på personlige eigning som trygghet, stabilitet og gode holdninger.  

Det er behov f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 33 i avlastingstenesten og bornebustadar.  

Tilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter verksemda sitt behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar og når i søknadsteksten din. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide. Det er viktig for oss at du kan jobbe sammenhengende gjennom sommeren. Stillingsprosentane kan variere noko utifra kor mykje en kan jobbe. 


Arbeidsoppgåver

 • Pleie og omsorg
 • Medisinsk behandling og oppfølging
 • Daglege rutineoppgåver i avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Søkar bør helst vere fylt 18 år.
 • Søkarar bør helst kunne jobbe minimum 5 veker samanhengande, hvorav i heile juli.
 • Det krevst norske språkferdigheiter tilsvarande B2 munnleg og skriftleg på Europarådets nivåskala (CEFR) for framandspråklege kandidatar.
 • Ved tilbod om stilling blir det stilt krav om tilfredsstillande politi, tuberkulin- og MRSA attest.
 • Vi søkjer etter miljøterapeuter, helsefagarbeidarer eller pleiemedarbeidarar. Det er ikkje krav til spesifikk utdanning, men du må ha interesse for faget og det å kunne gi bistand og samhandle med personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Søkjarane må ha sertifikat for personbil.
 • Vi oppfordrar også studentar om å søkje.

Personlege eigenskapar

 • Du er engasjert, fleksibel og har godt humør
 • Du må kunne samarbeide med både kollegaer og pårørande
 • Du har gode evner til etablering av gode relasjonar
 • Vi søkjer medarbeidarar som har interesse for å arbeide med målgruppa.
 • Du må arbeide sjølvstendig, men likevel samhandle godt med dine kollegaer.
 • For nokre bufellesskap vil du møte utfordringar der utagerande åtferd forekommer, der du må følgje rutinar og praksis.
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Høgt fagleg nivå
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Ferdig utdanna sjukepleiarar og vernepleiarar kan få ein bonus på kr 10 000,-. Kriteria er at ein etter avtale med leiar må arbeide til saman 6 veker sommarvikar i 100 % stilling i perioden veke 25 – 34 i 2023. Opplæringsvakter kjem i tillegg. Gjeld sjukepleiar- og vernepleiarstillingar i aktiv pleie innan kommunalområde Helse og omsorg og Velferd og sysselsetting. Bonusordninga gjeld for reelt utført arbeid, i praksis betyr dette at bonusen vert avkorta eller fell vekk ved sjukefråvær eller anna fråvær. Dei som ønskjer slik bonusordning må opplyse om det i søknaden.

Kontaktinformasjon

Stine Sørland, Avdelingsleiar Barnebustad, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Karina Hanken Grønstad, Verksemdsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon Anne Iren Istad Heggheim, Avdelingsleiar Avlastning, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Korsegata 4
6002 Ålesund

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Ålesund kommuneReferansenr.:Logg inn for å se kontaktinformasjon08Stillingsprosent: 100%SommarjobbSøknadsfrist: 02.07.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren


Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

Les mer om Avlasting og barnebustad

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 02.07.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SOC Engineer
02.02.2023 Flere steder
Bli en del av Europas ledende selskap innen cybersikkerhet og arbeid som SIEM sikkerhetsrådgiver
02.02.2023 Flere steder
Join us in shaping tomorrow's healthcare service in an innovative company with an important social mission. Aleris Frogner is Norway's
30.01.2023 Oslo
Vil du bli en del av det store «Microsoftmiljøet» og jobbe med de mest innovative aktørene i markedet?
11.10.2022 Flere steder
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med på å utvikle nye og banebrytende løsninger i klima- og miljøkampen? Har du lyst til å
23.01.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler
23.01.2023 Stavanger
Vi søker studenter som vil bli med i StudentTorgets TV- og podcastredaksjon
25.01.2021 Jobb hjemmefra
Vis alle 60.661 ledige stillinger

Fakta om Avlasting og barnebustad