<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Stipendiat i musikkvitenskap med fokus på tverrfaglige havstudier NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søknadsprosessen . 


Om stillingen

Vi søker en nyskapende og nysgjerrig stipendiat med bakgrunn i musikkvitenskap eller etnomusikologi som ønsker å fordype seg i et tverrfaglig forskningsarbeid med vekt på globale havmiljø.

Stipendiaten skal gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid som knytter musikkvitenskapelige studier (bredt forstått) til miljøhumanistisk kunnskap om havet. Stipendiaten vil være ansatt ved institutt for musikk, og skal utvikle et forskningsprosjekt som passer inn under universitetets satsningsområde NTNU Havrom. NTNU Havrom har koordinert flere forskningsprosjekter innen hvor målet er økt forståelse for de etiske, kulturelle, historiske, og narrative dimensjoner ved havet.

FNs tiår for havforskning har satt havkompetanse (ocean literacy) høyt på agendaen internasjonalt. Bidrag fra humaniora og kunstfagene er essensielle for å skape forståelse for kompleksiteten i våre menneskelige relasjoner til den blå planeten vi lever på, samt for å motvirke oppfatningen av havet som en tidløs og uforanderlig sfære på utsiden av samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle forhold. Forskning på kultur kan hjelpe oss med å bygge opp mer adekvate forståelsesmodeller tilpasset havet i den antropocene tidsalder. Stipendiatens forskningsarbeid kan, for eksempel, ta utgangspunkt i

musikkhistoriske studier som gransker havet slik det kommer til syne i musikalsk praksis og/eller musikkestetikk til ulike tider

økokritiske studier av kontemporære medieringer av havet i musikk og/eller audiovisuelle former, inkludert filmmusikk og spillmusikk

etnomusikologisk forskning på musikk-kultur i kystsamfunn for å avdekke geografisk situerte samhandlinger mellom mennesker og havmiljø

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Stillingen er knyttet til fagområdet musikkvitenskap, men det oppfordres også til tverrfaglige forgreininger til andre områder av institutt for musikk (IMU). Ansatte ved IMU er involvert i et bredt spekter av forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid innen musikkvitenskap, musikkteknologi, utøvende musikk, og dansevitenskap. Stipendiatens forskningsprosjekt kan inneholde en kunstnerisk og/eller anvendt komponent.

Stipendiaten skal arbeide selvstendig med et eget forskningsprosjekt, men oppfordres til å samarbeide innad i et unikt miljø for havforskning i Trondheim. NTNU Havrom arrangerer en årlig festival for formidling av havkunnskap kalt Ocean Week. Stipendiaten oppfordres til å bidra på dette og andre utadrettede forskningsaktiviteter. Stipendiaten oppfordres videre til å ta del i kurs og arrangementer i regi av

Stilling som stipendiat har fullført doktorgradsutdanning fram til doktorgrad som mål.

Din nærmeste leder er instituttleder ved IMU.


Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt på doktorgradsnivå
 • Gjennomføre den obligatoriske opplæringsdelen av
 • Produsere en Ph.D.-avhandling i monografiform, eventuelt i form av 3–4 fagfellevurderte artikler publisert i internasjonale tidsskrift
 • Formidle forskning på nasjonale og internasjonale konferanser og andre relevante fora, inkludert Ocean Week
 • Delta i den daglige aktiviteten ved Institutt for Musikk og ved arrangementer i regi av NTNU Havrom og andre aktuelle forskningsgrupper
Kvalifikasjonskrav
 • Du må ha en faglig relevant bakgrunn innen musikkvitenskap, etnomusikologi, økomusikologi, eller andre musikk-kulturelle studier.
 • Utdanningsløpet ditt må tilsvare et femårig norsk studium, der 120 studiepoeng er oppnådd på masternivå.
 • Du må ha en sterk faglig bakgrunn fra ditt tidligere studium, og ha en gjennomsnittskarakter fra mastergradstudiet, eller tilsvarende utdanning, som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Dersom du ikke har bokstavkarakterer fra tidligere studium skal du ha et like godt faglig grunnlag. Dersom du har svakere karakterbakgrunn vil du kunne bli vurdert dersom du kan dokumentere at du er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.
 • Masterstudenter kan søke, men mastergraden må være oppnådd og dokumentert innen oppstart i stillingen og senest 15. August 2023.
 • Du må oppfylle kravene til opptak på

---------------------------

Vi viser til f for generelle kriterier for stillingen og   for generelle kriterier for stillingen.


Ønskede kvalifikasjoner
 • God kjennskap til teorier og metoder innen økokritisk musikkvitenskap
 • En interesse for koblingen mellom musikk og kritiske havstudier (‘blå humaniora’)
 • Erfaring med tverrfaglige perspektiver på musikk

Personlige egenskaper

Å ta en doktorgrad innebærer selvstendig og målrettet arbeid. Vi ønsker oss søkere som:

 • er nysgjerrige, nytenkende, undersøkende og kreative
 • har stor evne til å jobbe selvstendig
 • er god til å engasjere, og har god til å formidle kunnskap til ulike målgrupper
 • kan diskutere foreløpige resultater og ta imot faglige innspill på en konstruktiv måte

Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss på institutt for musikk. Arbeidsmiljøet vårt kjennetegnes av en uformell og vennlig omgangstone og et godt samarbeid mellom ansatte. Vi ønsker derfor at du er en person som:

 • jobber fra campus og deltar på fellesaktiviteter 
 • deltar i faglige diskusjoner med kolleger
 • tar initiativ til faglige og sosiale aktiviteter med andre stipendiater

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i

Lønn og vilkår

I stillingen som stipendiat kode 1017 vil du normalt lønnes med brutto kr 501 200 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsesperioden er 3 år. Oppstart senest 15. august.

For ansettelse i stipendiatstilling er det en forutsetning at du får opptak til innen tre måneder etter oppstart, og at du deltar i et organisert doktorgradsstudium innenfor ansettelsesperioden.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Søknaden og beskrivelsen av de vitenskapelige arbeidene som skal legges til grunn for bedømmelsen skal foreligge på engelsk.

Publikasjoner og andre vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering, må følge søknaden. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen vi har ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV og attester
 • karakterutskrifter og vitnemål for bachelor- og mastergrad.
 • En kopi av masteroppgaven. Hvis du nylig har levert masteroppgaven, kan du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.
 • prosjektskisse
 • forskningsplan
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid, dersom du har det.
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Vi tar hensyn til fellesarbeider. Dersom det er vanskelig å identifisere din innsats i fellesarbeidene, må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlige og mellommenneskelige egenskaper. Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatene.

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning av vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas. 

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til . Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Førsteamanuensis Tore Størvold, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon, e-post .  

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hilde Saxi Gildberg, e-post:

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.
Søknadsfrist: 31.03.2023

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 10
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 11
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 12
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 15
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
37 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris Stavanger holder til i nye og topp moderne lokaler i Lagårdsveien 80. Vi er et spennende fagmiljø med et
07.06.2023 Stavanger
Valdresbygg er på utkikk etter dyktige håndverkere. Fagbrev er ikke et krav, relevant erfaring kan kompensere for dette. Vi ser
07.06.2023 Nord-Aurdal
Til vårt verksted på Hamar, distrikt Innlandet, søker vi deg som liker å ta initiativ og som har lyst å
07.06.2023 Hamar
Til vår anleggsvirksomhet ser vi nå etter en ny Dokumentstyrer. I denne stillingen vil du få muligheten til å bidra inn
07.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
05.06.2023 Oslo
AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste (BHT) siden 2008. BHT er godkjent av arbeidstilsynet og består i dag av seks
01.06.2023 Oslo
Vi søker en dyktig pukkverksarbeider til vårt massesenter i Hokksund.  Hokksund Massesenter har behov for å styrke laget og kapasiteten, og
29.05.2023 Øvre Eiker
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Bli med å forme morgendagens helsetjeneste i et fremtidsrettet selskap
28.04.2023 Drammen
Vis alle 24.254 ledige stillinger

Bli kjent med NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Fakta om NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet