<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Vi har ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver innen reindrift Landbruksdirektoratet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om reindrift og avdelingen

Reindrift er en unik næring. I samisk og lokal sammenheng har næringen stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag. Over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å forvalte reindriftsloven og virkemidler over reindriftsavtalen.  Direktoratet er sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret, sekretariat for Klagenemd for merkesaker, og har i tillegg en viktig veiledningsrolle ovenfor næringen, samt sørger for at reindriftspolitikken iverksettes nasjonalt. Vi arbeider derfor tett med blant annet statsforvalterne i våre tre nordligste fylker. Reindriftsavdelingen vår har to seksjoner; Seksjon ressurs og areal og Seksjon tilskudd. Seksjonene har tett samarbeid i oppgaveløsningen.


Om stillingen

Stillingen tilhører seksjon ressurs og areal hvor oppgavene er innenfor reindriftens ressurs- og arealforvaltning. Seksjonen forbereder og følger opp saker for Reindriftsstyret, analyserer og følger opp reindriftsavtalen og reindriftsloven, samt andre oppgaver seksjonen blir tildelt.


Arbeidsoppgaver og ansvar
 • tilsyn, vedlikehold og opparbeidelse av nye anlegg for konvensjons- og grensegjerdet mot Finland og Russland.
 • oppfølging av grensekryssende rein gjennom dialog med utøverne, skadebefaringer, rapportering og dialog med annet lands myndigheter, beregning og godkjenning av erstatningskrav, regress etc.
 • delta i anbudsprosesser og avtaleinngåelser for konvensjons- og grensegjerdene.
 • saksbehandling innen hytter, samt gjerde- og anleggsaker må også påregnes
Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • høyere utdanning innen relevante fagfelt som areal- eller ressursforvaltning, jus, ingeniør innen bygg- og anlegg, etc. Fagbrev og relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 •  førerkort klasse BE, S og T
 •  god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og nordisk språk

Det er en fordel om du har:

 • kunnskap i samisk språk og reindrift
 • arbeidserfaring innen områder som prosjektledelse, offentlige anbud, prosjektering av bygg og anlegg, tilsyn- og kontrollvirksomhet, gjerdebygging eller saksbehandling, men også nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • er god til å holde oversikt, planleggende og strukturert
 • er ansvarsbevisst og kvalitetsorientert

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. . Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Kontaktperson for stillingen

Avdeling reindrift v/direktør Widar Skogan tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon


Vi tilbyr
 • Fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr.478 300 til kr.534 900(ltr 52-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr 493 700 til kr 604 400 (ltr. 53-65). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingstittel vurderes. Fra lønnen trekkes Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler
 • Gode kontorlokaler sentralt i Alta
 • Et godt fagmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • God kantineordning
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger
 • Statlig nedskriving av studielån og lavere skatt mm.
Generelle opplysninger
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post Logg inn for å se kontaktinformasjon eller på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet er en kunnskapsorganisasjon med et tverrfaglig miljø som setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Medarbeidernes kunnskaps- og erfaringsmangfold er vår styrke. 

Landbruksdirektoratet skal forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene rettet mot bønder, skogeiere, reineiere, grunneiere og landbruksbasert matindustri, overvåke markedet for landbruksvarer og administrere importvernet.

Landbruksdirektoratet skal ha oversikt over utviklingen i ressursgrunnlaget og utviklingstrekkene i hele verdikjeden. Vi skal ha god kunnskap om gjeldende politiske mål, om resultatoppnåelse og gi råd til LMD om utvikling av virkemidler. Vi skal ha god erfaringsutveksling med næringen og annen forvaltning.

For å løse våre oppgaver innen fagområdene ressurs og areal, skog, landskapsproduksjon, reindrift, handel og industri, kommunikasjon, IKT og administrasjon har vi behov for mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn.

I Landbruksdirektoratet arbeider det derfor blant annet mange jurister, økonomer, naturvitere, samfunnsvitere og IKT-medarbeidere. Landbruksdirektoratet rekrutterer ofte nyutdannede, men vi ønsker også å tiltrekke oss erfarne fagpersoner.

Som kollega ønsker vi deg som er dyktig, engasjert og som liker å dele kompetanse og samarbeide med andre.

Les mer om Landbruksdirektoratet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 21
  2023
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jurist
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.478 ledige stillinger

Bli kjent med oss