<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avdelingsleder Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten Frøya kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du vår nye avdelingsleder? 

Har du noen års erfaring som leder eller er du klar for å ta steget opp som leder?

Det er spennende tider for øykommunen ved Trøndelagskysten. Frøya har de siste årene hatt en sterk vekst, og lite tyder på at denne utviklingen skal stoppe.
Med et bredt kulturtilbud, øy-festivaler, samt idrettstilbud for store og små, har kommunen et tilbud for de aller fleste. ­– Hvem vil ikke være med på en slik utvikling, undres HR-sjefen i Frøya kommune, Sonja Dybvik.

Virksomheten for Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten søker etter en ny dedikert avdelingsleder med fremoverlente holdninger og god arbeidslyst. 
Avdelingslederstillingen vil være en del av et lederteam som består av virksomhetsleder og totalt tre avdelingsledere. Ansvarsområdet for stillingen vil være avdelingsleder Moa bofellesskap. Bofellesskapet yter tjenester som praktisk bistand og opplæring til voksne med særskilte behov. Miljøarbeidet består av å blant annet gi et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgstilbud i/utenfor bolig der mestering, aktivisering og selvstendighet i egen hverdag er sentralt. Avdelinger har 19 årsverk, både vernepleiere, fagarbeodere og assistenter. 

Vi ønsker oss en lagspiller! Anita Kristiansen er leder for virksomheten Bo-, aktivitet- og miljøtjenesten (BAM), og sammen med Sonja ser de nå etter en ny avdelingsleder i BAM. ­– BAM har seksti ansatte som jobber med mennesker som har nedsatt funksjonsevne av ulik grad. Disse bor i vårt bofelleskap, og blir tett fulgt opp av våre ansatte, forklarer Anita. – I tillegg til å yte tjeneseter i våre bofelleskap, drifter vi aktiviterssenter og kafé som dagaktivisering og arbeidstrening. Bofelleskapet og virksomhetens administrasjon flyttet faktisk inn i nye, moderne lokaler midt i sentrum rett før sommeren, legger hun til.

Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning.
Vi jobber tett på beboerne og ansatte, møter mange faglige og interessante utfordringer i arbeidshverdagen. Vi yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. I tillegg til tjenester i boligen, tilbyr vi også dagaktivisering, arbeidstrening, avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt bo- veiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste og omsorgsstønad er også en del av tjenesten.

Hovedarbeidsoppgaver: Avdelingesleder har delegert personal-, fag- og økonomiansvar og rapporterer til virksomhetsleder og er en del av ledergruppen og deltar i ledermøter.

 • Personalansvar, som innebærer både oppfølging av ansatte og bemanningsansvar.
 • Ansvar for at driften i sin helhet drives etter gjeldende kvalitetskrav (lover og forskrifter) og virksomhetens visjon og mål.
 • Faglig ansvarlig for at det utvikles og gjennomføres tiltak som bidrar til optimal utvikling og livskvalitet for den enkelte bruker, i tråd med til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Dokumentasjon i fagsystemet, journalansvarlig.
 • Skal forvalte tildelte midler/ budsjett i samsvar med mål for virksomheten.
 • Delta aktivt i prosessen endring- og utvikling av virksomheten, samt påregne deltagelse i forskjellige prosjekter knyttet til Morgendagens omsorg.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier.
 • Ønskelig med videreutdanning innen ledelse eller erfaring fra ledelse og erfaring fra tjenesteyting for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men dette er ikke et krav.
 • Gode datakunnskaper.
Vi søker en avdelingsleder som er god på samarbeid, er ansvarsbevisst ogbeslutningsdyktig. Det er viktig for oss at du kommuniserer godt både muntlig skriftlig. Du er en leder som omtiverer dine ansatte og jobber både strukturert og ryddig.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr: Frøya kommune og virksomheten har et godt arbeidsmiljø med mye humor og fleksibilitet i oppgavene i tråd med beboernes og ansattes behov og er en arbeidsplass som legger til rette for inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift og vi har gode pensjonsordninger. Arbeidstid i er hovedsaklig dagtid hverdager, men det må påregnes noe turnusarbeid. Avdelingsleder vil du få fast ansettelse i 100 % stilling, og vi skal sørge for at du får en god opplæring og trygg onboarding. Ved tilsetting vil det bli krevd politiattest.

Oppstart etter avtale. 

Vi håper å motta din søknad og tar svarer deg gjerne på spørsmål om stillingen er noe du vurderer å søke på.  

Søknadsfrist: 28. februar

Søknaden sendes elektronisk via fremogruppen.no eller Finn.no.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om stillingen: 

Anita Kristiansen, Virksomhetsleder Bo-, aktivitet og miljeøtjeneste ved Frøya kommune tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller Jorunn Løseth ved Fremo Rekruttering på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. Alle henvendelser til Fremo behandles konfidensielt også ovenfor Frøya kommune hvis ønskelig.

Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følgeEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Frøya er en kommune i Sør-Trøndelag og ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest samt arkipelet Froan i nordøst. Landskapet på Frøya er preget av lite skog, småkupert landskap med mye myr, berg og vann. Det er plantet betydelige mengder med leskog flere steder. Kommunen består av tilsammen rundt 5 400 holmer og skjær, og har 163 fiskevann og tjern, de fleste av dem med fiskbar bestand av ørret. En del av den store hjortestammen på Hitra har utvandret til Frøya. Fiske, havbruk og fiskeforedling har vært og er fremdeles den dominerende næringsveien i kommunen. Frøya Fiskeindustri var lenge en hjørnesteinsbedrift inntil foredlingsbedriften ble flagget ut til Polen i 2003. En annen bedrift i samme bransje, Salmar økte på samme tidspunkt sin foredlingsvirksomhet kraftig og overtok mange av de ansatte i Frøya Fiskeindustri. Befolkning 4 169 (2008) Les mer om Frøya kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 29
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Renholdsleder
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Techair AS er et scale-up selskap som holder til i Bergen. Selskapet har utviklet og opererer fjernstyrte løsninger for montasje
27.03.2023 Bergen
Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Vis alle 40.105 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Frøya kommune