<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Helsefagarbeider Bodø Kommune

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å få brukt din kompetanse på en spennende og utviklende måte?

Miljøtjenesten - Tiurveien og Stadion er døgnbemannede avlastningsboliger for hjemmeboende barn og unge med funksjonsnedsettelse og tilleggsdiagnoser. 

Avlastningsboligene gir avlastning til familier med omfattende omsorgsoppgaver, etter vedtak fra Tildelingskontoret.

Det er tre ledige stillinger mellom 60 - 80 % fast, til deg som er helsefagarbeider. 

Turnusen din vil bestå av både nattevakter og aftenvakter. Avlastningsboligene har varierende helgemønster  i turnus.

Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering.

Vi yter alle helse- og omsorgstjenester til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning m.m.


Våre nye helsefagarbeidere må ha:

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 • Gode kunnskaper i norsk og IKT.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring tilknyttet medisin og somatisk sykdom
 • Kunnskap eller erfaring med relasjonsbygging.
 • Erfaring fra arbeid tilknyttet mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Personlige egenskaper:

 • Bidra til at enheten klarer å utvikle og omstille seg til det beste for de vi til enhver tid yter tjenester til.
 • Empatisk og ydmyk i ditt møte med familiene vi gir tjenester til.
 • Evne til selvstendighet, gjennomføring og faglig kløkt.

Motivasjon for stillingen og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.


Hovedfokus i arbeidet ditt:
 • Daglig oppfølging ihht vedtak til tjenestemottakere i avdelingen.
 • Utføre arbeidet i nært samarbeid med familien
 • Bidra til å skape trygghet og ro på natt.
 • Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Medansvar i kvalitets- og forbedringsarbeidet.
Vi kan tilby deg
 • Variert og faglig spennende arbeid.
 • Samarbeid med spisskompetanse innen feltet
 • Opplæring, bruk og tilgang på nye velferdsteknologiske- og IKT- løsninger.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere.
 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse.
 • Deltagelse i utviklingsarbeid for utforming av nye arbeidsmetoder tilknyttet tjenesteytingen.
 • Selvstendig arbeid innen gitte rammer.
 • Muligheter for nettverksbygging og kompetanseutvikling innad i Miljøtjenesten.

Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Lønn etter gjeldene tariffavtale.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden)

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.  

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.  

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. 


Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt gjerne:

VirksomhetslederWenche KlingenLogg inn for å se kontaktinformasjon Logg inn for å se kontaktinformasjon

Avdelingsleder
Kristin Roten
Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 26
  2023
  27 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 28
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 31
  2023
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Helsefagarbeider
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
43 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris har vi som mål å bidra til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet. Vi er
27.02.2023 Oslo
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
02.03.2023 Drammen
Complér Accounting er et frittstående regnskaps-, økonomi- og rådgivningsselskap med base i Bergen. Selskapet ble etablert i 2008.Vi har en
17.03.2023 Bergen
I AF Gruppen har rollen som HMS-leder spilt en svært viktig rolle i utviklingen av HMS-området siden tidlig 90-tallet. Våre
15.03.2023 Oslo
Vitenparken søker flere nye ansatte som kan forsterke vår stab av Vitenverter (deltidsansatte/tilkalling). Vitenparkens Vitenverter bidrar i å gjøre Vitenparken til en sprudlende og leken
14.03.2023 Ås
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
Bergen kommune er Vestlandets største arbeidsgiver, og våre ansatte skal bidra til å realisere Byrådets visjon om at Bergen skal
14.03.2023 Bergen
NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør
14.03.2023 Bergen
Vis alle 38.190 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Bodø Kommune